Ο Βασίλης Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

9/02/2024

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντη στην Ολομέλεια της Βουλής για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

 

 

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης μίλησε στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», τονίζοντας ότι με την προβλεπόμενη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας»,  αντιμετωπίζεται το  ζήτημα της ενίσχυσης του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής κυβερνοασφάλειας, στα πρότυπα του συνόλου σχεδόν των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μίλησε επίσης για τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στα θέματα της ψηφιακής διακυβέρνησης παραθέτοντας συγκεκριμένα .

 

Τα κυριότερα σημεία  της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντης  είναι το ακόλουθα:

 

 

 

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές

 

Ζούμε σε μία εποχή που το ψηφιακό κράτος είναι μια πραγματικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου τομέα  συνεχής και αυξανόμενος με γεωμετρική πρόοδο. Ενδεικτικά, η ψηφιακή πύλη του ελληνικού κράτους το γνωστό gov.gr. φιλοξενεί 11 κατηγορίες με 1677 ψηφιακές υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών, ανεξάρτητων αρχών και φορέων του Δημοσίου. Επίσης, ο ΕΦΚΑ έχει ψηφιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις υπηρεσίες τους με πιο σπουδαίες αυτές της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων σύνταξης και εφάπαξ και την ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Η ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων μέσω του ψηφιακού φακέλου του ακινήτου και άλλα πολλά παραδείγματα. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, η διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι βαθιά και άρρηκτα δεμένη με το παραγόμενο προϊόν και την παροχή υπηρεσιών.

Κατά συνέπεια, η θωράκιση του ψηφιακού κράτους αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών αυτών σε συγκερασμό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την γενικότερη  προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στον κυβερνοχώρο.

Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το παρόν νομοσχέδιο με την προβλεπόμενη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας»,  αντιμετωπίζοντας το  ζήτημα της ενίσχυσης του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής κυβερνοασφάλειας, στα πρότυπα του συνόλου σχεδόν των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική αλλά και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA), η σύσταση διακριτού νομικού προσώπου για τη συνολική διαχείριση της εθνικής στρατηγικής κυβερνοασφάλειας αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την αποτελεσματική υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής και τη διακυβέρνηση της κυβερνοασφάλειας.

Έτσι, η σημερινή Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μετεξελιχθεί σε Ν.Π.Δ.Δ., ώστε να ενδυναμωθεί η εθνική αρχή για την κυβερνοασφάλεια, σε ευθυγράμμιση με τις ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες πηγάζουν από τη θέσπιση πληθώρας ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά τα τελευταία έτη.

Στις αιτιάσεις δε της αντιπολίτευσης γιατί επιλέγουμε τη μορφή ΝΠΔΔ και όχι Ανεξάρτητη Αρχή, απαντά η διεθνής και η ευρωπαϊκή πρακτική την οποία υιοθετούμε ως μια προσέγγιση δοκιμασμένη και αποτελεσματική. Ιδίως, παραδείγματα όμοιας θεσμικής αντιμετώπισης αποτελούν η Γερμανία,στην οποία υφίσταται το ΒSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) και η Γαλλία με το ANSSI (Agencenationaledelasécurité dessystèmesd'information).

Επίσης, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Εσθονία, αλλά και οι προηγμένες χώρες στον τομέα αυτό, όπως οι ΗΠΑ.

Πουθενά στις χώρες αυτές δεν είναι Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά πολλές από τις αρχές αυτές βρίσκονται κάτω από την εποπτεία κάποιου υπουργείου ή υπουργού, επί παραδείγματι στη Γερμανία η αντίστοιχη αρχή εποπτεύεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών και στη Γαλλία αναφέρεται στη Γενική Γραμματεία Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας (SGDSN) που τελεί υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Παράλληλα, με την επιλογή της μορφής ΝΠΔΔ αποφεύγεται η δημιουργία ενός ανελαστικού οργανισμού με διοικητικές αγκυλώσεις, δεδομένου ότι η κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στην έννοια της εθνικής ασφάλειας, η οποία είναι κατεξοχήν αρμοδιότητα της Δημόσιας Διοίκησης υπό στενή έννοια, ήτοι ο φορέας ασκεί κυριαρχική διοίκηση με προνόμια δημόσιας εξουσίας. Η εθνική ασφάλεια είναι ένα ευαίσθητο θέμα και δεν επιτρέπεται να εκφεύγει της κρατικής εποπτείας, επομένως ορθά επιλέγεται η λύση του ΝΠΔΔ και η εποπτεία του από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,δοθέντος ότι σε μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να υπάρξει προσβολή εννόμων αγαθών και ζωτικών λειτουργιών του στενού πυρήνα του Κράτους, που θα έχουν αντίκτυπο στη συνέχεια των υπηρεσιών του δημοσίου.

 

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Αυτό είναι το πρώτο βήμα από τα επόμενα που θα ακολουθήσουν το προσεχές χρονικό διάστημα στον τομέα αυτό και να είστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με γοργό βηματισμό ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες, αλλά και τις ενωσιακές δεσμεύσεις της. Η αναβάθμιση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας κρίνεται απαραίτητη ιδίως ενόψει της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια, με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2555 (Οδηγία NIS2), η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας τον Οκτώβριο του 2024 και το πεδίο της αρμοδιότητάς της θα επεκταθεί σε περίπου 2.000 φορείς από περίπου 70 που είναι σήμερα.

 

Κατά κοινή δε ομολογία, μετά την πανδημία του COVID-19 καλούμαστε να διαχειριστούμε μια νέα  πραγματικότητα, αυτή της ραγδαίας αύξησης στη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στον Δημόσιο Τομέα όσο και στον Ιδιωτικό. Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές εμφανίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τους πολίτες να χειρίζονται σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο. Έτσι, διαμορφώθηκε ένα ψηφιακό περιβάλλον που απαιτεί κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για χρήση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών. Στις εξελίξεις αυτές δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές, αλλά πρέπει να συγχρονιστούμε. Υπό την έννοια αυτή, καθώς το νομοσχέδιο έρχεται να οριοθετήσει το νέο αυτό περιβάλλον καλύπτοντας σημαντικά κενά και αδυναμίες στο επίπεδο κυβερνοασφάλειας εναρμονιζόμενο με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές, δηλώνω ότι υπερψηφίζω το παρόν Νομοσχέδιο.

 

Ευχαριστώ πολύ.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Σήμερα η νέα δημοτική αρχή, δήμαρχος Αλέξης Κολιάδης, αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Χαλκιάς και ο...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...
Επικήδειος ΣτέργουΦ. Χατζηδιάκου   Πολυαγαπημένε μου πατέρα, Καλούμαι σήμερα από αυτό...
Ο Βασίλης Παπανικόλας σχολιάζοντας την ανάρτηση του τεως δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου για το...