Οι παραδοσιακές τέχνες ενάντια στην μαθητική διαρροή

Η αναζωογόνηση κάθε παραδοσιακής τέχνης, υλικού ή εργαλείου ξεκινά με το πάθος αφοσιωμένων μεμονωμένων τεχνιτών ή κοινοτήτων.  Προκειμένου να μεταβιβαστεί η κληρονομιά της παραδοσιακής τέχνης, είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα ποιοτικά υλικά και τα εργαλεία που είναι τόσο σημαντικά για την επιβίωσή της, καθώς και η υποστήριξη της επόμενης γενιάς τεχνιτών. Η σύμπραξη αποσκοπεί στη συμμετοχή των ομάδων-στόχων του έργου στις κύριες δραστηριότητες του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες τους. Έτσι, θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Θα προωθηθεί μια συλλογή τεχνικών μάθησης που θεωρούνται καλές πρακτικές. Τα ευρήματα και των δύο δραστηριοτήτων θα συμβάλουν στον καθορισμό του περιεχομένου του Οδηγού "Ανακαλύπτοντας ξανά τις χαμένες τέχνες: διδακτική και περιεκτική πρακτική για την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου". 

 

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά πέντε συναντήσεις εργασίας στη Ρόδο, στο Ρήγιο Καλαβρίας (Ιταλία), στη Βουδαπέστη και στο Γιασπερίνι (Ουγγαρία). Στις συναντήσεις αυτές γίνονται επισκέψεις σε επαγγελματικά – τεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναλύονται τα προγράμματα σπουδών, παρουσιάζονται οι επαγγελματικές προοπτικές που αυτά  προσφέρουν στις τέχνες και στις παραδοσιακές πρακτικές , επισκέψεις σε τεχνίτες παραδοσιακών ειδών και οργανώνονται εργαστήρια με τη συμμετοχή των εταίρων και των μαθητών. Η κάθε χώρα έχει πολλά να προσφέρει καθώς η παράδοση είναι ακόμα ζωντανή σε κάθε πτυχή της κουλτούρας μας. Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας στο Facebook: 

Arts and Crafts VS Drop Out, Erasmus Tacked

 

και στην ιστοσελίδα:

http://tackederasmus.eu/2019/01/22/t-a-c-k-e-d-traditional-arts-and-crafts-to-keep-away-early-drop-out/

 

RICHeS 

Rhodes International Culture & Heritage Society 

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Πολύτιμα τεκμήρια για τις θαλάσσιες διαδρομές και τα αντικείμενα του εμπορίου, των ναυτικών της...
Στην προσωπική τους εμπειρία για τον καθοριστικό ρόλο των εμβολίων στη ζωή μας, με αφορμή και το...
Κανονικά τελέστηκε η λειτουργία των Θεοφανείων στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού στη Ρόδο από τον...
Ένα βιβλίο για τη ζωή του Συμιακού Κωνσταντίνου Σιμωνίδη, γραμμένο από το Νικολό Φαρμακίδη. - Ο...