Το ΤΑΙΠΕΔ είναι μηχανισμός ξεπουλήματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στη Ρόδο
(29 και 31 Αυγούστου 2013)


Στις δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιήθηκαν  στη Πάτμο στις 29 και στις 31 Αυγούστου 2013, η παράταξή μας εκπροσωπήθηκε από τους περιφερειακούς μας συμβούλους Παύλο Χρυσαφίδη και Νεκτάριο Σαντορινιό.
Για άλλη μια φορά υπήρξε πληθώρα θεμάτων, αρκετά από τα οποία αναβλήθηκαν για επόμενο περιφερειακό συμβούλιο. Τα πλέον σημαντικά ήταν:

Κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο 3ο θέμα  «Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “Κατασκευή και Λειτουργία του Νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού στην περιοχή Κατταβιάς Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου”, ο Νεκτάριος Σαντορινιός, αφού επεσήμανε εξαρχής ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, το οποίο, πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πραγματεύεται η μελέτη, έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός τόπου, την υγεία των κατοίκων και το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο επιδιώκουμε για τον τόπο μας,  στη συνέχεια αμφισβήτησε την περιβαλλοντική ευαισθησία της ΔΕΗ, καυτηρίασε έντονα το εξαιρετικά “ενεργοβόρο” αναπτυξιακό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στο νησί της Ρόδου, την μη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ κατέληξε με τις ενστάσεις αλλά και προτάσεις της παράταξης σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη μελέτη που κατατέθηκε. Αναλυτικά, η τοποθέτηση του περιφερειακού μας συμβούλου ήταν η εξής:

«Το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, το οποίο πέρα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που πραγματεύεται η μελέτη, έχει να κάνει με την ανάπτυξη ενός τόπου, την υγεία των κατοίκων και το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο επιδιώκουμε για τον τόπο μας. Είναι προφανές ότι για κανένα δεν είναι εύκολο να αποφασίσει, ελαφρά τη καρδία, να χωροθετήσει μια ακόμη πληγή στο νησί της Ρόδου και οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπ ‘ όψη της μια σειρά από παράγοντες που πρέπει να επηρεάσουν την απόφαση μας. Ήδη έχουμε μια ανοιχτή πληγή στη Σορωνή η οποία με τον καιρό επιδεινώνεται. Δυστυχώς η ΔΕΗ διαχρονικά δεν μας έχει πείσει ούτε για την περιβαλλοντική της ευαισθησία, αλλά ούτε και για την τήρηση των υποσχέσεων της σε ότι αφορά το νησί της Ρόδου. Επανειλημμένα έχει ζητηθεί η αντικατάσταση των παλιών ρυπογόνων μηχανών από νέας τεχνολογίας μικρότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μηχανές, το οποίο δεν έχει ποτέ ξεκινήσει να υλοποιείται. Οι μετρήσεις της ποιότητας αέρα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και όλοι ξέρουμε ότι οι κάτοικοι της Θολού, της Σορωνής και των γύρω περιοχών υποφέρουν από τα καυσαέρια. Είναι προφανές λοιπόν ότι όσο καλοπροαίρετος και να είναι κάποιος απέναντι στους υπευθύνους της ΔΕΗ, η πρότερη εμπειρία δεν μπορεί να τον πείσει, ότι και οι νέες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις θα τον πείσουν.
Εξετάζοντας μια τόσο οχλούσα δραστηριότητα, θα πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο φτάνουμε σε αυτό το σημείο συνεχούς αύξησης της ζήτησης ενέργειας στο νησί μας. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο έχει ξεστρατίσει, συνεχώς κατασκευάζονται νέες ενεργοβόρες μονάδες και μάλιστα με επιδότηση πολλές φορές. Επιδοτούμε δηλαδή ενεργοβόρες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούν ένα τουριστικό μοντέλο, το οποίο και δεν είναι αποδοτικό και εξαντλεί τους φυσικούς και ενεργειακούς πόρους του νησιού μας. Από την άλλη, αν και εξαγγέλλουμε διαρκώς ενέργειες για την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν έχουμε κάνει καμία σοβαρή προσπάθεια να υλοποιήσουμε έστω τα μισά. Δεν είναι δυνατόν όλα τα δημόσια κτίρια να είναι τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια του νησιού. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε προχωρήσει έστω και σε σταδιακή αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με λαμπτήρες τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Ένα ακόμη τεράστιο ζήτημα είναι η αξιοποίηση των ΑΠΕ, διαβάζω από τη μελέτη ότι έχουν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ 6 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 49,225 ΜW, εκ των οποίων λειτουργούν τα 4 συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 31,3 MW, δηλαδή το 36% της αδειοδοτημένης ισχύος δεν έχει εγκατασταθεί. Αντίστοιχα για τα φωτοβολταϊκά η αδειοδοτημένη ισχύς είναι 22,47 MW, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς 10,76 MW, δηλαδή 52% της αδειοδοτημένης ισχύος δεν έχει εγκατασταθεί. Δεν έχει προχωρήσει η αδειοδότηση ηλιοθερμικών σταθμών, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 120 MW στη ΡΑΕ. Τέλος δεν έχει υλοποιηθεί κανένας υβριδικός σταθμός από τις 3 άδειες που έχουν δοθεί συνολικής ισχύος 48,45 MW. Αν κανείς αθροίσει τις μη υλοποιημένες αδειοδοτήσεις φτάνει σε μια ισχύ ύψους 79,285 MW χωρίς να υπολογίσει κανείς τους ηλιοθερμικούς σταθμούς. Αλήθεια δεν είναι αυτή αρκετή ισχύς για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας; Πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν οι μη υλοποιημένες άδειες και να αναλάβει η ΔΕΗ την υλοποίηση τους.
Από την άλλη πρέπει άμεσα να προχωρήσει το έργο της διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης, είναι ένα έργο πνοής που θα επιλύσει το ενεργειακό πρόβλημα των νησιών και θα απελευθερώσει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Πρόσφατο δημοσίευμα ανέφερε ότι με αφορμή το θέμα της Σαντορίνης επιταχύνεται η διασύνδεση με Προϋπολογισμό 1 δις €. Αν κανείς αναλογιστεί ότι το έργο που συζητάμε σήμερα έχει τελικό προϋπολογισμό 220 εκ. €, χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη τροποποίησης του δικτύου διανομής, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το κόστος για τη διασύνδεση είναι άμεσα συγκρίσιμο με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
Στο αντικείμενο της εξεταζόμενης ΜΠΕ τώρα, θεωρούμε ότι η εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας είναι αρκετά εμπεριστατωμένη και θέτει σημαντικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, ωστόσο από τη δική μας πλευρά έχουμε να θέσουμε επιπλέον ορισμένα ζητήματα:
1.    Η θέση των παράκτιων εγκαταστάσεων είναι πάρα πολύ κοντά στην παραλία του πρασονησιού. Αυτό θα αποτελέσει σοβαρό λόγο οπτικής, τουλάχιστον, υποβάθμισης της περιοχής. Φανταστείτε να είστε στην παραλία για να κάνετε μπάνιο και να βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από εσάς ένα τάνκερ που ξεφορτώνει μαζούτ. Προτείνουμε λοιπόν να διερευνηθεί η δυνατότητα μεταφοράς των παράκτιων εγκαταστάσεων σε σημείο που να μην υπάρχει οπτική επαφή από την παραλία.

2.    Από την Μελέτη δεν καλύπτεται επαρκώς το σενάριο τυχαίας διαρροής υγρών ρυπαντών στο έδαφος, που αρκείται να προβλέψει ότι λόγω του συντελεστή περατότητας του εδάφους δεν αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα.
3.    Δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τα αιωρούμενα σωματίδια, παρά μόνο προληπτικές μέθοδοι μείωσης τους, μέσω της φυγοκέντρησης του καυσίμου και της βέλτιστης ρύθμισης των μηχανών.
4.    Η μελέτη παραδέχεται ότι η μέθοδος της καταλυτικής απονίτρωσης των καυσαερίων δεν είναι δοκιμασμένη σε αντίστοιχες περιπτώσεις και δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στις μεταβλητές συνθήκες λειτουργίας του εργοστασίου.
5.    Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την κοινοποίηση στο κοινό των περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργίας του εργοστασίου, επίπεδα αέριων και υγρών αποβλήτων και επίπεδα αλατότητας της θάλασσας στη θέση απόρριψης της άλμης.
Κλείνοντας, προτείνουμε να εξαντληθούν οι δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΗ, όπως αναφέραμε παραπάνω, στη συνέχεια να επιταχυνθεί η προσπάθεια για τη διασύνδεση των νησιών μας και ως έσχατη λύση να προχωρήσει η κατασκευή του νέου εργοστασίου με τις παρατηρήσεις που θέσαμε προηγουμένως. Ούτως ή άλλως για να μπει σε λειτουργία το εργοστάσιο αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πριν την παρέλευση πενταετίας, επομένως θεωρούμε ότι η υλοποίηση μικρότερης κλίμακας έργων ήδη αδειοδοτημένων όπως είναι αυτά των ΑΠΕ μπορούν να υλοποιηθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό ορίζοντα.»

Κατά τη δεύτερη ημέρα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο 3ο θέμα «Γνωμοδότηση επί της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο Αφάντου Ρόδου», ο περιφερειακός σύμβουλος Νεκτάριος Σαντορινιός, αφού κατέδειξε τον ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ ως μηχανισμού ξεπουλήματος, διατύπωσε την απορία για το λόγο ύπαρξης αυτής της εμφανιζόμενης ως επικαιροποιημένης μελέτης εφόσον η πρώτη είχε κατά πλειοψηφία εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο με παρατηρήσεις, ενώ στη συνέχεια σχολίασε τις περιλαμβανόμενες τροποποιήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις παρατηρήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας, του ΤΕΕ, για να καταλήξει τοποθετούμενος αναφανδόν και χωρίς καμία προϋπόθεση κατά της προτεινόμενης μελέτης, καλώντας ταυτόχρονα και τους υπόλοιπους περιφερειακούς συμβούλους «να αντισταθούν στον εμπαιγμό εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ και να καταψηφίσουν αυτή τη δήθεν αναθεωρημένη ΣΜΠΕ που μόνο σκοπό έχει να ανοίξει το δρόμο στο ξεπούλημα του νησιού της Ρόδου».

Η πλήρης τοποθέτηση του Νεκτάριου Σαντορινιού ήταν η ακόλουθη:
«Αγαπητοί συνάδελφοι θα μου επιτρέψετε ξεκινώντας την εισήγηση να αναφερθώ σε μια συνέντευξη του μέχρι πρότινος προέδρου του ΤΑΙΠΕΔ κ. Σταυρίδη στη Νορβηγική εφημερίδα «Bergens Tidende», η οποία είχε τίτλο: «Πωλείται ηλιόλουστη χώρα με 11 εκατομμύρια πολίτες» και το κάνω αυτό για να αντιληφθούμε τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ που σήμερα μας καταθέτει τη ΣΜΠΕ που συζητάμε. Είχε πει λοιπόν ο κ. Σταυρίδης μεταξύ άλλων: «Αν οι Έλληνες είχαν έστω μέτρια νοημοσύνη, ο Πειραιάς θα ήταν μεγαλύτερο λιμάνι κι απ’το Αμβούργο, εδώ και 10 χρόνια». Θεωρεί λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι ηλίθιοι! Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα είπε: «Λένε μόνο όχι, όχι, όχι! Άντε …». Το υπόλοιπο δεν το λέω σεβόμενος το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αντίθεση με τον κύριο Σταυρίδη που δεν σεβάστηκε τους Έλληνες. Αυτό είναι λοιπόν κύριοι συνάδελφοι το ΤΑΙΠΕΔ, όπως εκφράστηκε από τον μέχρι εκείνη τη στιγμή πρόεδρό του. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε, ο κύριος Σταυρίδης βρέθηκε στο Lear jet  του αγοραστή του ΟΠΑΠ και κάποιος, για άγνωστους λόγους διέρρευσε τις φωτογραφίες. Αυτό είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ένας μηχανισμός ξεπουλήματος της Δημόσιας Περιουσίας με όρους αδιαφάνειας, αποικιοκρατίας και υπόγειων συναλλαγών. Αυτός ο μηχανισμός, που να σας υπενθυμίσω συνεδριάζει μόνο στα αγγλικά και δεν δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του, όπως κάθε δημόσιος φορέας, έρχεται σήμερα με την επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ για το Γκολφ Αφάντου. Κι εδώ ανακύπτει το ερώτημα γιατί επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ, αφού η πρώτη είχε εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία με παρατηρήσεις. Μας λένε λοιπόν ότι έλαβαν υπ’ όψη τις παρατηρήσεις που κάναμε και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό.
Ας δούμε λοιπόν ποιο είναι το περιεχόμενο των τροποποιήσεων που συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου:
1.    Για το σενάριο αναλογίας χρήσεων, πλησίασαν σε αυτό που είχατε ζητήσει, φυσικά δε συμμορφώθηκαν αλλά πλησίασαν. Εμείς να υπενθυμίσω είχαμε προτείνει αμιγώς «τουρισμό- αναψυχή».
2.    Προσδιορίζουν χωρικά δύο χώρους στάθμευσης, που όμως ο ένας είναι ο κοινόχρηστος χώρος που ήδη χρησιμοποιείται από το Δήμο για αθλοπαιδιές, άρα τις καταργούν; Που πήγαν τα 40 στέμματα και οι 2.000 θέσεις που είχε πει το Περιφερειακό Συμβούλιο;
3.    Έγινε προσπάθεια συμμόρφωσης, λέει η εισήγηση, σχετικά με το μέγεθος των λιμενικών εγκαταστάσεων. Φυσικά δεν αποκλείεται η βαρύτερη εγκατάσταση, απλά θα χρειαστούν επιπλέον μελέτες.
Όλες οι υπόλοιπες παρατηρήσεις του Δήμου, της Περιφέρειας, του ΤΕΕ; Αφιερώνουν στο τέλος της ΣΜΠΕ ένα τεράστιο κομμάτι με ύφος αρκετά επιτιμητικό για να μας απαντήσουν ότι κάνουμε λάθος, χρησιμοποιώντας αοριστολογίες, επικαλούμενοι νόμους που δεν ενσωματώνουν  στο κείμενο της ΣΜΠΕ ως υποχρεώσεις του αναδόχου και λέγοντας και κάποια ψεματάκια, όπως ότι θα γίνει εργοστάσιο της ΔΕΗ στ’ Αφάντου και την Ιαλυσό, αλλά και ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαβεβαίωσε ότι µε την αύξηση της διατοµής του δικτύου διανοµής νερού προς Κολύµπια, θα υπάρξει επαρκής υδροδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής. Ποια Τεχνική Υπηρεσία; Το δίκτυο διανομής το έχει η ΔΕΥΑΡ! Φανταστείτε το δούλεμα! Μας εμπαίζουν συνάδελφοι, θα το ανεχτούμε;
Όμως το χειρότερο συνάδελφοι, είναι ότι και στη ΣΜΠΕ αλλά και στη νέα προκήρυξη, διαχωρίζονται τα δύο οικόπεδα σε «Γκολφ Αφάντου» και «Νότιο Αφάντου» και τι θα γίνει αν για το Γκολφ δεν έρθει επενδυτής και πουληθεί μόνο το «Νότιο Αφάντου»; Θα μας μείνει κουφάρι πάλι το Γκολφ; Μα γι’ αυτό δεν έγινε όλη η φασαρία; Αλλά απ’ ότι φαίνεται στην προηγούμενη διαδικασία είχαν μείνει δύο επενδυτές που ενδιαφέρονταν ο καθένας για το ένα από αυτά τα δύο οικόπεδα και αποφάσισαν να τα μοιράσουν. Γι’ αυτό βγάλανε την προκήρυξη στα μέτρα τους, όπως και τη ΣΜΠΕ που συζητάμε σήμερα.
Την προηγούμενη φορά είχαμε θέσει κάποιους όρους, όμως όπως φαίνεται δεν ενδιαφέρονται για τη γνώμη μας, μόνο για τα επιχειρηματικά τους παιχνίδια.
Η τοποθέτησή μας δεν έχει στόχο να δικαιολογήσει την ψήφο μας που είναι κατά χωρίς καμία προϋπόθεση, αυτό άλλωστε το καταλάβατε από την αρχή της τοποθέτησης. Η τοποθέτησή μας έχει σκοπό να σας ζητήσει να αντισταθείτε στον εμπαιγμό από μέρους του ΤΑΙΠΕΔ. Σας ζητάμε συνάδελφοι να καταψηφίσετε αυτή τη δήθεν αναθεωρημένη ΣΜΠΕ που μόνο σκοπό έχει να ανοίξει το δρόμο στο ξεπούλημα του νησιού της Ρόδου».

Επίσης, εξ αναβολής από την προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, συζητήθηκε το θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
Στη σχετική  επιτροπή που συμμετέχουμε σαν περιφερειακή παράταξη  αλλά και στο περιφερειακό συμβούλιο δηλώσαμε ότι συμφωνούμε περισσότερο με τις προτάσεις των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών -λόγω της εκ της θέσης τους καλύτερης γνώσης των αντικειμένων- αλλά κατανοούμε και την πραγματικότητα στην περιφέρειά μας, όπως άλλωστε την κατανοούν και κατά δήλωση του προέδρου τους στην Επιτροπή, και οι εργαζόμενοι. Τονίσαμε ότι για την κάλυψη θέσεων σε ορισμένους νευραλγικούς τομείς, η διατύπωση «όλων των κλάδων» δεν είναι αρμόζουσα και φέραμε σαν παράδειγμα το νευραλγικό τμήμα για την περιοχή μας, αυτό της εκπαίδευσης, κατάρτισης και τουρισμού. Προτείναμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζεται η συνάφεια του πτυχίου με την υπό κάλυψη θέση. Δηλώσαμε την αντίθεσή μας στην πρόβλεψη θέσεων ευθύνης για αποφοίτους Δ/θμιας Εκπαίδευσης, την ίδια στιγμή που υπηρετεί υπερπληθώρα  αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ και ζητήσαμε να υπάρξει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα προσαρμογής.
Δεν είμαστε αντίθετοι στην προτεινόμενη πλήρη αντιστοίχηση Δ/νσεων ή Τμήματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα αλλά θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να υπάρξει σχετική μελέτη ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για τις όποιες αποφάσεις μας.
Υπερψηφίσαμε τον οργανισμό υπό την πίεση ότι  λήγουν τα χρονικά όρια που πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση και δημοσίευση, πλην του άρθρου 32 που αναφέρεται στην πρόσληψη συμβασιούχων, για το οποίο ψηφίσαμε αρνητικά, και της προσθήκης -τελευταία στιγμή- από την Περιφερειακή Αρχή σχετικά με τη δημιουργία τμήματος συλλογικών οργάνων στη Ρόδο, στην οποία ψηφίσαμε παρών γιατί δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να την μελετήσουμε.

Τέλος, σε ψήφισμα που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση και αφορούσε την επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, δεν μας δόθηκε η δυνατότητα από τον κανονισμό και την Πρόεδρο να αναπτύξουμε τη δική μας άποψη, ότι δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να πάρει θέση δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση με πρόσχημα τον ανθρωπισμό και τα δικαιώματα. Κατά τη σχετική ψηφοφορία δηλώσαμε παρών καθώς η σύνταξη και η φρασεολογία του ψηφίσματος που κατατέθηκε ξεπερνά κατά την άποψή μας τον σκοπό που ήθελε κατ΄ ουσία να υπηρετήσει και στη διατύπωση του οποίου δεν είχαμε δικαίωμα αντίλογου και κατάθεσης τροποποιητικής άποψης. Πέραν αυτών, ως περιφερειακή παράταξη θα θέλαμε να καταθέσουμε την άποψη ότι το γεγονός ότι τα Αυτοδιοικητικά Συμβούλια (Δήμοι και Περιφέρειες) ανά την Ελλάδα, βρίθουν ψηφισμάτων, τα οποία το συχνότερο κατατίθενται και ψηφίζονται ή όχι -τολμούμε να πούμε- “από κομματική υποχρέωση”, έχει οδηγήσει στον ευτελισμό αυτών των διαδικασιών και του αντικρύσματος που έχουν στην κοινωνία των πολιτών.
3/9/2013

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε σήμερα ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης,...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...