Το θέμα της Νέας Αγοράς στη συνεδρίαση του δ.σ Ρόδου την προσεχή Παρασκευή

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η-Την 12η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.30΄ καλείστε να προσέλθετε στην  6η Τακτική Συνεδρίαση για το 2019  του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και  του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

 

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου- Δ.Μουτάφης )

1.1.Επαναυποβολή εισήγησης για την ενιαία μίσθωση ακινήτου της Ν.Αγοράς

1.2.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019

1.3.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης  για ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/17049/2019.

1.4.΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης «Ετήσια Τεχνική Υποστήριξη του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ)»,αρ.πρωτ.2/16144/2019.

1.5.Έγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 Δ.Ε Ρόδου της εταιρείας Ν.Σφακιανάκης και ΣΙΑ Ο.Ε, αρ.πρωτ.2/17171/2019.

1.6.Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.Δ.Ριακοτάκη, αρ.πρωτ.2/12893/2019.

1.7.Έγκριση διαγραφής οφειλής Ε.Μόσχοβιτς, αρ.πρωτ.2/12877/2019.

1.8.Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.Δ.Κασιώτη, αρ.πρωτ.2/12756/2019.

1.9.Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.Ν.Καραμαλτίδη, αρ.πρωτ.2/12639/2019.

 

1.10.Ανάκληση της αρ. 173/2019 Απόφασης του Δ.Σ.

1.11.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από ο Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ανελκυστήρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο  του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/17984/2019.

1.12. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από ο Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» έτους 2019, αρ.πρωτ.2/17966/2019.

1.13. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από ο Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για την υπηρεσία συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων πυλών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, αρ.πρωτ.2/17954/2019.

1.14.Εξέταση αιτήματος αθλητικού και πολιτιστικού συλλόγου Αφάντου «’Αγιος Λουκάς» αρ.πρωτ. 2/17604/2019

 

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)

2.1. Έγκριση μελέτης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωσίας και προεπάλειψης σε αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Ασκληπειού-Αρνίθας-Προφύλιας –Ιστρίου και Απολλακιάς  », προϋπ:  74.400,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αρ.πρωτ.16/17667/2019.

2.2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου »Επισκευή Συντήρηση Σχολικών κτιρίων», αρ.πρωτ.16/17349/2019.

2.3.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ.16/16506/2019.

2.4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για την Πινακοθήκη «Ανδρέας Ιωάννου», αρ.πρωτ.2/17657/2019.

2.5. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ», αρ.πρωτ. 16/ 17727/2019.

2.6. Ορισμός μελών Επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑ –ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ» αρ.πρωτ.16/18125/2019

2.7. Παράταση προθεσμίας περαίωσης Έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» αρ.πρωτ.2/14926/2019.

2.8.Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» ,αρ.πρωτ.16/17991/2019.

2.9. Έγκριση μελέτης του έργου« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ», αρ.πρωτ.16/17981/2019.

2.10. Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ( ΧΡ.ΤΣΙΓΑΝΤΕ) », αρ.πρωτ.16/17979/2019.

2.11.Έγκριση μελέτης του έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ»,αρ.πρωτ.16/17987/2019.

2.12.Έγκριση μελέτης του έργου «ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ (ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΡΟΔΟΥ)»

2.13.Έγκριση μελέτης του  έργου ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» αρ.πρωτ.16/18118

2.14.Έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ»,αρ.πρωτ.16/17975/2019.

2.15.Έγκριση μελέτης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»,αρ.πρωτ.16/18119/2019.

2.16.Έγκριση μελέτης ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ¨ΖΕΦΥΡΟΣ΄», αρ.πρωτ.16/17844/2019.

2.17. Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων χώρων στάθευσης κατ΄εφαρμογήν Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου,αρ.πρωτ.16/17800/2019.

2.18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

2.19.Έγκριση μελέτης του έργου ««ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»αρ.πρωτ.16/18136/2019

2.20.Έγκριση μελέτης του έργου  ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»,αρ.πρωτ.16/17963/2019.

2.21.Έγκριση μελέτης του έργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»

2.22.Έγκριση μελέτης του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» αρ.πρωτ.16/18133/2019

2.23.Έγκριση μελέτης του έργου ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ»

2.24.Έγκριση μελέτης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

2.25. Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης της Υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ. 16/18124/2019.

2.26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»,αρ.πρωτ. 16/18129

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Γ.Κακούλης)

3.1.Λύση της Σύμβασης Εκπόνησης της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλάθου Ρόδου και Σύγκριση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης και Κτηματολογίου»

 

4.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

4.1. Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/17467/2019.

4.2.Υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ.

πρωτ. 31630/28-06-2018  του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση του Δήμου αναφορικά με την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 99/2017.

4.3.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Πλατεία Ταξιάρχη», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου,  στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 112/19-01-2018 (ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 784/18-03-2019  του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

4.4.Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Χώρος στάθμευσης και πρόσβαση στην παραλία Ζέφυρος  Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου,  στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 112/19-01-2018 (ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 784/18-03-2019  του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

4.5.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκλησης IV, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

4.6.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

 

5.ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου),

5.1.Έγκριση της αρ. 23/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση θέσης εγκατάστασης καμπίνας 221 δικτύου νέας γενιάς NGA στη Δημοτική Ενότητα Ρόδου Δήμου Ρόδου (περιοχή Ασγούρου).»

5.2.Έγκριση της αρ.24/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αρ.15/2018 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες»

5.3.Έγκριση της αρ.27/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθιών με θέμα: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανηγύρεως Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη Δημοτική Κοινότητα  Καλυθιών.

5.4.Έγκριση της αρ.28/2019 Απόφασης που αφορά «Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Φοίνικες) (Έγγραφο ΑΠ 18/6855/2019 της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου».

5.5.Έγκριση της αρ.29/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου (Σχετικό αίτημα 2806/2018 Πολυξένης Καπισίκη)»

5.6.Έγκριση της αρ.30/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου (Σχετικό αίτημα 2808/2018 Αναστασίας και  Χρυσάνθης Βασιλάκη).

5.7.Έγκριση της αρ.31/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου(Σχετικό αίτημα 2807/2018 Μιχαήλ Καπισίκη).

5.8.Έγκριση της αρ. 32/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Αφάντου» (Αίτημα Καρακωνσταντή Αθανασίας).

5.9.Έγκριση της αρ. 33/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης του Αγίου Γεωργίου της Δ.Κ. Αφάντου»

5.10.Έγκριση της αρ. 35/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018».

5.11.Έγκριση της αρ. 37/2019 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Μανδηλαρά»

 

6.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Άννα Ζωάννου).

6.1.Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι Δ’ δόση 2018»,αρ.πρωτ. 14/17678/2019.

7.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)

7.1.Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής για τις προμήθειες της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα, αρ.πρωτ.5/17561/2019.

8.ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΑΡ

(Εισηγητής: Πρόεδρος κ.Α.Μανωλάκης)

Έγκριση Αποφάσεων:

8.1.Αρ.77/2019 που αφορά «Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης.

8.2.Αρ.78/2019 που αφορά  «Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύου Άρδευσης»

8.3.Αρ.79/2019 που αφορά  «Τροποποίηση Κανονισμού Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων-Ακαθάρτων»

9.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Φ.Κρεμαστινού-Ροδίτη)

9.1.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w(eirp)/1,0755KW(<100KW) με την κωδική ονομασία 3006185-ΚΑΛΥΘΙΕΣ Β-, σε οικόπεδο 340,88m2 στη θέση «ΚΑΛΥΘΙΕΣ», Δήμου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου ,Π.Ν.Α για λογαριασμό της εταιρίας  με διακριτικό τίτλο «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», αρ.πρωτ. 18/17693/2019.

10.Συζήτηση για την πορεία εκκαθάρισης της ΡΟΔΩΝ Α.Ε

  

     

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Natalie Christopher  .. ήταν στη Ρόδο τον Οκτώβρη του 2018... -Της  Πίτσας Χατζή...
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-Ένας από τους ανθρώπους- δημοσιογράφους που έζησαν την ποδηλασία στα «χρυσά» της...
Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ -Όταν την κορυφή του βουνού την δύναμη και τις αντοχές δεν έχεις για να την...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -Ρόδος, 12 Ιουλίου 2019 -Νέα παρασημοφόρηση της κα Αλίκης Μοσχή- Gauguet με...