Οφέλη και συνέπειες από την κατάργηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Θέμα: Οφέλη και συνέπειες από την κατάργηση της ΔΕΣ ΡΟΔΑ

Ίδρυση - Ιστορικό – Νομικό καθεστώς
Στη διάρκεια της  Ιταλοκρατίας, είχε δημιουργηθεί η ΕΜSΑ, μια δημοτική υπηρεσία λεωφορείων, η οποία εξυπηρετούσε όλο το νησί της ΡΟΔΟΥ.
Το γεγονός της ύπαρξης της ΕΜSΑ το εκμεταλλεύθηκε θετικά ο Δήμος της ΡΟΔΟΥ. Αμέσως μετά την απελευθέρωση, ο Δήμος της ΡΟΔΟΥ καταβάλλοντας τότε 500.000 λιρέτες, πήρε στην ιδιοκτησία του όλο το ανθρώπινο και τροχαίο υλικό που υπήρχε, δηλαδή τα λεωφορεία, τα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τις εγκαταστάσεις και τους υπαλλήλους. Ήταν όμως δύσκολο στο Δήμο της ΡΟΔΟΥ με το συγκεντρωτικό διοικητικό σύστημα που υπήρχε τότε να ασκήσει διοίκηση και να αντεπεξέλθει στα διάφορα συγκοινωνιακά προβλήματα. Το έτος 1951 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΡΟΔΟΥ αποφάσισε τη δημιουργία του ΡΟΔΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ από τον οποίο προήλθε ο μέχρι σήμερα υπάρχων τίτλος Ρ.Ο.Δ.Α.
Το 1955 το Δημοτικό Συμβούλιο ΡΟΔΟΥ αποφάσισε τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΟΥ «ΡΟΔΑ», βάσει του πρώτου Δημοτικού  και Κοινοτικού Κώδικα, και συγκεκριμένα των διατάξεων των άρθρων 214-221 του Ν.Δ. 2888)54(Φ.Ε.Κ. 139-Α-54).
Η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών «ΡΟΔΑ» το 1955,   αποτέλεσε ιδιαίτερο και αξιοσημείωτο γεγονός, γιατί για πρώτη φορά στη χώρα μας δημιουργείται δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών, η οποία  λειτουργούσε και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του ιδιωτικού δικαίου και της ιδιωτικής οικονομίας  σαν Ν.Π.Ι.Δ. και γενικότερα  είναι ένα αυτόνομο πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δρα εντός του κύκλου της αρμοδιότητας της δημοτικής αρχής, διεπόμενη ως προς τη διοίκηση και λειτουργία της από τις διατάξεις του Δημοτικού  & Κοινοτικού Κώδικα. Η μορφή αυτή έμεινε αναλλοίωτη για 55 συνεχή έτη δηλαδή από το 1955 μέχρι σήμερα.
Παράλληλα το συγκοινωνιακό της έργο είναι οριοθετημένο βάσει του Ν. 2963/2001. Στις 16.01.1952  με απόφαση  του τότε  Υπουργού  των  Συγκοινωνιών  καθορίστηκε το συγκοινωνιακό έργο της «ΡΟΔΑ» που περιλάμβανε και περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση του δυτικού τμήματος της νήσου Ρόδου και συγκεκριμένα:
την Πόλη της ΡΟΔΟΥ, με τους οικισμούς Ασγούρου, Κρητικά, Ιξιά, Ιαλυσός, Κρεμαστή, Παραδείσι, Παστίδα, Μαριτσά, Κοσκινού, Καλλιθέα, Φαληράκι χαρακτηρίζοντας την ως αστική περιοχή , επίσης την αστική περιοχή της Δημοτικής ενότητας Αφάντου και της Τοπικής κοινότητας Αρχίπολης, τον οικισμό Κολυμπίων , καθώς και την υπεραστική περιοχή στην οποία ανήκουν οι Πεταλούδες, Θεολόγος, Σορωνή, Φάνες, Καλαβάρδα, Σάλακος, Έμπωνα, Αγ. Ισίδωρος, Σιάννα, Μονόλιθος, Διμυλιά, Αρχίπολη, Πλατάνια, Απόλλωνα, Δαματριά, Μανδρικό, Κρητηνία και το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις διατάξεις του άρθρου 2 & 6 του  Ν. 2963/2001.
-    Το έτος 1999 η «ΡΟΔΑ» αφού προηγουμένως  υπήρξε σχετική τροποποίηση στο καταστατικό της συμμετείχε και στην εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθώς και προγραμμάτων Κοινωνικής Μέριμνας, τα οποία στη συνέχεια περιήλθαν υπό την εποπτεία του δήμου Ροδίων.
-    Κατ’ επιταγή του Ν. 3463/2006(Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας) η Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ τον Σεπτέμβριο του 2010, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ροδίων, εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που αφορά προσαρμογή της επιχείρησης στις διατάξεις του Νέου Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2001) σαν κοινωφελής  δημοτική επιχείρηση. (Φ.Ε.Κ. 1579/28.9.2010,τεύχος Β’ )
-    Στις διατάξεις του Ν. 2963/2001,  προβλέπεται επίσης  ότι «ο κανονισμός της ΡΟΔΑ και των Δημοτικών επιχειρήσεων εκδίδεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις» (Αρθρο 14. Παρ.1). Ομοίως στα άρθρα 25 & 26 του ίδιου νόμου,  αναφέρεται ότι το Δ.Σ.  της ΡΟΔΑ και οι αρμοδιότητες αυτού εκλέγεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
Σύμφωνα όμως  με τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)  και στις διατάξεις των άρθρων 107 και 108 οι δήμοι μπορούν να έχουν: μια κοινωφελή επιχείρηση και επίσης «κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση»
Με την Αρ.154Α /2011  Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η ΔΕΣ ΡΟΔΑ και με την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. 992/26.5.2011,τεύχος Β’ ) συγχωνεύεται με άλλες 7 κοινωφελής επιχειρήσεις του Δήμου Ροδίων με αποτέλεσμα να αποτελεί την μοναδική κοινωφελή επιχείρηση του δήμου Ρόδου, με καταστατικά αντικείμενα τομέων – εκτός από το συγκοινωνιακό έργο και τους τομείς κοινωνικής προστασίας και  αλληλεγγύης. Το όνομα Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ διατηρείται για ιστορικούς  και μόνο λόγους αφού πλέον αποτελεί τη μοναδική κοινωφελής επιχείρηση του νησιού με ποικίλες δράσεις.
Οι υπόλοιπες 7 συγχωνευμένες επιχειρήσεις είναι :
•    Αμιγής Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας Αφάντου ΔΕΑΣΑ.
•    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Αειφορία.
•    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αφάντου.
•    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πεταλουδών.
•    Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νότιας Ρόδου.
•    Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λινδίων.
•    Κοινωφελής Επιχείρηση Αλληλεγγύης Καμείρου.


 Σήμερα η Επιχείρηση διοικείται από 11μελές Δ.Σ, όπου ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και τα  μέλη ορίζονται  από το Δημοτικό Συμβούλιο και συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση και ένας εκπρόσωπος επιστημονικού - κοινωνικού φορέα.
Παράλληλα έχει αλλάξει όλη η διοικητική και οικονομική της δράση αφού από το 2011 και μετά έχει υποχρεωθεί να ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ βάσει των μνημονιακών νομοθετημάτων  (περικοπές, υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου, νομοθεσία ΕΚΠΟΤΑ για τις προμήθειες, περιορισμό και απαγόρευση προσλήψεων κ.α.).
Το προσωπικό της Επιχείρησης σήμερα αποτελείται από 69 άτομα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, (συμπεριλαμβάνονται και 5 άτομα ΑΜΕΑ – πρόγραμμα 3+1, 6 άτομα που απασχολούνται στον παιδικό σταθμό), 12 άτομα με πρόγραμμα 55-64 ετών(27 μήνες) και έχουν προσληφθεί  τριάντα (30) άτομα με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τις ανάγκες της θερινής περιόδου).
Η Επιχείρηση διαθέτει σε κίνηση 47 οχήματα και αναλυτικά είναι:
α) 31 αστικά λεωφορεία
β) 6 υπεραστικά λεωφορεία
γ) 2 τουριστικά τρένα
δ) 8 τρίκυκλα ηλεκτρικά οχήματα με πινακίδες
ε) 1 επιβατικό Ι.Χ. μικρού κυβισμού
Τα παραπάνω οχήματα είναι μέσης ηλικίας 10 ετών, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι νέας φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας. Η συντήρηση και η επισκευή τους γίνεται από το τμήμα μηχανουργείου που διατηρεί η επιχείρηση.
Η επιχείρηση εκτελεί κατά μέσο όρο τη θερινή περίοδο 450 δρομολόγια ημερησίως και τη χειμερινή περίοδο 270 δρομολόγια ημερησίως πηγαίνοντας καθημερινά και στο πιο απομακρυσμένο χωριό του νησιού που είναι στην υπεραστική περιοχή της μεταφέροντας εκτός από επιβάτες, φάρμακα, εφημερίδες …. Επίσης εκτελεί μαθητικά δρομολόγια και γύρω στις 200 διαδρομές ετησίως προκειμένου να εξυπηρετήσει κοινωνικούς φορείς του δήμου ή του νησιού σε διάφορες δραστηριότητες εκδηλώσεις και έκτακτα γεγονότα. Το επιβατικό κοινό που εξυπηρετείται σε ετήσια βάση ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 2.200.000 άτομα, χωρίς να συνυπολογιστούν η μεταφορά 1.300 μαθητών καθημερινά από και προς τα σχολεία τους με έξτρα δρομολόγια.

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά
 Τα έσοδα της Επιχείρησης  προέρχονται από τα εισιτήρια, τις διαφημίσεις και  τα δρομολόγια του τουριστικού τρένου.
Τα έξοδα της Επιχείρησης διατίθενται εκτός από τα ανελαστικά της έξοδα (μισθοδοσία, συντήρηση, εφοδιασμός στόλου) και στις κοινωνικές δράσεις, σαν καθολική διάδοχος των συγχωνευμένων επιχειρήσεων.
Η επιχείρηση είναι οικονομικά αυτόνομη και ανεξάρτητη. Έχει δικό της προϋπολογισμό και καλύπτει η ίδια τα πάσης φύσεως έξοδά της.
Δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, έστω και στο ελάχιστο. Πολύ δε περισσότερο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Δεν έχει λαμβάνειν από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους).
Δεν έχει να προσθέσει δημοσιονομικό έλλειμα στους οικονομικούς δείκτες.
Αντίθετα εισφέρει αρκετά μεγάλο ποσό μηνιαίως στα ασφαλιστικά ταμεία.
Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από τα σχετικά έγγραφα του: α)  Δήμου Ρόδου με Αρ. πρωτ. 2/112640 – 13/9/2013  και  β) της  ΔΕΣ ΡΟΔΑ με Αρ. πρωτ. 768 – 16/9/2013.
Με την συγχώνευση των επιχειρήσεων η ΔΕΣ ΡΟΔΑ εκτελώντας «κοινωνικά προγράμματα» καλύπτει μόνο την μισθοδοσία 6 ατόμων του παιδικού σταθμού Κολυμπίων που μέχρι και σήμερα ανέρχεται στο ποσό 324.630,00 € επίσης και την μισθοδοσία έξι ΑΜΕΑ που μέχρι σήμερα είναι 225.050,00 €. Επίσης είχαν προκύψει οι εξής οφειλές:
•    Σύνολο προς τους προμηθευτές όλων των επιχειρήσεων: 285.993,50 €
•    Σύνολο προς τους πιστωτές όλων των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών (εκτός του παιδικού σταθμού κολυμπίων), βοήθεια στο σπίτι..  : 393.059,27 €
•    Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών όλων των υπολοίπων επιχειρήσεων: 621.562,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.300.614,80 €

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Από τον Μάιο 2011 μέχρι και σήμερα η ΔΕΣ ΡΟΔΑ είχε κάνει ρύθμιση για τα χρέη των συγχωνευμένων επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και έχει πληρώσει τις δόσεις μαζί και τις τρέχουσες εισφορές το ποσό των 296.292,90 €
Στις παραπάνω οφειλές δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρέη της ΔΕΣ ΡΟΔΑ προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είχε γιατί έχει γίνει ρύθμιση η οποία και διατηρείται.
Καθημερινά έχουμε ενοχλήσεις από πρώην εργαζομένους, προμηθευτές, πιστωτές των προηγούμενων επιχειρήσεων που απαιτούν τα χρήματα τους με δικαστικές πιέσεις και η επιχείρηση αναγκάζεται να ενδώσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε  μερικά από τα  παραπάνω ποσά όπως  είναι η κατασκευή τοιχίου αξίας 53.921,78 € στον πρώην δήμο Καλυθιών από την Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας Αειφορία, το ενοίκιο παιδικού σταθμού Καλλιθέας από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου, το  ενοίκιο παιδικού σταθμού τον δήμο Πεταλούδων σύνολο 23.400 ευρώ, ενοίκιο δημοτικού ιατρείου  στο Δ/Δ Παστίδας σύνολο 13.000 ευρώ και μέχρι και σήμερα πληρώνουμε 430 ευρώ μηνιαίως ……….)
Συνολικά από την συγχώνευση και μετά για τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις και σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν φύγει από τα ταμεία της επιχείρησης γύρω στις 910.000,00 €.
Όλα αυτά τα χρέη έχουν γίνει τροχοπέδη στο να μπορέσει η επιχείρηση να εξελιχτεί,  να ανανεώσει τον στόλο της  και να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο επιβατικό κοινό όπως  θα ήθελε αλλά και πάλι με τα τόσα προβλήματα όπως : έλλειψη ανταλλακτικών λόγω το ότι οι διαδικασίες έχουν γίνει πιο χρονοβόρες, αθέμιτου ανταγωνισμού από τα ανοικτά λεωφορεία κατάφερε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό, δεν  έχει απολέσει την ευαισθησία της, και την προσφορά της στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, παρέχοντας τις υπηρεσίες της, όποτε κληθεί να συμμετέχει σε κοινωνικά, πολιτιστικά γεγονότα και σε κάθε έκτακτο συμβάν, στα πλαίσια των καταστατικών της σκοπών, που είναι πρωτίστως η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η επερχόμενη κατάργηση της δημοτικής επιχείρησης συγκοινωνιών ΡΟΔΑ μόνο επιπλέον βάρη θα προσθέσει στον ήδη χρεωμένο Δήμο της Ρόδου αφού εάν σταματήσει η δραστηριότητά της όλες αυτές οι υποχρεώσεις θα βαρύνουν πλέον τους κωδικούς του Δήμου,  
συγκριτικά με το «όφελος»  που θα προκύψει από την απόλυση των εργαζομένων με ότι συνέπειες συνεπάγεται αυτό.
Τονίζουμε απλά ότι δεν επιθυμούμε ΚΑΜΙΑ επιχορήγηση από τον ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ απλά διατηρήστε ζωντανή την επιχείρηση.


ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΣ ΡΟΔΑ


 

Φωτογραφικό υλικό

tilemaxos

tilemaxos

kalopitas

kalopitas

Προτάσεις Verena

Στα πληττόμενα χωριά της Θεσσαλίας επισκέφθηκε η οργάνωση «Γιατροί Καρδιάς» και έδωσε είδη πρώτης...
Σε ενα κατάμεστο ΡΟΔΟΝ έγινε η παρουσίαση του συνδυασμού του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη και...
ΜΝΜ προς πολλούς αποδέκτες (απλές σκέψεις) ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΥΜΕΝΗΣ...
Μια προσωπική περιπέτεια, στη φάση της αρχικής ιατρικής αντιμετώπισης και της σχολαστικής...