"Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου"

Θέμα: "Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου"

-Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Καρπάθου.
2. 1η Υποχρεωτική αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Καρπάθου.
3. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης Δ τριμήνου έτους 2018 Δήμου Καρπάθου.
4. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 4721/23-1-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο:» Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή κα την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
5. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων».
6. «Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2225/14-01-2019 πρόσκληση IV, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
7. «Απόφαση υποβολής Τεχνικού Δελτίου για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων» στo πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 πρόσκλησηςV του Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων».
8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 ανταποδοτικού χαρακτήρα.
9. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019 από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
10. Έγκριση παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου στα Πηγάδια Καρπάθου, από Φαρμακείο ΛΑΜΠΡΙΝΟ έως Εστιατόριο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ.
11. Τροποποίηση της αριθ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 226/2018 απόφασης του Δ.Σ.
«Έγκρισης συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις στο εξωτερικό του 2019».
12. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών για μετακινήσεις εκτός έδρας
στο εξωτερικό – Εξειδίκευση της πίστωσης μετακίνησης αιρετών για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εξωτερικό.
13. Έγκριση εκδηλώσεων εθνικών και τοπικών επετείων, εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης έτους 2019.
14. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ.
15. Έγκριση ή μη διεξαγωγής ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.
16. Καθορισμός ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που θα διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ταμείο.
17. Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτών.

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποίησε την Πέμπτη 21 Μαΐου ο πρόεδρος της DodekanisosSeaways,...
Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ για τις Γαλάζιες Σημαίες, στις οποίες εμφανίζεται η Ρόδος, αντιλαμβάνεται...
Ενα είναι το συμπέρασμα απο αυτά που έγραψαν, που είπαν χθες στους επικήδειους, οτι η προσφορά του...
Η Δωδεκάνησος, η Ρόδος, η Χάλκη, ο Αρχάγγελος, όλα τα νησιά μας αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον...