Μιχάλης Μαντικός: Πρέπει να μπει τέλος στον επικίνδυνο περιορισμό της Ελεύθερης Όδευσης Πεζών στα πεζοδρόμια

Δελτίου τύπουτου Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου Μιχαήλ Μαντικού: Πρέπει να μπει τέλος στονεπικίνδυνο  περιορισμό της Ελεύθερης Όδευσης Πεζών στα πεζοδρόμια.

Στη συνεδρίαση της 25 ης Μαΐου, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου έκανε ομόφωνα αποδεκτές τις  ακόλουθες εισηγήσεις μου και ευχαριστώ τα μέλη  για την τιμή:

(Ι)Ανέβαλε τη συζήτηση για την έγκριση ανάπτυξη υποδομών  δικτύου εις βάρος της ελεύθερης όδευσης πεζών. Με την αναβολή έγιναν αποδεκτά:

α/ Να επανέλθει η υπηρεσία , κατόπιν μελέτης με ευθύνη και δαπάνες της «Cosmote Τεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε»  , με τρεις προτάσεις. Πρώτη, αυτή της  διαπλάτυνσης έστω και του ενός μόνο πεζοδρομίου. Δεύτερη, της  δημιουργίας πεζόδρομου και Τρίτη, την μετατροπή σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, των οδών που προτίθεται η εταιρεία να προβεί  στην Ανάπτυξη Υποδομών & Οπτικών Ινών  FTTH. Όποια επιλογή υιοθετηθεί από το Συμβούλιο θα χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία.

β/ Να γνωστοποιηθεί στο Συμβούλιο εάν καταβάλλεται  από την Cosmote  το αντίτιμο των 500€ το χρόνο για κάθε ΚΦΑΟ και σε τι ποσό αντιστοιχεί ετησίως.

(ΙΙ) Ενέκρινε το  ψήφισμα για να σταματήσει η ομηρία των συμπολιτών μας που δραστηριοποιούνται ως μικροπωλητές, κυρίως πέριξ της μεσαιωνικής πόλης, να διασφαλιστεί το μνημείο και να προστατευθούν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την αυθαίρετη δραστηριότητα κάποιων μικροπωλητών.

Το ψήφισμα αναφέρει τα εξής:

Επειδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου, ανησυχεί για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο προστατευόμενο από την UNESCO μνημείο μας , στον τομέα που αφορά την δραστηριοποίηση των μικροπωλητών ζητά:

α/Την κατεπείγουσα υλοποίηση από τους εμπλεκόμενους ,για την τρέχουσα σεζόν και όχι τον Οκτώβριο όπως έχει δηλωθεί, των διαλαμβανομένων στο Άρθρο 13, παρ. 4, του  νόμου  4849/2021 τ.Α 207, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την προκήρυξη αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στις οργανωμένες υπαίθριες αγορές για την καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. των αγορών στις οποίες ανήκουν οι προκηρυσσόμενες θέσεις και συγκεκριμένα, τον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς καθώς και το αντίστοιχο  τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου.

β/ Από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, να προβεί αμελλητί στην εφαρμογή του  Άρθρου 7, του Κανονισμού Λειτουργίας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (ΑΔΑ Ω2ΦΑΩ1Ρ-5ΑΒ ), προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι έχοντες την απαιτούμενη άδεια μικροπωλητή για τις ορισμένες θέσεις στην παρούσα σεζόν στο πλαίσιο της απόφασης (ΑΔΑ: 6ΡΚ6Ω1Ρ-3ΨΣ) .

γ/ Να δημοσιευθούν σε ειδική καρτέλα, στην ιστοσελίδα του Δήμου, το τοπογραφικό του άρθρου 25 του ν. 4849/2021 τ.Α 207, η σχετική κανονιστική, γενικές πληροφορίες, ερωτήσεις-απαντήσεις, σχετική νομοθεσία και τυχόν απαιτούμενες διασυνδέσεις με εμπλεκόμενους φορείς για διευκόλυνση-ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

δ/ Να αποσταλεί έγγραφο στις αρμόδιες Αρχές Ελέγχου του Άρθρου 58 του νόμου 4849/2021 τ.Α 207, με το παρόν ψήφισμα, προκειμένου να προβούν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας της δραστηριότητας των μικροπωλητών εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

ε/ Να γίνει αμέσως έλεγχος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου για τον τρόπο ηλεκτροδότησης των πάγκων των μικροπωλητών και να προβούν στις νόμιμες ενέργειες.

Στ/ Να γίνει αμέσως έλεγχος από την ΔΕΥΑΡ για τον τρόπο υδροδότησης των πάγκων των μικροπωλητών και να προβούν στις νόμιμες ενέργειες.

(ΙΙΙ) Ανέβαλλε την Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης Ακινήτων της  Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου δεδομένου ότι διαπιστώθηκε κατόπιν αιτήσεώς μου ότι, σε μέρος των προς έγκριση παρατάσεων, δεν πληρούνταν οι κατά νόμο (άρθρο 41,Ν.4605/2019)  προϋποθέσεις και συγκεκριμένα δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών μισθίων ή άλλες προς τον Δήμο Ρόδου.

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Εξελέγησαν χθες τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για την επόμενη...
Σήμερα η νέα δημοτική αρχή, δήμαρχος Αλέξης Κολιάδης, αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Χαλκιάς και ο...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...
Επικήδειος ΣτέργουΦ. Χατζηδιάκου   Πολυαγαπημένε μου πατέρα, Καλούμαι σήμερα από αυτό...