Οι προοπτικές και το μέλλον των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης

Οι προοπτικές και το μέλλον των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης.

Στις 26 Οκτωβρίου 1956, με πρωτοβουλία του τότε δήμαρχου ΡοδίωνΠετρίδη Μιχαήλ ξεκίνησε την λειτουργεία της η ΑΣΤΕ Ρόδου,συνοδοιπόρους είχε την ΑΣΤΕ Καΐρουαπό το 1965 έως το 1985 και από το 1995 έχει την ΑΣΤΕ Κρήτης.

Η ίδρυση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Ρόδο, θεωρήθηκε πολύ σημαντικό γεγονός και ως χώρος δραστηριοποίησης της παραχωρήθηκε το ιταλικό κτήριο της Διοίκησης της Αεροπορίας που στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Ήταντο 3ο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανωτέρων Σπουδών στη Ρόδο, μετά την Παιδαγωγική Ακαδημία και τη Σχολή Χωροφυλακής.

Ως γνωστόν η Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου Μετεξελίχθηκε σε Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Δυστυχώς η ΑΣΤΕΡ δεν είχε την ίδια εξέλιξη, αντιθέτως υποβαθμίστηκε.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι απαραίτητη η ίδρυση αυτόνομων τμημάτων ΑΕΙ Τουριστικής Εκπαίδευσης με οδηγό σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της τουριστικής αγοράς εργασίας και ένταξη όλων των Τουριστικών Σχολών αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα υπάρχει ένα διακριτό σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης με ενιαίο συντονισμό και οργάνωση. Η πολύεποπτεία, καταλήγει σε έλλειψη συντονισμού και σε σπατάλη πόρων. Η τουριστική εκπαίδευση μειονεκτεί εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, διδακτικού προσωπικού και της αδιαφορίας της πολιτείας να την αναβαθμίσει.

Θεωρείται απαραίτητη η ανωτατοποίηση των ΑΣΤΕ και η ένταξη τους στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Οι τοπικοί φορείς προέβλεπαν την αναβάθμισή τους και τη λειτουργία τους ως τμημάτων των πλησιέστερων ΑΤΕΙ (Αιγαίου ή Ηρακλείου), μέχρι να αυτονομηθούν με την λειτουργία άλλων τμημάτων ή την ανωτατοποίηση και την ένταξή τους στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος)[1].

Μια τέτοια εκδοχή εξέλιξης των Σχολών θα ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τη χώρα ολόκληρη και κρίνεται η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη έκβαση για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης, εφόσον στη χώρα μας δεν υπάρχει ούτε μια προπτυχιακή πανεπιστημιακή Σχολή για τουριστικό και ξενοδοχειακό μάνατζμεντ σε κανένα από τα 17 πανεπιστήμια[2].

Σπουδαίο θα ήταν οι ΑΣΤΕ να καταστούν περιφερειακά κέντρα που θα προσελκύουν φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, δημιουργώντας τις προοπτικές που απαιτούνται για ανάπτυξη, πρόοδο και ευημερία παρέχοντας τουριστική εκπαίδευση που αρμόζει στα δεδομένα της σημερινής εποχής στα τρία ανώτερα επίπεδα 6ο, 7ο, και 8ο, τουΕθνικούπλαισίου προσόντωνκαι θα καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Μετά την από07 Μαρτίου (Εθνική γιορτή, επέτειος ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την μητέρα πατρίδα) 2019, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κάνοντας δεκτή την εισήγηση της ΠρυτάνισσαςΧρυσής Βιτσιλάκη, για ίδρυση «Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας, Αναψυχής και Εκδηλώσεων» με σκοπό την ένταξη των ΑΣΤΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πιστεύουμε ότι προσφέρετε μια εξαιρετική ευκαιρία να γίνει τώρα, αυτό που τόσα χρόνια δυστυχώς δεν έγινε.

Η πρόταση για ένταξη των ΑΣΤΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δίνει τη δυνατότητα άμεσης και νομικά ισχυρής ένταξης των στο 6ο επίπεδο του εθνικού πλαισίου προσόντων και τις απαλλάσσει αυτόματα από αντίξοες εκπαιδευτικές συνθήκες. Η απόφαση αυτή της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου τελεί υπό την έγκριση των Συναρμόδιωνυπουργών (Παιδείας και Τουρισμού).

Η συνένωσή με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δίνει ωφέλειες για τις προοπτικές και το μέλλον των Σχολών στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Δυνατότητα ένταξης του μόνιμου προσωπικού της,στο Πανεπιστήμιο κατά τα γνωστά πλέον πρότυπα των ΑΕΙκαι αντίστοιχα την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, μία τέτοια συνένωση δίνει την προοπτική απόκτησης ενός πανεπιστημιακού πτυχίου, με τις κατά περίπτωση μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται και για τους φοιτητές των ΤΕΙ που συνενώνονται ή μετεξελίσσονται σε πανεπιστήμια, ενώ για τους νέους μας θα μπορούν ναφοιτήσουν στον τόπο τους σε πανεπιστημιακό τμήμα.

Οι Ιστορικές, Εθνικής Εμβέλειας, Τουριστικές Σχολές μας, με αυτόν τον τρόπο θα διαδραματίσουν δυναμικό ρόλο στην τουριστική εκπαίδευση της χώρας μας.

 

Κλείνοντας θα θέλαμε να καλέσουμεόλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου μας να λάβουν θέση δημόσια για το μέλλον των ΑΣΤΕ, στα πλαίσια ένταξης τους στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διεκδικώντας την άμεση θετική ανταπόκρισή των συναρμόδιων υπουργείων (Υπουργείου Τουρισμού και Παιδείας)

 

Με αυτή την προοπτική η Ρόδος ανακτά ξανά τα πρωτεία στην τουριστική εκπαίδευση.

 

Για την νέα μέρα Ροδίων Όραμα

 

 

Καρίκης Στράτος                                                         Κασέρης Νεκτάριος

 

 

 

Δικηγόρος                                                       Λογιστής – Οικονομολόγος

Υποψήφιος ΔήμαρχοςΡόδου                           Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

[1]Λογοθέτης, Μ. (23/10/2015). Οι απόψεις του Μ. Λογοθέτη για τον τουρισμό της Ρόδου, Νήσων Περίπλους. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.blackmonday.gr/οι-αποψεις-του-μ-λογοθετη-για-τον-τουρ/ (1/4/2016).

[2]Ηλιοπούλου, Κ. «Τουριστική Εκπαίδευση|», Τουριστική Αγορά. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: www.touristiki-agora.gr/article.asp?ID=373, (20/5/2015).

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Πρωτόγνωρη ήταν η προσέλευση κόσμου στην κηδεία του Βασίλη Καμπουράκη στον ιερό Ναό του...
Την απόφαση του ν’ αποχωρήσει από τον άτυπο προσφυγικό καταυλισμό που λειτουργεί από το Δήμο Ρόδου...
Φίλοι μου, το νέο ημερολόγιό μου είναι αφιερωμένο σε άτομα με αναπηρία που προσέφεραν στην...