Η Α ΕΛΜΕ Δωδ/σου προς δημάρχους νησιών: Ας αναλάβετε τις ευθύνες σας για τη στέγαση των εκπαιδευτικών...

Προς δημάρχους νησιών

Οι δήµαρχοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

-Η Α’ ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου εκφράζει την ανησυχία της για τη δυσκολία
στελέχωσης µε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων των νησιών του νοµού µας,
κυρίως των ακριτικών. Η έλλειψη κατοικιών διαθέσιµων προς ενοικίαση σε
συνδυασµό µε την ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η κατάργηση της
µοριοδότησης των δυσπρόσιτων περιοχών τη χρονιά που πέρασε αναγκάζει τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ώστε να αρνηθούν τον διορισµό τους. Αυτή η τακτική
ακολουθήθηκε κατά τις προηγούµενες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών
εκπαιδευτικών.
Κατά συνέπεια τα σχολεία δεν στελεχώνονται επαρκώς. Αποτέλεσµα αυτού να
χάνονται πολλές διδακτικές ώρες, να δηµιουργούνται εµπόδια στην εκπαίδευση και
πρόοδο των µαθητών µας και να καταργείται έτσι η ισότητα των ευκαιριών για τα
παιδιά που κατοικούν στα νησιά µας.
Η Α’ ΕΛΜΕ ∆ωδεκανήσου καλεί πρωτίστως τους δηµάρχους και προέδρους των
δηµοτικών κοινοτήτων να ενσκήψουν µε ειλικρινές ενδιαφέρον, προσοχή και
ευαισθησία στο πρόβληµα και να βοηθήσουν όπως εξασφάλιση στέγης κ.ο.κ. και
γενικά µε όσα µέσα διαθέτουν στην αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης.
Αν, όµως, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα οδηγηθούµε στη συρρίκνωση των
σχολικών µονάδων και σε ερήµωση των ακριτικών νησιών µας, πράγµα το οποίο
απευχόµαστε. Για αυτό, λοιπόν, χρειάζεται να αντιπαλέψουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ                     ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΞΑΦΗΣ 

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Μία μοναδική  διάκριση κατάφερε να αποσπάσει το  Τουριστικό Πρακτορείο GEM TRAVEL Γ....
Βήμα προς βήμα τις κινήσεις των ερευνών του περιέγραψε ο μάρτυρας που «ξετύλιξε» το κουβάρι της...
Aγαπητοί φίλοι, Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένης από την περιοχή Φαληράκι της Ρόδου. Εάν γνωρίζετε...
Το πρωί του Σαββάτου, το υπουργείο Εθνικής Αμύνης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο...