Παρέμβαση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ρόδος, 11 Ιουλίου 2013 Το Νομοσχέδιο με τίτλο « Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολoγίου και άλλες διατάξεις », κατατέθηκε στη Βουλή στις 30-5-2013 και ψηφίστηκε στις 25-6-2013. Κύριο αντικείμενο είχε την κατάργηση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» η οποία μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» και σε συντομία «ΕΚΧΑ Α.Ε.». Στο νόμο πλέον 4164 (ΦΕΚ 156/ Α/ 9.7.2013): προβλέπεται : «7. Α) Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα διοικητικά και υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια.» Η πρόβλεψη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι με ένα Προεδρικό Διάταγμα επιδιώκεται τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου να μην υπάγονται διοικητικά πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά σε Ανώνυμη Εταιρεία, την ΕΚΧΑ Α.Ε. για την οποία στο άμεσο μέλλον κανείς δεν πρέπει να αποκλείει την ιδιωτικοποίηση της. Τα Κτηματολόγια που λειτουργούν με βάση τον κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου, με την εγκυρότητα που προσέφεραν στις δικαιοπραξίες και την ακρίβεια των γεωμετρικών στοιχείων αποτέλεσαν μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή μας. Η ιδιαιτερότητα λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων (Ρόδου, Κω), με βάση το κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου, ο οποίος εντάχθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την ενσωμάτωση, ελάχιστες φορές πάρθηκε υπόψη από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, ώστε να επισημαίνεται στους νόμους και τα διατάγματα και να διευκολύνει την εφαρμογή τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά τη χρόνια απαξίωση των Κτηματολογίων από τις μέχρι τώρα πολιτικές πρακτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια κερδοφόρα επιχείρηση για το Δημόσιο. Επί πλέον ο τρόπος με τον οποίον προβλέπεται η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών και η παραδοχή από την εισηγητική έκθεση της υποστελέχωσης των δασικών υπηρεσιών και της αδυναμίας τους να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, η μη αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του κτηματολογικού κανονισμού της Δωδεκανήσου και της ιδιαίτερης μέριμνας, η οποία έπρεπε να δοθεί θα οδηγήσει στον αποχαρακτηρισμό δασικών εκτάσεων με όλα τα επακόλουθα. Η γενίκευση της διαδικασίας χαράξεων γραμμών αιγιαλού και παραλίας , οριοθετήσεων ρεμάτων σε χάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε. (κλίμακας 1:5000), χωρίς υψομετρικά στοιχεία ή με μεγάλες αστοχίες θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε τραγελαφικά αποτελέσματα Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την πρωτοβουλία βουλευτή της περιοχής μας που καλούσε τοπικούς φορείς να υποβάλουν προτάσεις επί του σχεδιαζόμενου Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίσει την τύχη των Κτηματολογικών Γραφείων. Ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ήταν πιο ουσιαστική αν είχαν ζητηθεί οι απόψεις μας πριν την ψήφιση του σχετικού νόμου στη Βουλή. Ως προς την ουσία του θέματος θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ακόλουθα : - Την κάθετη αντίθεση μας στην ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος που θα προβλέπει την ένταξη των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου-Κω στην ΕΚΧΑ Α.Ε. Ένας θεσμός που λειτουργεί επιτυχώς, παρά τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης , πριν ακόμη από την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, δεν είναι δεκτό να καταργείται με οριζόντιες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του ειδικού κανονισμού λειτουργίας. - Τον προβληματισμό μας για την τύχη των εργαζομένων. Αναρωτιόμαστε με ποιο θεσμικό πλαίσιο, υπάλληλοι του δημοσίου θα μπορούν να εργαστούν σε μια Ανώνυμη Εταιρεία. Επιπλέον η τεχνογνωσία και η εμπειρία που έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κρατούν με αυτοθυσία τη λειτουργία των Κτηματολογίων, καθιστά απολύτως επιβεβλημένη την παρουσία τους σε αυτό. Ελπίζουμε να μην αποτελέσουν κι αυτοί θύματα στις επιταγές της τρόικα για «διαθεσιμότητα» και «απολύσεις». - Η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου δεν πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Κάνουμε ιδιαίτερα μνεία για τις πρακτικές των ιδιωτικών εισπρακτικών εταιρειών σε σχέση με τα υποθηκευμένα ακίνητα των εργαζομένων στις τράπεζες καθώς και με τους σχεδιασμούς του ΤΑΙΠΕΔ για την «αξιοποίηση» της δημόσιας περιουσίας. Η ένταξη των Κτηματολογίων Ρόδου-Κω στην ΕΚΧΑ Α.Ε. δεν αποτελεί τη λύση για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Κτηματολογίου προς τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και τη λειτουργία τους ως αναπτυξιακού εργαλείου για τον τόπο μας. Τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω- Λέρου θα πρέπει όχι μόνο να διατηρήσουν το Δημόσιο χαρακτήρα τους αλλά και να τον ενισχύσουν με: 1. Την παρουσία μόνιμου κτηματολογικού δικαστή. 2. Την παρουσία όλου του εργαζόμενου σήμερα προσωπικού, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία. 3. Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων, πράγμα απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία τους. 4. Τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμισή του. Οποιοσδήποτε εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να υποβαθμίζει τις προσφερόμενες μέχρι σήμερα υπηρεσίες του. 5. Την άμεση αξιοποίηση του σαρωμένου υλικού (δόθηκαν πάνω από 1εκ. ευρώ για να γίνει) για την διευκόλυνση του προσωπικού, την γρήγορη και έγκυρη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, και των επαγγελματιών που σχετίζονται με αυτό. 6. Την ενημέρωση των εκκρεμουσών πράξεων, όπως του αναδασμού της Απολακκιάς, των απαλλοτριώσεων (εθν. Οδός Ρόδου Λίνδου), των πράξεων εφαρμογής, των διανομών του Υπουργείου γεωργίας, των εξαγορών των δημοσίων κτημάτων, των οικοδομών κλπ. 7. Το ξεκαθάρισμα των προβληματικών πράξεων. 8. Τη συντήρηση και διατήρηση των στοιχείων του (τόμοι, φάκελοι κλπ) ως ένα σημαντικό υλικό, που έχει άμεση σχέση με την συνεχή ιστορική διαδρομή του τόπου μας από την δημιουργία του, με αναφορές όχι μόνο στην αλληλουχία των ιδιοκτησιών αλλά και των ποιοτικών στοιχείων του εδάφους, των καλλιεργειών, κλπ. Για όλα τα παραπάνω, δηλώνουμε ότι θα συντονίσουμε τη δράση μας και τις προσπάθειες μας ώστε να προασπίσουμε το χαρακτήρα της λειτουργίας του Κτηματολογίου και να αποτρέψουμε το εξελισσόμενο έγκλημα για τον τόπο μας. Για το ΤΕΕ Δωδεκανήσου Για το Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου

Ιάκωβος Γρύλλης Πρόεδρος Παναγιώτης Τσιράκος Πρόεδρος

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Δημήτρης Γάκης:  Εμείς σήμερα με ποιον να συζητούμε;           ...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...