Υπαρχηγός του Λιμενικού ο Υποναύαρχος Γιάννης Αργυρίου

Ο Υποναύαρχος του Λιμενικού Σώματος Γιάννης Αργυρίου προήχθη σε Β Υπαρχηγό μετά απο απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων του Λ.Σ. Ο Γ. Αργυρίου με καταγωγή απο τη Χάλκη έχει υπηρετήσει σε καίρια πόστα στη Δωδεκάνησο επι σιερά ετών και είναι ένας άξιος, με ξεχωριστό ήθος  αξιωματικός. Του ευχόμαστε τα καλύτερα!

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019

 

  1. Την 18-03-2019 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαεπτά (17) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Υγειονομικός.

 

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

 

- Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

Κλιάρης

Θεόδωρος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 758)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 

Ντούνης

Αθανάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 796)

 

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

1.

Αϊβαλιώτης

Χαράλαμπος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 807)

2.

Αργυρίου

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 810)

3.

Πουλής

Κωνσταντίνος

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 818)

4.

Βαρελάς

Αναστάσιος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 830)

 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.

Κοντόπουλος

Ιωάννης

του

Εμμανουήλ

(Α.Μ. 816)

2.

Αρμπουνιώτης

Νικόλαος

του

Κωνσταντίνου

(Α.Μ. 820)

 

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

Ζήκας

Ιωάννης

του

Ηλία

(Α.Μ.Ε. 56)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

1.

Σπανός

Παναγιώτης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 834)

2.

Αναστασάκος

Αγησίλαος

του

Αριστοτέλη

(Α.Μ. 837)

3.

Θεοφανόπουλος

Αλέξανδρος

του

Λεωνίδα

(Α.Μ. 839)

4.

Περδικούρης

Γεώργιος

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 840)

5.

Μάμμης

Βασίλειος

του

Ηλία

(Α.Μ. 844)

6.

Σούλος

Δημήτριος

του

Βασιλείου

(Α.Μ. 851)

7.

Κοντομάρης

Σπυρίδων

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 855)

8.

Λαμπρόπουλος

Κωνσταντίνος

του

Ευσταθίου

(Α.Μ. 859)

9.

Ισάκογλου

Νικόλαος

του

Αναστασίου

(Α.Μ. 863)

10.

Αλεξανδράκης

Γεώργιος

του

Ελευθερίου

(Α.Μ. 864)

11.

Καραγεώργος

Γεώργιος

του

Γεράσιμου

(Α.Μ. 871)

12.

Αργυράκης

Ιωάννης

του

Γεωργίου

(Α.Μ. 874)

13.

Τσελίκης

Αλέξανδρος

του

Αθανασίου

(Α.Μ. 879)

 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 

1.

Λαγουρός

Αλέξανδρος

του

Νικολάου

(Α.Μ. 842)

2.

Στουρνάρας

Παναγιώτης

του

Νικολάου

(Α.Μ. 843)

3.

Θεοφίλου

Ανδρέας

του

Ιωάννη

(Α.Μ. 846)

4.

Ρουσάκης

Ιωάννης

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 848)

 

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

 

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

 

Μπέλλας

Στυλιανός

του

Κηρύκου

(Α.Μ.Ε. 61)

 

 

- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Υγειονομικός:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Διατηρητέων»

 

Σοφούλης

Νικόλαος

του

Σπυρίδωνα

(Α.Μ.Ε. 63)

 

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

 

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ. - νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Ντούνη Αθανάσιου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 796)

 

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Προϊστάμενου 1ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Κοντόπουλου Ιωάννη του Εμμανουήλ (Α.Μ. 816), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου του Διευθυντή Κλάδου Ναυτιλίας και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Αρμπουνιώτη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 820), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

 

δ) Οι παραπάνω κριθέντες ως Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

 

ε) Ο παραπάνω κριθείς ως «Ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός προάγεται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικού (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί.

 

3. Εν συνεχεία, την 19-03-2019 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2019 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και των Υποναυάρχων.

 

4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

 

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Αργυρίου Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Μ. 810), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής , τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

 

1.

Σπανό

Παναγιώτη

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 834)

2.

Αναστασάκο

Αγησίλαο

του

Αριστοτέλη

(Α.Μ. 837)

3.

Θεοφανόπουλο

Αλέξανδρο

του

Λεωνίδα

(Α.Μ. 839)

4.

Περδικούρη

Γεώργιο

του

Δημητρίου

(Α.Μ. 840)

 

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

 

5. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Αϊβαλιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου (Α.Μ. 807) προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή τον τίτλο του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Παρουσιάστηκαν χθες αργά το βράδυ ενώπιον του Εισαγγελέα Ρόδου οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου της...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-Ένας από τους ανθρώπους- δημοσιογράφους που έζησαν την ποδηλασία στα «χρυσά» της...
Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ -Όταν την κορυφή του βουνού την δύναμη και τις αντοχές δεν έχεις για να την...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Ρόδος, 12 Ιουλίου 2019 -Νέα παρασημοφόρηση της κα Αλίκης Μοσχή- Gauguet με...