Ορίστηκαν Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Καρπάθου οι Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης και Χρήστος Κατσάνης

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

- Ορίστηκαν Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Καρπάθου οι Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης και Χρήστος Κατσάνης.

- Για την εποπτεία  και το συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(από 1-10-2021 έως και 1-10-2022) ορίστηκε εντεταλμένος  δημοτικός σύμβουλος ο κ. Μιχάλης Τσαμπουνιεράκης, δημοτικός Σύμβουλος  και επικεφαλής της παράταξης «Κάρπαθος – Νέα Αρχή».

 Με απόφαση  του Δημάρχου  Καρπάθου κ. Ιωάννη Θεμ. Νισύριου  του ανατίθεται η  εποπτεία και ευθύνη όλων των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και ενδεικτικά των: ΤΑΠ και τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου-διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και Αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

Στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων του, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Καρπάθου, θα έχει την ευθύνη  για :

1. την εποπτεία και τον συντονισμό της ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Καρπάθου

2. την εποπτεία και τον συντονισμό των τεχνικών έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και συγκεκριμένα:

 

-Των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση αποχέτευση

-την συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

-των αντλιοστασίων

-της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών

-των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων

- την εποπτεία και διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων της αποθήκης του Δήμου

3. τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης . Επίσης θα υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα της παραπάνω δράσης.

 

    Για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος  ορίστηκε  με απόφαση Δημάρχου  εντεταλμένος  δημοτικός σύμβουλος, ο  δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Α. Π.Ε.Κ.» κ. Χρήστος Κατσάνης  (από   1-10-2021 έως και 1-10-2020.  Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του έχουν ως εξής: 

1. Εντεταλμένος δημοτικό σύμβουλος, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

2. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

 

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.  Επίσης θα υπογράφει με εντολή  Δημάρχου όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της παραπάνω δράσης.

 

 

 

 

                  Κάρπαθος   06  Οκτωβρίου    2021

           Από το Γραφείο Τύπου  του Δήμου Καρπάθου

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΡΟΔΟΣ 29-01-2023 ΔΗΛΩΣΗ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ, Υποψήφιου βουλευτή ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ...
Γ.Νικητιάδης : Ξεκινάμε τον αγώνα, για τα νησιά μας και την παράταξη Μετά τη σημερινή συνεδρίαση...
Μανώλης Σαββής: Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή πορείας και ανατροπή στο δήμο Ρόδου - Λίγες ...
Σάββας  Διακοσταματίου: Ήρθε η ώρα ο δήμος Ρόδου να περάσει σε συνεργατικές διοικήσεις - “...