Το αστρονομικό ποσό των... 511,30 ευρώ ενέκρινε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη βελτίωση οδικού δικτύου στη Λέρο!

Για γέλια ή για κλάματα;

Την ώρα που οι -γεμάτοι λακκούβες και μπαλώματα- δρόμοι της Λέρου έχουν "στήσει" καρτέρι θανάτου στους ανυποψίαστους οδηγούς του νησιού μας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με έγγραφό της ενέκρινε το αστρονομικό ποσό των... 511,30 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου στο νησί μας...

Το εν λόγω έγγραφο που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 10/06/2013, υπογράφει ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φώτης Χατζηδιάκος και όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το υπόλοιπο προς ανάληψη στον συγκεκριμένο κωδικό είναι... 11.899.568,49 ευρώ.

Ειδικότερα, το έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με ΑΔΑ ΒΕΖ07ΛΞ-0Φ3, αναφέρει τα εξής: ΑΔΑ ΒΕΖ07ΛΞ-0Φ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 28/03/2013 Αριθ. Πρωτ.: 2670 ΑΠΟΦΑΣΗ A/A 539

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις, κλπ,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους πεντακόσια έντεκα ευρώ και τριάντα λεπτά (511,30 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του KAE 02.02.0071.9899 του οικονοµικού έτους 2013 για την ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη πεντακόσια έντεκα Ευρώ και τριάντα Λεπτά (511,30 €) είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.02.0071.9899. Καταχωρήθηκε µε α/α 358 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 11.899.568,49

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΩΤΗΣΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΣ ΠΗΓΗ: Lerosnews

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΡΟΔΟΣ 29-01-2023 ΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ, Υποψήφιου βουλευτή ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ...
Γ.Νικητιάδης : Ξεκινάμε τον αγώνα, για τα νησιά μας και την παράταξη Μετά τη σημερινή συνεδρίαση...
Μανώλης Σαββής: Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή πορείας και ανατροπή στο δήμο Ρόδου - Λίγες ...
Σάββας  Διακοσταματίου: Ήρθε η ώρα ο δήμος Ρόδου να περάσει σε συνεργατικές διοικήσεις - “...