Τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι της Χαλκης επιρρίπτουν ευθύνες για διάλυση του δήμου στο δήμαρχο Μιχάλη Πατρό

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗΣ

ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. - Από την συνεδρίαση στις 09/06/2018 και παρά το ότι προσκαλείται πάντοτε νόμιμα, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Πατρός Μιχαήλ απουσίαζει αδικαιολόγητα συνεχώς και αδιαλείπτως, μη έχοντας ορίσει κανένα αντικαταστάτη του, σε καμμία από τις συνεδρίασεις που έχουν λάβει χώρα ( συνολικά 16 μέχρι σήμερα ).

Καθ´όλη αυτή την περίοδο η απουσία του κ. Δημάρχου από τα Δημοτικά Συμβούλια συνεχίζεται μέχρι και σήμερα 18/02/2019, χωρίς καμμία αιτιολόγηση, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις προτιμάει να κάθεται προκλητικά στο γραφείο του, αντί να προσέρχεται στη συνεδρίαση.

Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος, η μόνιμη απουσία του κ. Δημάρχου, δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου, λόγω της επιδεικτικής αδιαφορίας ως προς την άσκηση των καθηκόντων του.  

Επιπλέον η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, την οποία ο κ. Δήμαρχος ¨κατάφερε¨ επί των ημερών του ( από τους 7 μονίμους υπαλλήλους που υπήρχαν στην αρχή της θητείας του στις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, έχουν σήμερα απομείνειΜΟΝΟ 3 με κανονικό ωράριο και μία υπάλληλος με μειωμένο ωράριο λόγω μητρότητας ), με αποτέλεσμα οι πολίτες να μη μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς και οι εναπομείναντες 3υπάλληλοι να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του Δήμου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για υλοποίηση υπηρεσιών που δεν τους αναλογούν, ασφαλώς προς τιμήν τους, για να αντιμετωπιστούν όπως-όπως και εν μέρει, τα προβλήματα του Δήμου, που τελεί σε κατάσταση παραλυσίας.

Διανύοντας την τελευταία φάση της προεκλογικής περιόδου, η υπάλληλος μειωμένου ωραρίου, η οποία είναι υπεύθυνη για το πρωτόκολλο, το δημοτολόγιο και το ληξιαρχείο, βρίσκεται σε άδεια από την Παρασκευή 08/02/2019, λόγω οικογενειακού της προβλήματος άγνωστης διάρκειας και με δεδομένο ότι ο κ. Δήμαρχος εσκεμμένα δεν ορίζει αντικαταστάτη της, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και οι κανόνες χρηστής Διοίκηση, η εξυπηρέτηση των δημοτών στους τομείς αυτούς, που λόγω της προεκλογικής περιόδου παρουσιάζουν εντατική κίνηση, είναι μηδενική.

Τα συσσωρευόμενα έγγραφα και οι αιτήσεις των πολιτών που αποστέλλονται μέσω fax στο δήμο Χάλκης, μένουν αναπάντητα και δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια στους πολίτες, σε σχέση με την ολοκλήρωση των μεταδημοτεύσεων τους και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ Ρόδου και Αθηνών εύλογα ερωτήματα, για την έλλειψη εμπρόθεσμων απαντήσεων και τον παραλυτικό τρόπο λειτουργίας του Δήμου Χάλκης. 

Η ως άνω διαλυτική τακτική του κ. Δημάρχου Χάλκης, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την νόμιμη, εύρυθμη, διαυγή και δημοκρατική διαδικασία των εκλογών, κινδυνεύοντας να αλλοιώσει τα αποτελέσματα, με την εσκεμμένη καθυστέρηση που εφαρμόζει, στη νευραλγικής σημασίας λειτουργία του Δημοτολογίου, καθυστερώντας νομότυπα αιτήματα μεταδημοτεύσεων δημοτών, τα οποία εξ αιτίας την σκόπιμης τακτικής του, κινδυνεύουν να μη εγγραφούν στους καταλόγους εμπροθέσμως και να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, δεδομένου ότι η προθεσμία καταχώρησης των αιτημάτων μεταδημότευσης πολιτών, λήγει στις 28/02/2019.  

Τα ανωτέρω ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ θέματα, θέσαμε υπ´όψιν των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών, με επιστολή του προέδρου του Δ.Σ. κ. Ασκληπιού Μαρκάκη στις 14/01/2019, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/ση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, πρός την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας και προς το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά παρ´ότι έχει παρέλθει ένας και πλέον μήνας και τα θέματα αυτά κανονικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω εκλογών, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εν τούτοις δεν έχουμε διαπιστώσει καμμία αντίδραση, επιβεβαιώνοντας ότι τέτοιες τακτικές αυθαιρεσίας και πολιτικής αναλγησίας, σαν αυτές του Δημάρχου Χάλκης, επιβιώνουν και αποθρασύνονται από τους πολύ αργούς ρυθμούς αντίδρασης των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους.

Στα πλαίσια της γενικής παραλυσίας του Δήμου, εντάσσεται και η απαράδεκτη, και χωρίς καμία δικαιολογία απόφαση του κ. Δημάρχου, να μην εκδοθούν οι λογαριασμοί της δημοτικής ύδρευσης για το τετράμηνο που μεσολάβησε και να μετατεθεί η έκδοσή τους στο επόμενο τετράμηνο (δηλαδή να εκδοθεί λογαριασμός οκταμήνου), με αποτέλεσμα να δημιουργήσει σε μεγάλο τμήμα   των ευαίσθητων οικονομικά κατοίκων, μεγάλη οικονομική ασφυξία.

Ένα επιπλέον (από τα πολλά) χαρακτηριστικό πολιτικής αναλγησίας και αδιαφορίας του κ. Δημάρχου Χάλκης, αποτελεί και η μη  σύγκλιση της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων καθ´όλο το διάστημα του 2018, της οποίας είναι καθοριστικό μέλος, με αποτέλεσμα να μην έχουν οριοθετηθεί οι κοινόχρηστοι χώροι των καταστημάτων στην Πιάτσα και ιδιαιτέρως των λειτουργούντων για πρώτη φορά, με επακόλουθο να δημιουργηθούν πλείστες παρεξηγήσεις και αντιδικίες μεταξύ ως καταστηματαρχών, οι οποίες θα είχαν εντελώς αποφευχθεί, εάν είχε ενεργοποιήσει, ως όφειλε ο κ. Δήμαρχος, την εν λόγω επιτροπή.

Η μεταχείριση του Δήμου από τον απερχόμενο κ. Δήμαρχο, ως προσωπικό του τσιφλίκι και φέουδο, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτεί για τις παράτυπες ή παράνομες πράξεις και παραλήψεις του, έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο πλήρους εξευτελισμού των θεσμών και ολοσχερούς παραλυσίας και διάλυσης των υπηρεσιών του Δήμου.  

Χάλκη 18/02/2019.                     Ασκληπιός Μαρκάκης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                    

                                      Βασίλειος Χατζημιχαήλ, Δημοτικός Συυμβουλος

                                      Λιβάνιος Ροδίτης, Δημοτικός Σύμβουλος

                                      Βασίλειος Χ. Χειμωνέττος, Δημοτικός Σύμβουλος

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...