Σοβαρές παρατηρήσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας για την εποπτεία των αερομεταφορών

Πρωτ. 20 /20-08-2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών (ΠΣΑΥΠΑ), μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν στον τύπο, την προηγούμενη εβδομάδα και που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων και τις αυστηρές παρατηρήσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών, υπενθυμίζει ότι έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει, με σειρά έγγραφων ενημερώσεων και εμπεριστατωμένων αναλύσεων προς την εκάστοτε Διοίκηση της ΥΠΑ, κάθε κυβέρνηση, κυρίως μέσω του αρμόδιου Υπουργείου και κάθε Κοινοβουλευτικό Σώμα, την αναγκαιότητα της επαρκούς εποπτείας των αερομεταφορών και μάλιστα στην πηγή και στον πραγματικό χρόνο, εκεί που υφίσταται αεροπορικό έργο, στον πραγματικό χώρο λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, στα αεροδρόμια.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4/10-7-2019 έγγραφό μας, πριν 4 χρόνια, προς τον προηγούμενο Υπουργό Μεταφορών είχαμε επισημάνει: «Ο μεγαλύτερος φόβος μας … είναι πλέον ορατός και στέκεται μπροστά μας… … Η σημερινή λοιπόν, κατάσταση, δυστυχώς, μπορεί να δρομολογήσει τις κάτωθι αρνητικές εξελίξεις:

  1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης όλων των ελληνικών αεροδρομίων έως τα τέλη του 2017, όπως προβλεπόταν από τον Κανονισμό 139/2014 της Ε. Επιτροπής για όλα τα Κοινοτικά Αεροδρόμια… Μοιραία, λοιπόν, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και σε επιβολή προστίμων και ακόμα χειρότερα, να αντικαταστήσει το ρόλο της ΑΠΑ η EASA, με όποιες συνέπειες...
  2. Πέραν τούτου, σήμερα μπορεί να αμφισβητηθεί ο έλεγχος σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο για τη διαπίστωση πλήρους ανταπόκρισής του σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο, προς τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς απαιτήσεις (standards), αφού δεν υφίσταται … Κρατικές Αεροπορικές Αρχές στα Αεροδρόμια.
  3. Όλοι οι Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν ελέγχους για την ασφάλεια επιβατών και γενικότερα των αεροδρομίων, δεν εφαρμόζονται όπως προβλέπεται, λόγω μη λειτουργίας του προβλεπόμενου από τους Κανονισμούς κατάλληλου φορέα…

…Δεν αποτελεί πρόθεσή μας η διατύπωση οποιασδήποτε κινδυνολογίας. Αντιθέτως, προσπαθούμε να προστατέψουμε τις Ελληνικές Αρχές από τυχόν λάθη, νομικά ατοπήματα ή καθυστερήσεις, που θα επιφέρουν δυσμενή διεθνή αντίκτυπο και πιθανές νομικές περιπέτειες, ενώ θα πλήξουν το κύρος της Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα των αερομεταφορών».

Σήμερα, επιβεβαιωνόμαστε δυστυχώς για αυτά που λέγαμε τότε, τα οποία ποτέ δεν εισακούστηκαν. Που καταλήξαμε όμως, αφού αγνοήθηκαν τα λόγια και οι προτάσεις μας αλλά και η συνήθης ευρωπαϊκή πρακτική λειτουργίας και δομής των εθνικών  Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ);

  • Σε ένα αποδεδειγμένα πλέον, με ευρωπαϊκή βούλα, αποτυχημένο μοντέλο μιας πολύ περιορισμένης «αθηνοκεντρικής δομής» της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ). Το μοντέλο αυτό, εκ κατασκευής,  δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για  ένα σύστημα ελέγχου που θα καλύπτει τα αεροδρόμια σε πραγματικό χρόνο, εκεί που αυτονόητα απαιτείται ο έλεγχος. Η δομή λειτουργίας αυτή είναι αντίθετη με τα παραδείγματα άλλων χωρών της Ε.Ε.  (π.χ. Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία), με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις παραχώρησης των αεροδρομίων (π.χ. παράγραφο 5 του άρθρου 229 Ν. 4389/2016, παράγραφος 3.1.103Β Σύμβασης Ηρακλείου, πρώτο άρθρο του Ν. 4612/2019) και με την κοινή λογική. Υπόψη ότι καμιά άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει το νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας μας και των αεροδρομίων μας, αλλά όταν οι άλλες χώρες ενισχύουν τις δομές τους ασφαλείας, η χώρα μας τις καταργεί…!!!
  • Προτιμήθηκε με τους Νόμους 5039/23 (άρθρο 72) και 4757/20 (άρθρο 51), η στελέχωση της ΑΠΑ, μιας εξειδικευμένης Αρχής Αεροπορικής Ασφαλείας,  κατά 40% (50 θέσεις) από υπαλλήλους χωρίς καμία πρότερη εμπειρία στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας μέσω μετατάξεων από το ευρύτερο δημόσιο, έναντι του  υπάρχοντος προσωπικού που ήδη υπηρετεί στα αεροδρόμια στις υπό κατάργηση Αεροπορικές Αρχές. Σημειώνεται δε, ότι το ήδη υπάρχον προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών στο σύνολο του, και που στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από πιστοποιημένους επιθεωρητές (που διακαώς αναζητούν στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά όργανα) και που με επιτυχία ολοκλήρωσε την πιστοποίηση των 14 αεροδρομίων υπό την διαχείριση της Fraport
  • Η ΑΠΑ παραμένει υποστελεχωμένη, χωρίς ικανό και αξιόπιστο αριθμό επιθεωρητών και μάλιστα όταν αυτοί υφίστανται ήδη στην ΥΠΑ και παρόλο που εμείς έχομε προτείνει επανειλημμένα την ένταξή τους στην ΑΠΑ.

Είναι ντροπιαστικό και αποτελεί υποβάθμιση για τη χώρα μας να μας λένε επίσημα τα ευρωπαϊκά όργανα ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας πόσο ανίκανη και κατ’ επέκταση πόσο επικίνδυνη είμαστε ως χώρα και μάλιστα τουριστική, για την ασφάλεια των αερομεταφορών και για το λόγο αυτό αποτελεί καθήκον μας να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε Κυβερνήσεις, Υπουργούς, Βουλευτές και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την ασφάλεια των Αεροδρομίων μας.

Στο μεταξύ, τα συμβάντα τρέχουν συνεχώς, η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη και από τύχη δεν έχει συμβεί το Μοιραίο. Εμείς, που αποτελούμε μια εξειδικευμένη επιστημονική μονάδα αεροπορικής ασφάλειας που δύσκολα εντοπίζεται στην αγορά εργασίας, δεν χρειαζόμαστε τα ευρωπαϊκά όργανα για να μας υποδείξουν αυτά που ήδη έχουμε επισημάνει προ καιρού και βλέπουμε να έρχονται στα ανεξέλεγκτα πλέον αεροδρόμια και στις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό που χρειαζόμαστε, επιτέλους, είναι η πολιτική βούληση  ώστε το πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας στην χώρα μας να είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Η στελέχωση των Αεροπορικών Αρχών των Αεροδρομίων είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτελείται πραγματικά και επί της ουσίας το εποπτικό και κανονιστικό έργο για την Ασφάλεια των Ελλήνων Πολιτών και των επισκεπτών μας. Η απουσία κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού στα αεροδρόμια δεν μπορεί να αποτελεί στρατηγική επιλογή της χώρας, αφού θέτει σε διακινδύνευση την ασφάλεια των επιβατών και την ορθή λειτουργία των αερομεταφορών και γενικότερα δεν εξυπηρετεί την οικονομία, τον τουρισμό, το καλό της χώρας μας και κυρίως το δημόσιο συμφέρον.

 

Για το

Διοικητικό  Συμβούλιο

                    Ο Πρόεδρος                                                       Ο  Γενικός Γραμματέας

 

 

           Εμμανουήλ Καμηλάκης                                                           Δημήτρης Γάκης

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ Ρόδος20-11-2023 Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη...
Επικήδειος ΣτέργουΦ. Χατζηδιάκου   Πολυαγαπημένε μου πατέρα, Καλούμαι σήμερα από αυτό...
Δημήτρης Γάκης: Αποχαιρετούμε σήμερα τον άοκνο και χαλκέντερο Δήμαρχο της Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο...
Ο Βασίλης Παπανικόλας σχολιάζοντας την ανάρτηση του τεως δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου για το...