Στέφανος Δράκος: Αποκατάσταση μνημειακού συγκροτήματος Νέας Αγοράς

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: Αποκατάσταση μνημειακού συγκροτήματος Νέας Αγοράς

Ολοκληρώθηκε το Α’ Μέρος του έργου των κατεπειγουσών εργασιών άρσης επικινδυνότητας σε τμήματα του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς.

Το έργο με τίτλο: «Κατεπείγουσες σωστικές εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμήματος κτηριακού συγκροτήματος Νέας Αγοράς», ξεκίνησε από το τμήμα λειτουργίας των σταθμών επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών και εκτελέστηκε απρόσκοπτα βραδινές και ιδιαίτερα πρωινές ώρες, έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του συγκροτήματος. Οι εργασίες, συνεχίζονται σταδιακά καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης.

Σύμφωνα με τη μελέτη και επίβλεψη του έργου, στο τμήμα λειτουργίας των σταθμών επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών, εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Έλεγχος οπουδήποτε υπάρχει ρωγμή ή υπόνοια προβλήματος και αφαίρεση όλων των σαθρών στοιχείων (σοβάδων, σκυροδεμάτων κλπ) με προσοχή με τη χρήση σιδηρών ικριωμάτων, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε κάθε σημείο των όψεων. Η αποφλοίωση έγινε με μικρή κρουστική λεπίδα και με πλάγια προσβολή,
 • Ο διαβρωμένος οπλισμός που είχε αποκαλυφθεί με την αποφλοίωση καθαρίστηκε με αμμοβολή και συμπληρωματικά με άλλα μέσα (γυαλόχαρτο, συρματόβουρτσα). Ο οπλισμός που δεν έχει πλήρως απογυμνωθεί προστατεύτηκε με διεισδυτικό αναστολέα διάβρωσης που επαλείφθηκε σε δύο στρώσεις και εμποτίστηκε το σκυρόδεμα αφού προηγηθεί υδροβολή,
 • Η προστασία του υπάρχοντος εμφανούς οπλισμού έγινε με το επαλειφόμενο κονίαμα αντιδιαβρωτικής προστασίας συστατικών τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών,
 • Η αποκατάσταση της διατομής όπου γινόταν αποκάλυψη και επεξεργασία του παλιού οπλισμού, επιτεύχθηκε με επισκευαστική κονία. Εφόσον οι κοιλότητες είχαν μεγάλο βάθος (περισσότερο των 3,0 εκ.) το γέμισμα γινόταν σε διαδοχικές στρώσεις ανά ημέρα με πάχος στρώσεως 3,0 εκ. ή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού,
 • Στην περίπτωση που η αποσάρθρωση-καθαίρεση του σκυροδέματος ήταν μεγάλη η αποκατάσταση έγινε με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,
 • Οι οροφές των περιστυλίων επιστρώθηκαν με τσιμεντοειδή μονωτικά υλικά και
 • Η αποκατάσταση των επιφανειών έγινε με επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά και χρωματισμό των όψεων με ακρυλικά χρώματα.

Περαιτέρω αμέσως μετά τη λήξη της θερινής περιόδου, θα προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και αναβάθμιση λειτουργίας Νέας Αγοράς Ρόδου». Ο διαγωνισμός, διεξήχθη από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€), στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%. Το έργο, αφορά στις κατηγορίες εργασιών οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του, είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες και χρηματοδοτείται με το ποσό των δύο εκατομμυρίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (2.079.700,00€) από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου, με πολυετή δαπάνη.

Η μελέτη συντάχθηκε υπό την επίβλεψη της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου και αφορά στην αποκατάσταση του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς. Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν διαβίβασης του σχετικού φακέλου από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων στην αρμόδια προς έγκριση Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία. Ιδιαίτερα εστιάζει στην αποκατάσταση του συνολικού κτηρίου και στην επανάκτηση της αρχικής του μνημειακής μορφής, σε θέματα ηλεκτρολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και σε εργασίες ενίσχυσης του πρασίνου.

Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής και του Στέφανου Δράκου

για τη Νέα Αγορά σε τίτλους:

Τι παρέλαβε:

 • Απόφαση για ενιαία μίσθωση του συγκροτήματος,
 • Μνημειακό συγκρότημα σε κατάρρευση,
 • Άδεια μαγαζιά και
 • Ενοικιαστές καταστημάτων υπό διωγμό.

 

Τι ΕΚΑΝΕ:

 • Ακύρωση της απόφασης που προέβλεπε την ενιαία μίσθωση του συγκροτήματος,
 • Στήριξη των Ρόδιων επιχειρηματιών της Νέας Αγοράς, με την ανανέωση των συμβολαίων τους (!),
 • Σύνταξη για 1η φορά από την ιστορία κατασκευής του Μνημείου, ολοκληρωμένης μελέτης συνολικής αποκατάστασής του,
 • Εξασφάλιση της έγκρισης των μελετών εφαρμογής από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες,
 • Εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.200.000,00€) για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 • Δημοπράτηση του έργου,
 • Εργασίες άρσης επικινδυνότητας (σαθρά) με αυτεπιστασία,
 • Εγγραφή επιπλέον πίστωσης ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) για την εκτέλεση έργου κατεπειγουσών σωστικών εργασιών άρσης επικινδυνότητας,
 • Δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου και
 • Έναρξη της συνολικής αποκατάστασης του Μνημείου αμέσως μετά τη λήξη της θερινής περιόδου.

 

 

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης

Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την παράταξη του Αντώνη Β. Καμπουράκη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...