Κατάθεση τροπολογίας για το επίδομα των ξενοδοχοϋπαλλήλων από το Μάνο Κόνσολα και άλλους δύο βουλευτές της Ν.Δ. Ακολουθεί και άλλη πρωτοβουλία για τους εποχιακά απασχολούμενους

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: ''Κατάθεση τροπολογίας για το επίδομα των ξενοδοχοϋπαλλήλων από το Μάνο Κόνσολα και άλλους δύο βουλευτές της Ν.Δ. Ακολουθεί και άλλη πρωτοβουλία για τους εποχιακά απασχολούμενους''

Κείμενο τροπολογίας, που συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 39 του Ν.3986/2011, για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας των εποχιακά απασχολούμενων, κατέθεσαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους οι Βουλευτές Μ. Κόνσολας, Γ. Κεφαλογιάννης και Μ. Σενετάκης. Άμεσα θα υπάρξει η έκθεση του ΓΛΚ και στη συνέχεια η κατάθεσή της στη Βουλή, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Στην τροπολογία που κατέθεσαν ο Μάνος Κόνσολας και οι κ.κ. Κεφαλογιάννης και Σενετάκης, εξαιρούνται και μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού που έχουν ατομικό εισόδημα, κάτω των 15.000 ευρώ. Παράλληλα, οι τρεις βουλευτές είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν νέα πρωτοβουλία προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς εισοδηματικής κάλυψης των εποχιακά απασχολούμενων. Συγκεκριμένα, θα καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση για ένα νέο μοντέλο εισοδηματικής κάλυψης που θα περιλαμβάνει επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, και επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αναφερόμενος στην κατάθεση της τροπολογίας ο κ. Κόνσολας δήλωσε: «Λειτουργούμε συγκροτημένα και τεκμηριωμένα, μακριά από το λαϊκισμό. Το επίδομα ανεργίας έχει κοινωνική στόχευση, η χορήγησή του πρέπει να διέπεται από κοινωνικά κριτήρια. Στην τροπολογία που καταθέσαμε, τα κοινωνικά κριτήρια κατισχύουν. Ζητάμε να τροποποιηθεί η παρ. 8 του άρθρου 39 και να χορηγείται το επίδομα ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Δεν πρέπει, όμως, να μείνουμε εκεί. Είναι καιρός να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο εισοδηματικής κάλυψης, όσων εργάζονται σε εποχιακές δουλειές και ιδιαίτερα στον τουρισμό. Με επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, που θα ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αλλά και με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσα από το ΕΚΤ μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις, μπορεί να υπάρχει εισοδηματική κάλυψη αυτών των ανθρώπων για το κενό διάστημα που δεν εργάζονται. Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας που κατέθεσαν οι τρεις βουλευτές, έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο άρθρο 39 του Ν.3986/2011, παρ.8, που προσετέθη στο αρ. 6 του Ν.1545/1985, με την επωνυμία «Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης ανέργων»

Κατατίθεται τροπολογία, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το άρθρο 39 του Ν.3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 39 «Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης ανέργων» και συγκεκριμένα την παράγραφο 8, που προσετέθη στο άρθρο 6 του Ν.1545/1985.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 39, του Ν.3986/2011 προστίθεται η εξής παράγραφος: «Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού, το ετήσιο ατομικό εισόδημα των οποίων είναι κάτω των 15.000 ευρώ».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το νόμο 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» υπήρξαν οριζόντιες περικοπές, των οποίων οι κοινωνικές διαστάσεις και επιπτώσεις, δεν συνυπολογίσθηκαν ορθά, όπως στο άρθρο 39 παρ. 8, που προσετέθη στο Ν. 1545/1985, και αφορά στις «προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης ανέργων». Με τη συγκεκριμένη παράγραφο τίθεται όριο για το επίδομα που λαμβάνουν οι εποχιακά απασχολούμενοι, από 1.1.2013, το οποίο προσδιορίζεται στα 450 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για την τελευταία τετραετία ενώ από την 1.1.2014, το όριο περιορίζεται ακόμα περισσότερο στα 400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Η οριζόντια εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης αφήνει χωρίς εισοδηματική κάλυψη τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους εποχιακά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, που συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία. Ουσιαστικά, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας αφού το όριο που τίθεται τους αποκλείει. Με δεδομένο ότι δεν έχει ακόμα εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας, στην κατεύθυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, αλλά και επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να καλυφθούν, εισοδηματικά, αυτοί οι άνθρωποι, καθίσταται αναγκαία μία διορθωτική παρέμβαση στη συγκεκριμένη παράγραφο 8 του άρθρου 39 του Ν.3986/2011. Σύμφωνα με την πρόταση τροπολογίας που κατατίθεται θεσπίζονται, ταυτόχρονα και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος, που κατισχύουν του ορίου των 450 και των 400 ημερησίων επιδομάτων ανεργίας κατά την τελευταία τετραετία. Σύμφωνα με την τροπολογία καθορίζεται ως ανώτατο όριο για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, ετήσιο ατομικό εισόδημα ύψους 15.000 ευρώ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται άμεση λύση σε ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα που τείνει να δημιουργηθεί από τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 39 του Ν.3986/2011, το οποίο αφήνει χωρίς εισοδηματική κάλυψη χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, που ο εποχιακός χαρακτήρας της απασχόλησης είναι δεδομένος και δεν αποτελεί επιλογή των εργαζομένων.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Μάνος Κόνσολας Βουλευτής Δωδεκανήσου

Ιωάννης Κεφαλογιάννης Βουλευτής Ρεθύμνου

Μάξιμος Σενετάκης Βουλευτής Ηρακλείου

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Μητροπολίτης Κύριλλος στο Verena.gr: Σαν την Ανάσταση στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, δεν έχει!...
Μπορεί να κάνει σήμερα τον ανήξερο ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξης Κολιάδης όμως στην συνεδρίαση του...
Χθες ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε και ζητά την μείωση των ελαφιών στη...
Αρχισαν τα...γαλλικά στο νέο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου πολύ νωρίτερα απ ότι αναμενόταν!....Σε μια...