Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στον Προϋπολογισμό της Βουλής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

- Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στον Προϋπολογισμό της Βουλής   _ -   Κοινοβουλευτική Αναφορά για Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου..

 

 

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης ήταν, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής του Οικονομικού Έτους 2023, του απολογισμού δαπανών της Βουλής των Ελλήνων για το 2021, του προγραμματισμού 2023 και του απολογισμού 2021 του Ιδρύματος της Βουλής για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, που υπερψηφίστηκαν.

Τόνισε ότι,  παρόλο που o προϋπολογισμός αυτός έρχεται προς ψήφιση σε μια συγκυρία παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της συνεχιζόμενης υγειονομικής, στοχεύει στην αποδοτικότερη κατανομή και αξιοποίηση πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της Βουλής, στην ενίσχυση δραστηριοτήτων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας  στην κοινωνία,  στον υλικοτεχνικό εκσυγχρονισμό, με μηχανισμούς παρακολούθησης του νομοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου αλλά και των διοικητικών – οικονομικών διαδικασιών με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία.

 

Επίσης ο Βασίλης Α. Υψηλάντης, με την από 17/11/2022 Κοινοβουλευτική Αναφορά  προς τον Υπουργό Υγείας, ζήτησε τη διευθέτηση του προβλήματος που δημιουργεί στο ΚΘΛέρου,  η συνταξιοδότηση του μοναδικού Νεφρολόγου Ιατρού, προτείνοντας παράταση της θητείας του, έως την τοποθέτηση νέου.

 

 

Το πλήρες κείμενο  της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη στη ΒτΕ για τον προϋπολογισμό της βουλής , έχει ως εξής:

 

« Έχω την τιμή να εισηγούμαι, για την Νέα Δημοκρατία και για τέταρτη συνεχόμενη χρόνια, τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2023. Ο προϋπολογισμός κατατίθεται σε μια συγκυρία παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης και της συνεχιζόμενης υγειονομικής. Η Βουλή των Ελλήνων συνυπολογίζει την πραγματικότητα αυτή, με ρεαλισμό, γεγονός που αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό  του 2023. Ένας προϋπολογισμός που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις βασικές αρχές  του ενιαυσίου, της ειδίκευσης, της ενότητας, της καθολικότητας, της ακρίβειας, της σαφήνειας και της αλήθειας, της δημοσιοποίησης και που θέτει τους ακόλουθους στόχους:

1.) Αποδοτικότερη κατανομή και αξιοποίηση πόρων, του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της Βουλής.

2.) Ενίσχυση δραστηριοτήτων εξωστρέφειας, διαφάνειας και λογοδοσίας της  Βουλής στην κοινωνία.

3.) Υλικοτεχνικός εκσυγχρονισμός με μηχανισμούς παρακολούθησης του νομοθετικού και κοινοβουλευτικού έργου

4.) Περαιτέρω εκσυγχρονισμός των διοικητικών – οικονομικών διαδικασιών με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία.

5.) Προϋπολογίζονται δράσης υποδοχής των νέων βουλευτικού σώματος και υιοθέτηση δεικτών κοινοβουλευτικής επίδοσης, στο πλαίσιο κατάρτισης του ετήσιου σχεδίου του προϋπολογισμού προγράμματος της Βουλής.

Για το έτος 2023 έχουμε αύξηση του προϋπολογισμού της τάξεως 3,26 %, που ανέρχεται στα 148.900.000 €, δηλαδή αύξηση ποσού σε σχέση με το 2022 4.700.000 €. Η αύξηση οφείλεται στις ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών και των πληθωριστικών πιέσεων, στο υψηλό κόστος ενέργειας, στην αύξηση της μισθολογικής δαπάνης, που αφορά κυρίως την μισθολογική ωρίμανση και την αναστολή μείωσης της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων και τις δαπάνες σχετικά με την υποδοχή του νέου βουλευτικού σώματος κατά τις εκλογές του έτους 2023. Το ύψος του προϋπολογισμού καλύπτει το όριο του αναθεωρημένου μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για το αντίστοιχο έτος και αφορά στην αναθεώρηση των ανωτάτων ορίων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού της για τα έτη από 2023 έως και 2026.

Περιλαμβάνονται δράσεις που αφορούν στην διευκόλυνση των διαδικασιών του  νομοθετικού έργου και της διεξαγωγής του κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω της παροχής στις κοινοβουλευτικές ομάδες, στα πολιτικά πρόσωπα και στις υπηρεσίες της Βουλής, περισσοτέρων και αναδιαρθρωμένων ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων, επιπλέον υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης εκτυπώσεων, ασφαλείας του διαδικτύου και των πληροφοριακών συστημάτων του κοινοβουλίου, έναντι κακόβουλων ηλεκτρονικών επιθέσεων και απειλών,  ψηφιοποιούνται συλλογές της βιβλιοθήκης προκειμένου να διαφυλαχθούν απ’ τη φθορά του χρόνου και της χρήσης αλλά και για να καταστούν προσβάσιμα στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βουλής, δημιουργείται θεματικός ψηφιακός πόρος που θα περιλαμβάνει όλο το υλικό των εκθέσεων που διοργανώνονται (ιστοσελίδα ανά έκθεση), όπως επίσης διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα σχόλια, δυνατότητες διαμοιρασμό του περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, παράγονται βιβλία και ψηφιακές ηχητικές διαλέξεις και εμπλουτίζονται τα εργαλεία προβολής των υπηρεσιών και των δράσεων εξωστρέφειας της βιβλιοθήκης της Βουλής.

Η Βουλή έχει ολοκληρώσει και θα ολοκληρώσει μέσα στο 2023, δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του μεγάρου της Βουλής ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση του κτιρίου από Δ σε Β ενεργειακή   τάξη, εξοικονομώντας ενέργεια  μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα κτίρια ιδιοκτησίας της Βουλής. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην πηγή σε όλα τα κτίρια της Βουλής. Αναβαθμίζεται το πρόγραμμα Τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής και συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης πολύπλευρων διεθνών σχέσεων του ελληνικού κοινοβουλίου στο πεδίο των διπλωματικών επαφών και διακοινοβουλευτικών σχέσεων. Ολοκληρώνεται η μελέτη εφαρμογής και εκτέλεση έργων κατασκευής μέσα στο 23 της μόνιμης Ελληνικής έκθεσης στο κρατικό μουσείο του Άουσβιτς – Μπιρκενάου, στο Οσβιέτσιμ της Πολωνίας. Στο πλαίσιο της διατήρησης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς συνεχίζεται το πενταετές έργο της καταλογράφησης της βιβλιοθήκης της Χάλκης (μνημόνιο συνεργασίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως). Συνεχίζεται η ικανοποίηση αιτημάτων των διαφόρων νομικών προσώπων, φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων και άλλων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενίσχυση φορέων που προάγουν πολιτιστικούς, κοινωνικούς σκοπούς μέριμνας και ωφέλειας.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες, ανά μείζονα κατηγορία είναι 8.

1.)  Η κατηγορία 21 παροχές σε εργαζόμενους, ποσόν  112.490.000€.

2.) Η κατηγορία 22, κοινωνικές  παροχές (Συντάξεις, βοηθήματα σε φυσικά πρόσωπα), ποσόν 22.697.000€.

3.) Η κατηγορία 23, που αφορά επιχορηγήσεις σε Ο.Τ.Α και λοιπά νομικά πρόσωπα, εισφορές και συμβατικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού σε Ο.Τ.Α και λοιπά νομικά πρόσωπα, καταβολή αποζημιώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και καταγγελιών σύμβασης, πόσο 4.449.000 €.

4.) Η κατηγορία 24, περιλαμβάνει πιστώσεις για την αγορά φαρμάκων και αναλωσίμων, καυσίμων, τηλεφωνικές ατέλειες βουλευτών ευρωβουλευτών ταχυδρομικά και μεταφορικά έξοδα, πληροφοριακά συστήματα και ανακαινίσεις  κτιρίων,  εκδόσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, έξοδα υποτιτλισμού και μεταγλώττισης, αμοιβές για εκπαίδευση  την  και επιμόρφωση βουλευτών και υπαλλήλων, έξοδα κοινοχρήστων χώρων,  πιστώσεις για την μίσθωση κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Βουλής, μίσθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων και λοιπά μισθώματα για την κάλυψη των αναγκών των βουλευτών. Συνολικό ποσό 27.202.000 €.

5.) Στην κατηγορία 26 περιλαμβάνονται πιστώσεις που αφορούν τόκους από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών αποφάσεων, ποσού 55.000 €.

6.) Η κατηγορία 29 περιλαμβάνει πιστώσεις υπό κατανομή (Ειδικό αποθεματικό της Βουλής) με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσόν 100.000 €.

7.) Η κατηγορία 31 περιλαμβάνει πιστώσεις για έξοδα λοιπόν υποδομών, αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επιπλέον, η τύπου εξοπλισμού και αγοράς λογισμικού υπολογιστών και προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας,   για πόσο 3.847.000 €.

8.) Η κατηγορία 33 περιλαμβάνει πιστώσεις για την αγορά έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, αντίκες και λοιπά έργα τέχνης) με συνολικό προϋπολογισμό με το ποσό 60.000 €.

Τονίζεται ότι αποτυπώνονται διακριτά οι προϋπολογισμοί που αφορούν στην λειτουργία του γραφείου προϋπολογισμού του κράτους και στις λειτουργικές δαπάνες της ειδικής υπηρεσίας επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες αποτελούν ανεξάρτητες μονάδες.

Έχει κατατεθεί επίσης προς έγκριση ο απολογισμός  του έτους 2021 του « Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία», ο οποίος ήδη έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος σύμφωνα με τον οργανισμό του και αποτελεί παράρτημα του απολογισμού – ισολογισμού της Βουλής του έτους 2021  και συμπεριλαμβάνεται προς ενημέρωση μας και ο προϋπολογισμός – προγραμματισμός του έτους 2023 του ιδρύματος της Βουλής.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, ως Κοσμήτορας της Βουλής και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, την γραμματεία της επιτροπής οικονομικών της Βουλής για την συνεργασία και βεβαίως τα στελέχη των υπηρεσιών της Βουλής που κατάρτισαν και τον φετινό προϋπολογισμό και να τους συγχαρώ για την επιμέλεια και τον ζήλο που επιδεικνύουν στο έργο τους.»

 

 

Φωτογραφικό υλικό

tilemaxos

tilemaxos

kalopitas

kalopitas

Προτάσεις Verena

Σε συνέντευξη του προς το Verena.gr ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βαίος Καλοπήτας που κατέρχεται...
Σε ενα κατάμεστο ΡΟΔΟΝ έγινε η παρουσίαση του συνδυασμού του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη και...
ΜΝΜ προς πολλούς αποδέκτες (απλές σκέψεις) ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΥΜΕΝΗΣ...
Μια προσωπική περιπέτεια, στη φάση της αρχικής ιατρικής αντιμετώπισης και της σχολαστικής...