Λαμπρός και ο φετινός εορτασμός του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη στη Σύμη

DSC 0678

Μέ ἰδιαιτέρα λαμπρότητα ἑορτάσθη καί ἐφέτος εἰς τήν Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, στήν ἀγγελοσκέπαστη Σύμη, ἡ Σύναξις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων. Ἡ περιάκουστη Μονή τοῦ Ἀρχαγγέλου μας καί ὅλο τό νησί τῆς Σύμης εὑρίσκονται σέ γενικό πνευματικό συναγερμό καί σέ πανηγυρικούς ρυθμούς ἀπό τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Νοεμβρίου, καθ’ ὅτι χιλιάδες πιστοί καταφθάνουν ἀπ’ ὅλα τά μέρη τῆς Πατρίδος μας ἀλλά καί ἐκτός αὐτῆς, γιά νά προσκυνήσουν τήν Χάρη τοῦ Πανορμίτου Μιχαήλ καί νά λάβουν μέρος στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, μέ ἀποκορύφωμα τό διήμερο Τρίτη 7η καί Τετάρτη 8η Νοεμβρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς παραμονῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμ. π. Ναθαναὴλ, τὸν Ἡγούμενο τῆς πανηγυρίζουσας Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Πατρό, τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτες, π. Εὐθύμιο Βακαλάκη, κληρικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τόν π. Ἰωαννίκιο Ἀναγνώστου κληρικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρόδου, τόν ἡμέτερο π. Ἀνδρέα Δημητρίου, τοὺς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους τῆς Σύμης, τόν π. Γεώργιο Σταθόπουλο κληρικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠλείας καί τόν π. Ἐμμανουήλ Λυκοπάντη, Συμαῖο τήν καταγωγή, κληρικό τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὡς καὶ τόν Ἱεροδιάκονό μας π. Παῦλο Τερεζάκη. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβασμιώτατος μὲ ἐμπνευσμένη ὁμιλία του, ἀνέπτυξε τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία περὶ τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ὥστε νὰ ὠφεληθοῦν οἱ πιστοὶ ἀκροώμενοι καὶ τὸν θεῖον λόγον.

Περί ὥρα 23:00 ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Μονῆς π. Ἀντώνιος, τέλεσε κατανυκτικῶς τήν Ἱερά Ἀγρυπνία στό κατάμεστο Καθολικό τοῦ Ταξιάρχου ὑπό τό ἱλαρόν φῶς τῶν κανδηλῶν, προκειμένου νά δοθεῖ ἡ εὐλογημένη εὐκαιρία στούς ἑκατοντάδες συμμετέχοντες πιστούς νά προσευχηθοῦν ἐκτενέστερον ἐνώπιον τῆς Χαριτοβρύτου Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, «Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον».

Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, κυριωνύμου ἡμέρας τῆς Πανηγύρεως, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, μέ συλλειτουργούς του τούς ὡς ἄνω κληρικούς, ἐνῶ τά Ἀναλόγια καθ’ ὅλας τάς Ἱ. Ἀκολουθίας διηκόνησε γλυκυφθόγγως πολυμελής Βυζαντινή Χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου καί Πρωτοψάλτου κ. Γεωργίου Ρισάνου ἐξ Ἀθηνῶν.

Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, πραγματοποιήθηκε πέριξ τοῦ ἐπιβλητικοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς Ἱ. Μονῆς, ἡ μεγαλειώδης Λιτάνευσις τῆς Εἰκόνος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, προπορευομένων τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἑξαπτερύγων, τῶν Λαβάρων καί τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ροδίων, τῶν Ἱεροψαλτῶν καί Τμήματος Ναυτοπροσκόπων, ἐνῶ τήν περιστοίχιζε ἀποδίδοντας τίς δέουσες τιμές Στρατιωτικό Ἄγημα τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης. Ὅταν ἡ Ἱ. Εἰκόνα ἐξῆλθε τῆς κεντρικῆς Πύλης τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Λιτανείας, τὰ ἀγκυροβολημένα στὴν προκυμαία πολυάριθμα πλοῖα καί σκάφη, συνόδευαν τὴν πομπὴ μὲ τοὺς χαρούμενους συριγμούς τους, ἀναμεμιγμένους μὲ τὶς πανηγυρικὲς κωδωνοκρουσίες τοῦ ἱστορικοῦ Καμπαναριοῦ τοῦ Πανορμίτη, ἐπιβεβαιώνοντας ἐμπράκτως τὴν παλαιὰ παράδοση, ποὺ θέλει τὸν Ἀρχάγγελο τῆς Σύμης προστάτη καὶ τῶν ναυτικῶν μας.

Ὅταν ἡ Ἱερὰ Πομπὴ ἔφθασε ἔμπροσθεν τοῦ Ἡρώου τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Χρυσάνθου Μαρουλάκη καὶ τῶν δυὸ ἄλλων ἐκτελεσθέντων ἡρώων ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν τὸ 1944, Φλώρου Ζουγανέλη καί Μιχαήλ Λάμπρου, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας Ἐπιμνημόσυνη Δέησις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τους καί ἡ Φιλαρμονική παιάνισε τόν Ἐθνικό Ὕμνο.

Ἡ Λιτανεία τέλος, κατέληξε καὶ πάλι στὴν κεντρικὴ Πύλη, ὅπου ἀνεπέμφθη ἡ καθιερωμένη Δέησις καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος ἔκανε τήν Ἀπόλυση, εὐχαριστῶν ὅλους τούς ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους γιὰ τὴν παρουσία τους, τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν Λαὸ γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ τὴν συμμετοχή τους, τόν Ἡγούμενο καί τὰ μέλη τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοὺς Ἱεροψάλτες, τοὺς Τοπικοὺς Φορεῖς καὶ τοὺς πολλοὺς ἐθελοντὲς γιὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν βοήθειά τους στὴν ἄρτια διοργάνωση καί ὑλοποίηση τῆς Πανηγύρεως.

Παρόντες ἦσαν, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, Δωδεκανήσιος Ὑφυπουργός Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς κ. Ἰωάννης Παππᾶς, ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας μετά τῆς Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Σύμης κ. Σεβαστῆς Λούπη καί μελῶν τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου. Ὁ Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Βασίλειος Ὑψηλάντης, ἡ Γραμματέας τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Αἰγαίου κ. Μαριάννα Νικολαΐδη, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Περιφέρειας, ὁ Διοικητὴς τῆς 95ης Ἀνώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Ἐθνοφυλακῆς Ὑποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανουράς, ἐκπροσωπῶν καί τόν Ἀρχηγόν ΓΕΕΘΑ Ἀντιστράτηγον κ. Κων/νο Φλῶρο, ὁ Διοικητής τῆς Διοικήσεως Εἰδικοῦ Πολέμου ΓΕΕΘΑ Ἀντιστράτηγος κ. Δημήτριος Χούπης, ὁ Διευθυντής τῆς Α΄ Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Δωδεκανήσου κ. Ἐμμανουήλ Καζαμίας, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς 8ης Περιφερειακῆς Διοικήσεως Λιμενικοῦ Σώματος - Ἑλληνικῆς Ἀκτοφυλακῆς Πλοίαρχος κ. Σπυρίδων Τάττης, ὁ Διοικητής τῆς ΔΑΝ Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, οἱ Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ. Θεοδόσιος Κολιάδης καὶ κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου καὶ ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Πολιτικῶν Στρατιωτικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχῶν.

Μετά τὴν λήξη τῆς τελετῆς, ὅλοι οἱ προσκυνητές ἀπήλαυσαν τήν ἀρχοντική φιλοξενία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία προσέφερε χιλιάδες ἀτομικές μερίδες ἑορταστικοῦ γεύματος σ’ ὅλους τούς συμμετέχοντες.

Ἀκολουθεῖ ἐκτενὴς φωτοπαρουσίαση τῆς Πανηγύρεως.

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η μάχη της αμμουδιάς, το αθέατο Τραμπολίνο της Ρόδου και ένας στραβωμένος Πύργος Ναυαγοσώστη...
Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...