Σήμερα ξεκινά η αύξηση του Κεφαλαίου της Τράπεζας Δωδεκανήσου - Το πως και το γιατί από τον Παντελή Γεωργάκη

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Εισηγητής : Παντελής Γεωργάκης , Οικονομικός Σύμβουλος της Τράπεζας

Κυρίες & κύριοι,

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ξεκίνησε την πορεία της ακριβώς πριν από 20 χρόνια σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ήταν Νοέμβριος του 1993 όταν με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και του τότε Προέδρου του κ. Γεωργίου Καραγιάννη, παρουσιάσθηκε η μελέτη βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Πιστωτικού Συνεταιρισμού Δωδεκανήσου. Οι παραγωγικές τάξεις της Ρόδου και οι Δωδεκανήσιοι αγκάλιασαν αμέσως την ιδέα. Τον Ιούλιο του 1994 δημιουργήθηκε ο φορέας που θα υλοποιούσε το μεγάλο όραμα, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους είχαν κατατεθεί τα απαραίτητα αρχικά κεφάλαια και στις 15 Νοεμβρίου 1995, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της.

Βρισκόμαστε ήδη στο 19ο έτος λειτουργίας του Πιστωτικού Ιδρύματος. Δεκατεννέα έτη έντονης προσπάθειας αλλά και ανοδικής πορείας. Μίας πορείας που αντικατοπτρίσθηκε στην τοπική οικονομία και απεικονίσθηκε στην εμπιστοσύνη που την περιέβαλλαν και την περιβάλλουν, οι Δωδεκανήσιοι. Δεκαεννέα έτη που δεν την απέκλιναν ποτέ από τους αρχικούς της στόχους:

  • Παροχή φθηνών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στην τοπική οικονομία και στην αγορά της Δωδεκανήσου.
  • Υποστήριξη κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας στον νόμο Δωδεκανήσου.
  • Διαφάνεια, Επαγγελματισμός, Αξιοκρατία, Δημοκρατικότητα και Αλληλεγγύη στην λειτουργία της.

Σήμερα, το 2013, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της τοπικής Οικονομίας, χρηματοδοτικό εργαλείο για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μισθωτούς και βασικό παράγοντα του επιχειρηματικού «γίγνεσθαι» του τόπου. Μια σύντομη παρουσίαση των μεγεθών της αποτυπώνει πλήρως και αδρά την εξέλιξη της.

Ξεκινώντας από τα μέλη της, η Τράπεζα σήμερα αριθμεί 23.500 περίπου συνεταίρους, έχοντας καταφέρει να διεισδύσει σε ένα στα έξι νοικοκυριά του Νομού. Διαθέτοντας 18 καταστήματα στην Δωδεκάνησο και 1 στην Αττική έχει καλύψει σχεδόν πλήρως τις ανάγκες των συμπολιτών μας σε 10 νησιά του συμπλέγματος. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι όλες οι μονάδες που δημιούργησε η Τράπεζα, ξεχωρίζουν για τα Δωδεκανησιακά χαρακτηριστικά τους και την αρχιτεκτονική τους ιδιαιτερότητα.

Η Τράπεζα είναι αναλογικά κατανεμημένη σε ολόκληρη την Δωδεκάνησο. Λογικά στην Ρόδο, έχει έδρα το 65% περίπου των μελών της, όταν η Κως έχει το 10,5% των συνεταίρων, η Κάλυμνος το 6,3%, η Κάρπαθος το 4,6%, ενώ ακολουθούν τα υπόλοιπα νησιά του Νομού.

Η σύνθεση των μελών της Τράπεζας αποδεικνύει την αναλογική διείσδυση της στην τοπική κοινωνία και την μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα της.

  • Ο επιχειρηματικός κόσμος των νησιών μας αποτελεί το 45% περίπου των συνεταίρων.
  • Οι μισθωτοί εκπροσωπούν το 31% των μελών της Τράπεζας,
  • τα νομικά πρόσωπα το 7,5%
  • και οι συνταξιούχοι περίπου το 7% του συνόλου των συνεταίρων.

Στα 19 χρόνια λειτουργίας της η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έχει καταφέρει να είναι επί της ουσίας η Τράπεζα των Δωδεκανησίων.

Τα βασικά μεγέθη των Τραπεζών, είναι οι Χορηγήσεις και οι Καταθέσεις τους. Το Πιστωτικό μας Ίδρυμα παρουσίασε διαχρονική, διαρκή και συνεπή ανάπτυξη αυτών των μεγεθών. Το υπόλοιπο των Χορηγήσεων της Τράπεζας, που ουσιαστικά αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Οικονομίας του τόπου, υπερβαίνει τα 265 εκατομμύρια ευρώ. 265 εκατομμύρια που χρηματοδότησαν επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια σχεδόν αποκλειστικά στα όρια της Δωδεκανήσου.

Οι καταθέσεις της Τράπεζας αντίστοιχα έχουν υπερβεί τα 260 εκατομμύρια ευρώ, παρά την κρίση ρευστότητας ποσό που της προσδίδει μερίδιο αγοράς της τάξης του 10% περίπου στην τοπική οικονομία. Το μέγεθος των καταθέσεων αποτυπώνει έμπρακτα και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει το Πιστωτικό Ίδρυμα από τους Δωδεκανησίους.

Τα ίδια Κεφάλαια της υπερβαίνουν τα 34,5εκ. €, ενώ τα αποτελέσματα της μετά από 15 συνεχή έτη κερδοφορίας, την τελευταία διετία έδειξαν αρνητικό πρόσημο, λόγο της ύφεσης που αντιμετωπίζει η Ελληνική Οικονομία και οι επιπτώσεις που είχε αυτή στον τραπεζικό κλάδο.

Η παρουσία της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ στην τοπική αγορά, αναμφισβήτητα βελτίωσε τον ανταγωνισμό, έδωσε λύσεις στην μικρή επιχείρηση και κάλυψε τομείς που το τραπεζικό σύστημα αγνοούσε επιδεικτικά για δεκαετίες. Εκεί όμως που ο κοινωνικός ρόλος της Τράπεζας ήταν καταλυτικός, ήταν στην δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων σε απομονωμένα νησιά και Δήμους του Νομού. Η Νίσυρος, η Κάσος, η Τήλος και οι Λειψοί απέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους τραπεζική μονάδα. Η Σορωνή, η Λάρδος και οι Καλυθιές, είδαν επίσης για πρώτη φορά στους οικισμούς τους τραπεζική εξυπηρέτηση. Η κοινωνική αποτίμηση αυτών των παρεμβάσεων της Τράπεζας σε όρους ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου, είναι εξαιρετικά υψηλή.

Οι συνθήκες όμως στην Ελληνική Οικονομία και στην Τραπεζική αγορά έχουν αλλάξει δραματικά την τελευταία 3ετία. Η κρίση Δημοσίου χρέους και παραγωγικών δομών που αντιμετωπίζει η χώρα επηρέασε κάθε οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα και τον Τραπεζικό κλάδο.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ δεν αντιμετώπισε προβλήματα τοξικών χρηματοοικονομικών προϊόντων ή «κουρέματος» κρατικών ομολόγων, γιατί ποτέ δεν ενεπλάκει σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ όμως ως ζωντανός οργανισμός της τοπικής Οικονομίας, έχει επηρεασθεί από την αδυναμία των τοπικών επιχειρήσεων και ιδιωτών να πληρώνουν εμπρόθεσμα τα δάνεια τους. Η γενική κρίση της αγοράς, επηρεάζει την Τράπεζα η οποία είναι υποχρεωμένη να σχηματίζει προβλέψεις για ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτές οι Προβλέψεις δημιουργούν ανάγκες για πρόσθετα κεφάλαια που θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της.

Ο Ελληνικός Τραπεζικός κλάδος έχει επίσης αλλάξει εξ΄ολοκλήρου. Με το πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης, στην αγορά έμειναν ουσιαστικά 4 Τράπεζες. Ο κλάδος συγκεντρώθηκε και διαφαίνεται ότι θα γίνει λιγότερο ανταγωνιστικός και δύσκολα προσβάσιμος για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση θα είναι δύσκολη και η εξυπηρέτηση του κορμού της Ελληνικής Οικονομίας, της μικρομεσαίας επιχείρησης, δεν προβλέπεται να είναι ούτε ευχερής, ούτε εξασφαλισμένη.

Σε αυτό το διαμορφωμένο περιβάλλον καλούμαστε ως Τράπεζα να ανταποκριθούμε, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει καμία κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος, αλλά και χωρίς να σέρνουμε πίσω μας αρκετές από τις παθογένειες του.

Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 2 έτη καταφέραμε να εξασφαλίσουμε την συναίνεση της τρόικάς και όλων ανεξαιρέτως των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, για την αναγκαιότητα διατήρησης του θεσμού και ανάπτυξης του. Το αναθεωρημένο μνημόνιο ΙΙ εκφράζει σαφέστατα αυτή την βούληση και αναθέτει αρχικά στην Τράπεζα της Ελλάδος την δυνατότητα για εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει θεσμικές και νομοθετικές αλλαγές, που θα εξασφαλίζουν και θα θωρακίζουν την λειτουργία των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Παράλληλα, εκτιμούμε ότι θα, δίνεται η δυνατότητα συνεργασιών, πιθανών συγχωνεύσεων ή δημιουργία δευτεροβάθμιων οργάνων τα οποία θα εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας και ανταγωνιστική λειτουργία για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Για να φθάσουμε όμως σε αυτό το στάδιο, πρέπει ως προϋπόθεση η κάθε Συνεταιριστική Τράπεζα να εξασφαλίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο για την λειτουργία της δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ τον τελευταίο χρόνο υπολείπεται όπως σχεδόν όλες οι Τράπεζες στην Ελλάδα, από το ελάχιστο όριο αυτού του δείκτη (9%), αποκλειστικά λόγω της ύφεσης και της δυσκολίας των Δωδεκανησίων να εξυπηρετούν έγκαιρα τα δάνειά τους.

Το τελευταίο τρίμηνο, λόγω της καλής τουριστικής περιόδου και του εκτεταμένου προγράμματος ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων προβληματικών δανείων, που εφάρμοσε η Τράπεζα, η εικόνα του δείκτη έχει βελτιωθεί καταλυτικά. Όμως επιβάλλεται αύξηση κεφαλαίου, την οποία εμμέσως έχει ζητήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπορέσουμε ως Οργανισμός όχι μόνο να καλύψουμε τον απαραίτητο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά για να δώσουμε αναπτυξιακή πνοή στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σχεδιάσαμε και ξεκινούμε σήμερα την αύξηση κεφαλαίου που θα σας περιγράψουμε στην συνέχεια. Η αύξηση έχει μέγιστο ποσό συγκέντρωσης τα 17εκ.€, αλλά ελάχιστα αποδεκτό στόχο για να υλοποιηθεί τα 6 εκ.€. Τον στόχο αυτό είμαστε πεπεισμένοι ότι θα τον εκπληρώσουμε και έχουμε υποχρέωση να τον εκπληρώσουμε. Κτίσαμε με μεγάλο κόπο πολλών ανθρώπων την μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη Δωδεκανησιακή Επιχείρηση, που αποτελεί κινητήριο μοχλό για την λειτουργία και την ανάπτυξη της Δωδεκανησιακής Οικονομίας. Οι συνθήκες ήρθαν ανάποδα, αλλά αντέξαμε. Τώρα χρειάζεται η μικρή μας πρόσθετη συμμετοχή για να κρατήσουμε ανταγωνιστική την Τράπεζα όλων μας.

Αναλογισθείτε την εικόνα της αγοράς σε 6μήνες ή σε 1 χρόνο από σήμερα, με 4 Τραπεζικούς Κολοσσούς και σκληρές συνθήκες χρηματοδότησης και τραπεζικής προσπελασιμότητας. Η παρουσία της Τράπεζας θα είναι τότε περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Θα είναι μεγάλη υπόθεση για την τοπική αγορά η δική μας αυτοδιαχειριζόμενη τράπεζα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε και να μεγεθύνουμε τον Οργανισμό μας

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε σήμερα ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης,...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...