Συνεδρίαση του δ.σ της ΠΕΔ στη Λέρο

Προς : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 75/2011 (ΦΕΚ Α΄ 182/22-8-2011), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2013, στις 18:30 μ.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου ‘’CRITHONI’S PARADISE’’ Συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση ακολουθεί πίνακας με τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Προσδοκώντας στη συμμετοχή σας στη συνεδρίασή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με εκτίμηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σύρος Τ.Κ. 84100 ΠΛΗΡΟΦ.: Γιάννης Τομαής ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2281 0 82875 FAX: 2281 0 81131 Email: info@pednotiouaigaiou.gr ΘEMA:« Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου (Λέρος 16/6) » ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών της τακτικής συνεδρίασης 15/4/2013. ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα 30-31 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ 3ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 70.500,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2013, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Α.Ε.) ΘΕΜΑ 5ο: Υπόδειξη ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, προς την ΚΕΔΕ, για τη συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου. ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αποφάσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. ΠΡΟΕΔΡΟΥ:  10/201/24-04-2013 με θέμα : «Εξόφληση δαπάνης τελών μεταβίβασης οχημάτων της τέως ΤΕΔΚ Δωδεκανήσου προς την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου».  11/208/25-04-2013 με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή του Ν. 1437/84 περί ρυθμίσεως θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις».  12/245/16-05-2013 με θέμα «Έγκριση μετακίνησης δημάρχων & δημοτικών συμβούλων εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ (Ιωάννινα 30 & 31/5/2013).  13/255/21-05-2013 με θέμα: «Ορισμός πέντε (5) εκπροσώπων της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥΝΗΠΟ)».  15/267/23-05-2013 με θέμα: «Ανάθεση σε εισηγητή ενημερωτικών ημερίδων σε Ρόδο και Σύρο για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) των Ο.Τ.Α.».  16/284/30-05-2013 με θέμα: «Διοργάνωση Γ.Σ. ΠΕΔ στη Λέρο 15 & 16/6/2013».  17/285/31-05-2013 με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Δήμου Κω».  18/295/05-06-2013 με θέμα: «Εξόφληση δαπανών μετάβασης και παραμονής : α) εκπροσώπων ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα στις 30 -31 Μαΐου 2013 , β) Εισηγητή σε ενημερωτικές ημερίδες για κατάρτιση Ο.Π.Δ. Δήμων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, γ) μελών Δ.Σ. της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15/4/2013 στη Σύρο , δ) μελών Εποπτικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στην συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου στις 8/4/2013 και ε) υπαλλήλων ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15/4/2013 στη Σύρο». 3  19/298/06-06-2013 με θέμα: «Εξόφληση συμμετοχής της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στο λειτουργικό κόστος της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ. έτους 2013. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ:  14/42/22-04-2013 με θέμα : « Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων». ΘΕΜΑ 7ο : Σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης Έτους 2013 Συστήματος Μηχανογραφικών Εφαρμογών Πληροφορικής για τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πληρωμής δαπανών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του γραφείου της Π.Ε.Δ. ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 75/2011. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Δημήτρης Γάκης:  Εμείς σήμερα με ποιον να συζητούμε;           ...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...