Το KB ́ Πολιτιστικό Συμπόσιο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του KB ́ Πολιτιστικού Συμποσίου της Στέγης
Γραμμάτων και Τεχνών ∆ωδεκανήσου, που πραγματοποιήθηκε στην Κω από το απόγευμα της
Πέμπτης 1 Ιουνίου μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 3 Ιουλίου 2022 στο συνεδριακό κέντρο του
Μελάθρου του ∆ιεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος. Πραγματοποιήθηκαν 11 συνεδρίες και υπήρ-
ξαν 85 συμμετοχές εισηγητών με επιστημονικές ανακοινώσεις σε θέματα από την ιστορία, την
αρχαιολογία, τη γραμματολογία, τη γλωσσολογία, τη λαογραφία, το περιβάλλον και την ανά-
πτυξη είτε της ∆ωδεκανήσου στο σύνολό της, είτε των επιμέρους νησιών. Σημαντικό μέρος των
εισηγήσεων είχε ως θέμα την Κω, το νησί που φιλοξενούσε το Συμπόσιο.
Οι εισηγήσεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλό επιστημονικό επίπεδο, θα κατατεθούν στη
Στέγη μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, για να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023 ο
Λ ́ τόμος της περιοδικής επιστημονικής μας έκδοσης «∆ωδεκανησιακά Χρονικά».
Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες:
Στους συνδιοργανωτές του Συμποσίου μας: α) Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα
δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης β) Την Περιφερειακή Ένωση ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου γ)
τον ∆ήμο Κω.
Στον Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ για την συμμετοχή και την συμπα-
ράστασή του.
Στο ∆ιεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα για την παραχώρηση της αίθουσας όπου διεξήχθησαν οι
εργασίες του Συμποσίου.
Στον ∆ήμο Κω για τις διευκολύνσεις που μας παρείχε.
Στον Πνευματικό Όμιλο Κώων «Ο Φιλητάς».
Στους εισηγητές που ήλθαν και κατέθεσαν από το βήμα του Συμποσίου τον καρπό του
πνευματικού τους μόχθου.
Σ’ όσους παρακολούθησαν τις εργασίες του Συμποσίου.
Ρόδος 4 Ιουλίου 2022
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΟΥΜΠΑ, Γενική Γραμματέας
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Ταμίας
ΛΟΥΪΖΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ
Οι Συνδιοργανωτές
Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου - Τμήμα Δια Βίου
Μάθησης, Παιδείας &
Απασχόλησης
ΠΕΔ - Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων Νοτίου Αιγαίου Δήμος Κω

 

Φωτογραφικό υλικό

tilemaxos

tilemaxos

kalopitas

kalopitas

Προτάσεις Verena

Στα πληττόμενα χωριά της Θεσσαλίας επισκέφθηκε η οργάνωση «Γιατροί Καρδιάς» και έδωσε είδη πρώτης...
Σε ενα κατάμεστο ΡΟΔΟΝ έγινε η παρουσίαση του συνδυασμού του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη και...
ΜΝΜ προς πολλούς αποδέκτες (απλές σκέψεις) ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΥΜΕΝΗΣ...
Μια προσωπική περιπέτεια, στη φάση της αρχικής ιατρικής αντιμετώπισης και της σχολαστικής...