Να μην επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία ζητούν πρώην δημοτικοί αστυνόμοι

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΡΟΔΟΥ

Ως εργαζόμενοι (-ες) της πρώην δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Ρόδου καταθέτουμε με βάση την εμπειρία μας ότι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή.
Θα είναι προβληματική, με αρνητικές επιπτώσεις για την ίδια την υπηρεσία, τους εργαζομένους, τους πολίτες αλλά και τη συνολική “εικόνα” του Δήμου, επειδή:

   1. το προσωπικό που επανέρχεται δηλ. οι 32 δημοτικοί υπάλληλοι, δεν επαρκούν για να στελεχώσουν την υπηρεσία και να καλύψουν τις 19 αρμοδιότητες που ορίζονται υποχρεωτικά να ασκούνται βάση του Ν. 3731/2008
   2. η ύπαρξη Ιεραρχίας στη Δημοτική Αστυνομία δηλ. θέσεις ευθύνης όπως Δ/ντης, Υποδ/ντης, Τμηματαρχών Α και Β, Εποπτών, θα μειώσει ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα προς υπηρεσία άτομα για τις αρμοδιότητες
   3. ο δήμος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια για το στήσιμο εξ αρχής της δημοτικής αστυνομίας όπως π.χ. προμήθεια ρουχισμού-στολών, μηχανών, οχημάτων, εξοπλισμός-μηχανημάτων γραφείου, ασυρμάτων, κ.α.
   4. στον παρόντα νόμο 4325/2015 προβλέπεται ότι όσοι θα συμπληρώσουν 10ετή προϋπηρεσία στη Δημοτική Αστυνομία, που η σειρά του 2015 την συμπληρώνει σε λιγότερο από 1 1/2 χρόνο και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι της υπηρεσίας, έχουν το δικαίωμα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η περαιτέρω υποστελέχωση της υπηρεσία να οδηγήσει και στο τελικό κλείσιμό της
   5. η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας δεν έχει επανασυσταθεί σε πολλούς δήμους, ενώ σε όσους αυτή έχει συσταθεί θα υπολειτουργεί, με συνέπεια μελλοντικά να καταργηθεί, οπότε υπάρχει και κίνδυνος απόλυσης του υπηρετούντος προσωπικού.

Αντιθέτως, η μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, θα έχει θετικές επιπτώσεις, επειδή:

   1. το Δημοτικό Συμβούλιο θα επιλέξει τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και θα ορίσει τις Διευθύνσεις και τους διοικητικούς υπαλλήλους (δηλ. εμάς) που θα τις ασκούν,
   2. με την επανατοποθέτησή μας σε υπηρεσίες και τμήμα του Δήμου Ρόδου, θα καλυφθούν μερικώς και οι ανάγκες σε προσωπικό που έχουν αυτή την στιγμή οι αντίστοιχες υπηρεσίες
   3. δεν υπάρχει επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου με δαπάνες, αφού θα στελεχώσουμε ήδη εξοπλισμένες υπηρεσίες και τμήματα
   4. θα μας επιτρέψει την στελέχωση δημοτικών κοινοτήτων πλησίον του τόπου διαμονής, ώστε να είναι πιο οικονομική η μετακίνηση από και προς την υπηρεσία
   5. η επανατοποθέτηση γίνεται με βάση τα τυπικά μας προσόντα (πτυχία, κ.α.) με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται δεξιότητες, ικανότητες και το επίπεδο σπουδών μας στις ανάγκες και τα κενά των υπηρεσιών του Δήμου

Για αυτούς τους λόγους, ως νυν δημοτικοί υπάλληλοι ζητάμε στην επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσετε για την μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, να γίνει κατανομή-τοποθέτησή μας σε υπηρεσίες και τμήματα του δήμου με διοικητικά καθήκοντα για να αναλάβουμε την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που θα μας ανατεθούν, σύμφωνα με τα τυπικά μας προσόντα και την αντίστοιχη προϋπηρεσία μας.πρωήν δημοτικοί αστυνόμοι

Φωτογραφικό υλικό

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Αποτελέσματα ευρωεκλογές 2024

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...