Ενημέρωση ζητούν μέλη της Κοινότητας Ιαλυσού για την πορεία του έργου "Αναβάθμιση Η/Μ έργων αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Ιαλυσού "

Ιαλυσός  21 Σεπτεμβρίου 2021                                                                                                                              

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ

Αλέξανδρος Μ. Μαυρής

             Εμμανουήλ  Μ. Σαχίνης

             Παρασκευή  Γ. Μαλαματή

                  Μαρία     Α. Γιακουμή

                                                                     

 ΠΡΟΣ: κ. Στεφανία Στάγκα , Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας Ιαλυσού.

 

 ΚΟΙΝ:  α. Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού.

             β. Αντιδήμαρχο Ιαλυσού.

                                                                                                                                                           

 ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση για την πορεία του έργου «Αναβάθμιση Η/Μ έργων  

                αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ Ιαλυσού ».  

             

     Κυρία Πρόεδρε,

 

         Με αφορμή , τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑΡ αναφορικά         

    με την πορεία και το μέλλον του προς εκτέλεση σημαντικού έργου για την περιοχή της Ιαλυσού

    και γενικότερα της Ρόδου  με τίτλο  « Αναβάθμιση Η/Μ έργων αντλιοστασίων ακαθάρτων

    ΔΕ. Ιαλυσού » θέμα το οποίο έλαβε προ ημερών και αρκετό χώρο δημοσιότητας στα τοπικά

    ΜΜΕ , περιμέναμε έστω και ετεροχρονισμένα για την εκ μέρους σας ανάληψη πρωτοβουλιών            

    ως προς το ελάχιστο ( βλέπε Κοινότητα Κρεμαστής ) δηλαδή την σύγκληση έκτακτης και

    διευρυμένης  συνεδρίασης των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού, προκειμένου       

    αυτά να τοποθετηθούν  και να ενημερωθούν  από εκπροσώπους της ΔΕΥΑΡ για την πορεία 

    υλοποίησης  ή ΟΧΙ του συγκεκριμένου Έργου.

    Δυστυχώς για τον τόπο μας για μια ακόμη φορά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι ξεκάθαρο    

    ότι επεβλήθη μια  ιδιόμορφη « Σιωπή των Αμνών ».

    Προφανώς λόγω της πολιτικής σας ανεπάρκειας και της δυσκολίας αντίληψης των πραγμάτων

    που αφορούν την Ιαλυσό , επιλέξατε συνειδητά  ή όχι  την « κατά μόνας πολιτική » και την         

    « εξ αποστάσεως και καθ΄ υποβολή διοίκηση των τοπικών υποθέσεων  της Ιαλυσού » αφού    

    κρίνατε  ότι το μοναδικό θέμα της επερχόμενης  Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου 

    Ιαλυσού  περί ‘’ παράτασης ωραρίου μουσικής ή οργάνων » είναι υψίστης σημασίας για

    τον τόπο.

    Με την παρούσα επιστολή μας και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκ μέρους σας

    συνεχιζόμενη απαξίωση του ανώτερου «  τοπικού βουλευόμενου συλλογικού  οργάνου

    ενδοδημοτικής  αποκέντρωσης της Ιαλυσού »  σας δηλώνουμε  την μη  συμμετοχή  μας στην

    τακτική και δια  περιφοράς  συνεδρίαση της 23.09.2021 των μελών του συμβουλίου της

    Κοινότητας Ιαλυσού  σύμφωνα με την υπ΄αριθ.πρωτ.11/48418/20.09.2021 Πρόσκληση ,                            

 

  

   αναμένοντας τα πολιτικά  σας αντανακλαστικά στο αίτημα μας για άμεση σύγκληση σε

   έκτακτη  και με φυσική παρουσία Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού σύμφωνα  

   με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 1 στοιχείο 1 της ΚΥΑ Δ1α /ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021      

   ( ΦΕΚ 4337/τ.Β΄/18.09.2021)  περί « Λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας 

   υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κ.λ.π » και με       

   μοναδικό  θέμα συζήτησης  « Ενημέρωση για την πορεία του έργου Αναβάθμιση Η/Μ

   έργων αντλιοστασίων  ακαθάρτων ΔΕ Ιαλυσού ».    

    

    

 

                                                                              Οι Σύμβουλοι  Κοινότητας Ιαλυσού

                                              

                                                    

                                                                                      Αλέξανδρος  Μ. Μαυρής

 

                                                                                      Εμμανουήλ   Μ. Σαχίνης

 

                                                                                      Παρασκευή   Γ.  Μαλαματή

 

                                                                                              Μαρία  Α.  Γιακουμή

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Η ΣΥΜΗ: Ένας οικισμός απαύγασμα του Ελληνικού πολιτισμού. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ  -...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Να κατεδαφιστεί ΤΩΡΑ η αυθαίρετη κατασκευή στην Γλύστρα...
Μέσα σε βαθιά οδύνη η οικογένεια, οι φίλοι και οι κάτοικοι του Παραδεισίου είπαν το "τελευταίο...
Νομαρχιακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου - Ρόδος, 15/7/2021 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η περιφερειακή...