«Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και συνάψεις προγραμματικών συμβάσεων με ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

-Θέμα:  «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί και συνάψεις προγραμματικών συμβάσεων με ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού».  

 

   - Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, εγκρίθηκαν οι συνάψεις προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κολοσσός 2047 Μονοπρόσωπη ΑΕ Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για παροχή τεχνικής βοήθειας στο Δήμο Ρόδου για εκπόνηση τεχνικών μελετών (τεχνική μελέτη στη Δ.Ε. Ρόδου και μελέτες πυροπροστασίας παιδικών σταθμών του Δήμου, ποσού 78.492,00 με ΦΠΑ και αναπλαστικές παρεμβάσεις κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες Δημοτικές Ενότητες του νησιού, ποσού 470.952,00 με ΦΠΑ).

Ως αιτιολογία για τη σύναψη των προγραμματικών αυτών συμβάσεων δόθηκε «η  έλλειψη προσωπικού του Δήμου Ρόδου, καθώς και η προσπάθεια υλοποίησης μεγαλύτερου μέρους των έργων του Τεχνικού Προγράμματος, οπότε και απαιτείται συστράτευση όλων των αναπτυξιακών δυνάμεων και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου από τον Μονοπρόσωπο Αναπτυξιακό του Οργανισμό».

Μέχρι και σήμερα το σύνολο των δημόσιων κτιριακών έργων και των έργων υποδομής αρμοδιότητας Δήμου Ρόδου (καθώς και των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών) έχουν μελετηθεί, δημοπρατηθεί και εκτελεστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του (και των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών). Έργα υψηλών απαιτήσεων και προϋπολογισμών, χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν περάσει πληθώρα ελέγχων με επιτυχία. Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες στελεχωμένες από Μηχανικούς Δημόσιους Υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, πιστοποιούν την καλή εκτέλεση των έργων και την ασφαλή παράδοση αυτών για χρήση, αναλαμβάνοντας και τις ανάλογες ευθύνες με την υπογραφή τους σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του κάθε έργου. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, με την δικαιολογία της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στις δημόσιες υπηρεσίες της Δωδεκανήσου έχει μειωθεί κατά 22% περίπου, ο ρυθμός παραγωγής δημοσίων έργων δεν έχει αλλάξει και δη στο Δήμο Ρόδου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μεταγενέστερα, θεσμοθετούνται σειρά ειδικών διατάξεων με τις οποίες προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των ΟΤΑ και των Αναπτυξιακών Οργανισμών. Με βάση τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «τόσο τα έργα και τα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο συνάψεως μιας προγραμματικής συμβάσεως, όσο και οι υπηρεσίες που παρέχονται κατ’ εφαρμογήν της, πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα (Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξεις VI Τμήματος 2227/2011, 2226/2011, VII Τμήματος 78/2008, 304/2006) και να µην μπορούν - όσον αφορά ειδικότερα στις υπηρεσίες - να παρασχεθούν µε άλλο τρόπο, εκτός της σύναψης της οικείας προγραμματικής συμβάσεως (Ελεγκτικό Συνέδριο Πράξεις VI Τμήματος 2226/2011, VII Τμήματος 78/2008, 205/2007)».

Σε καμία από τις προαναφερθείσες συμβάσεις που ψηφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, δεν προκύπτει - τεκμαίρεται ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης των μελετών αυτών από τους Μηχανικούς που υπηρετούν στο Δήμο Ρόδου. Επισημαίνουμε δε, ότι η εκπόνηση κάποιων εξ’ αυτών, είχε ήδη ανατεθεί και βρισκόταν σε αρκετά προχωρημένο στάδιο από Μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, εδώ και χρόνια, έχει ως πάγιο αίτημα της, τις  προσλήψεις Μηχανικών και την ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και τη σταδιακή εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες. Βέβαια, οι εκάστοτε κυβερνήσεις αρνούνταν και αρνούνται να ακούσουν το εύλογο αυτό αίτημα, δεδομένου ότι υπήρχε και υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αποδυνάμωσης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου (άρα και των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών) και σταδιακή αντικατάστασή τους με Ιδιωτικούς φορείς. Πώς όμως διασφαλίζεται ότι ένας ιδιωτικός φορέας θα εξυπηρετήσει το Δημόσιο Συμφέρον; Σε πόσο χρόνο θα μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία εφάμιλλη αυτής των Δημόσιων Υπηρεσιών και σωρεία άλλων αναπάντητων ερωτημάτων και προβληματισμών.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ανωτέρω και με αφορμή τη συνέχιση από το Δήμο Ρόδου της ιδιωτικοποίησης Δημόσιων Υπηρεσιών και δη άνευ της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αιτιολόγησης, η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου διαμαρτύρεται έντονα και καλεί τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρόδου να ανακαλέσει την απόφασή της και να συνεχίσει το ήδη δοκιμασμένο και με επιτυχίες μονοπάτι της χρήσης των Δημόσιων Υπηρεσιών. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια της Πανδημίας του COVID-19 τα δημόσια νοσοκομεία με το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό τους ανέλαβαν το βάρος της διαχείρισής της. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί;

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Η Πρόεδρος                                                                        Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

 

            Μίκα Μιχαλάκη                                                                       Φιλήμων Φραντζής

       Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                         Μηχανολόγος Μηχανικός

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Με μια αναισθησιολόγο λειτουργεί ουσιαστικά και πάλι το νοσοκομείο Ρόδου, παρά τις υποσχέσεις για...
Όταν η θεά Τύχη σε φέρνει να συναντάς την Πανσέληνο του Αυγούστου αποχαιρετώντας μας   από τον...
Ζητήσαμε μια δήλωση του τέως δημάρχου Ρόδου Στάθη Κουσουρνά για την πολύκροτη δίκη για τις...
Ομόφωνα το μικτό ορκωτό δικαστήριο της Κω αποφάσισε οτι είναι αθώοι για όλες τις κατηγορίες που...