Παραδίδει το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ο Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

ΕΡΓΟ «ΚΟΣΜΗΜΑ» ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Παραδίδει το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» ο Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος

 

«Κόσμημα» για το νησί της Ρόδου αποτελεί εκ νέου το Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», τιμώντας επάξια τη σπουδαία ιστορία του. Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 80% και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η πλήρης παράδοσή του. Το έργο, που δρομολογήθηκε με προσωπική μέριμνα του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, αφορούσε στην Αποκατάσταση του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» και είχε αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη δια του αρμοδίου Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, προχώρησε με την αρωγή των συνεργατών τους, υπηρεσιακών της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου και συναρμοδίων υπηρεσιών, στη σύνταξη της μελέτης με τίτλο: “Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»”, στην έγκριση αυτής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στην υποβολή και έγκριση της χρηματοδότησης αυτού σε ποσοστό 100%, στη δημοπράτηση και εκτέλεσή του.

«Νιώθω μεγάλη χαρά, βλέποντας το αποτέλεσμα της σκληρής μας δουλειάς. Νιώθω μεγάλη τιμή, να συμβάλλω, να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση της ιστορίας του τόπου μας, μέσω της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των μνημείων μας», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, αμέσως μετά τη νέα αυτοψία του στο έργο, που εκτελείται υπό την εποπτεία του.

Τεχνικά στοιχεία

του Έργου

Το έργο που εκτελέστηκε, αφορούσε στην αποκατάσταση, συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των εσωτερικών όψεων του περιμετρικού τοιχείου του Δημοτικού Σταδίου της Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ», των κερκίδων, της περίφραξης/κιγκλιδωμάτων, καθώς και της σκεπαστής εξέδρας. Επίσης, περιελάμβανε τη μόνωση αυτής και ακόμη ενός τμήματος, τη συντήρηση του ποδηλατοδρόμου, καθώς και τη συντήρηση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων του συγκροτήματος που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, εστιάζοντας στην ανακατασκευή και οργάνωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:

Ø Η αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου με νέους τύπου led,

Ø Η διευθέτηση καλωδίων του γηπέδου και η τοποθέτηση νέων πινάκων ασφαλείας,

Ø Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού ασφαλείας,

Ø Η εγκατάσταση εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος),

Ø Η επισκευή και επέκταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και γειώσεων,

Ø Η εγκατάσταση σύγχρονου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και

Ø Η εγκατάσταση δικτύου ασθενών ρευμάτων.

Επιπρόσθετα περιελάμβανε εργασίες όπως:

Ø Αποκατάσταση του συστήματος πυρόσβεσης,

Ø Απομάκρυνση αλουμινένιας κατασκευής στη σκεπαστή εξέδρα και αντικατάσταση με υαλοστάσια,

Ø Κατασκευή WC AμEA και επισκευή των υφισταμένων WC,

Ø Επισκευή πυλώνων φωτισμού,

Ø Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί επιφανειών σκεπαστής και κερκίδων,

Ø Άρση ετοιμορροπιών και αποκολλήσεων στους περιμετρικούς τοίχους και εξέδρες και

Ø Απομάκρυνση μικρών πρόσθετων, πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών.

Η χρηματοδότησή του

Το έργο, χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ IV

(Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του τότε Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, σε αίτημα του Αντιδημάρχου Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, την έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από τον τότε Υφυπουργό Εσωτερικών Θεοδωρή Λιβάνιο και την έγκριση της μελέτης που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού. Εγκρίσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τον Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με τη με αρ. πρωτ. 2225/14.01.2019 πρόσκληση IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και τις σχετικές τροποποιήσεις, είχε καλέσει τους δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ IΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». Σε συνέχεια αυτής και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 894/2019/29.11.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΦΤ9Ω1Ρ-ΔΛΛ), ο Δήμος Ρόδου, υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου “ΔΙΑΓΟΡΑΣ”». Το κόστος της πρότασης, ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο εγκρίθηκε στο σύνολό του.

Με την με αρ. πρωτ. 23932/15.04.2020 (ΑΔΑ: 93Ρ146ΜΤΛ6-970), απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» της Πράξης: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...