ΕΜΔΥΔΑΣ Δωδ/σου: Σύγχυση και δυσλειτουργίες από τις αλλαγές προϊσταμένων στο δήμο Ρόδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Από την ανάληψη καθηκόντων της, η νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρόδου, μη έχοντας συμπληρώσει 2 μήνες, έχει πραγματοποιήσει σωρεία μετακινήσεων προσωπικού κυρίως σε επίπεδο θέσεων ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων – Διευθύνσεων). Αρκετές εξ αυτών αφορούν Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου. Μελετώντας τον τρόπο, την μεθοδολογία και το σκεπτικό που ακολουθήθηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων διαπιστώνεται ότι, η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου που αναφέρονται στις αποφάσεις μετακίνησης, δεν θα είναι εύκολο, αν όχι εφικτό, να επιτευχθούν.

Οι μετακινήσεις που έχουν γίνει έως και σήμερα δεν έχουν γίνει μαζικά. Και σίγουρα έπονται ακόμα κάποιες. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κενά και δυσλειτουργίες στη διοίκηση. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία διαχειρίζεται έργα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, έμεινε, επί παραδείγματι, χωρίς Προϊστάμενο Διεύθυνσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, τη χρονική στιγμή που γράφεται το παρόν, η Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών δεν έχει Προϊστάμενο και η θέση ενός Τμηματάρχη είναι κενή. Επιπρόσθετα, ενώ υπάρχει πληθώρα Μηχανικών που επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι Τμήματος, έχουν δοθεί αρμοδιότητες Προϊσταμένου σε δύο Τμήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο ίδιο πρόσωπο, που όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι δυνατό να πετύχει και στα δύο πόστα, χωρίς βέβαια να φέρει και την ευθύνη για αυτό.

Γίνονται μετακινήσεις Μηχανικών σε επίπεδο θέσεων ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθύνσεων) από ένα γνωστικό αντικείμενο, σε εντελώς διαφορετικό. Η μετακίνηση Προϊσταμένου από Διεύθυνση Πολεοδομικών θεμάτων, σε Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ή αντίστροφα, φέρει τεράστια δυσλειτουργία και στις δύο υπηρεσίες. Το επάγγελμα του Μηχανικού έχει εξειδίκευση και η Ελληνική πολυνομία το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Συνάδελφος που δεν έχει υπηρετήσει ως απλός υπάλληλος σε μία υπηρεσία για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατό να τοποθετείται σε αυτή και να καλείται να αναλάβει τη διοίκησή της.

Ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού βέβαια δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε με την τοποθέτηση Μηχανικών σε θέσεις Διοικητικών ή Οικονομικών υπηρεσιών. Η μετακίνηση, Μηχανικού με πολλά χρόνια εμπειρίας και στα δύο βασικά γνωστικά αντικείμενα (Τεχνικά έργα, Πολεοδομία) σε τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων κάθε άλλο παρά ορθή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να χαρακτηριστεί.

Οι μετακινήσεις Μηχανικών όπως έγιναν έως σήμερα, φαίνεται να έχουν προκαλέσει κατ΄ αρχήν μεγάλη σύγχυση, βραχυπρόθεσμα να δημιουργούν δυσλειτουργίες σε νευραλγικές για το Δήμο υπηρεσίες και μακροπρόθεσμα αμφίβολα αποτελέσματα. Σημασία όμως έχει και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν. Σε αρκετές των περιπτώσεων έγιναν άνευ συνέντευξης, συζήτησης, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς να ληφθούν υπόψιν κοινωνικά κριτήρια. Η δημοτική αρχή έως και σήμερα δεν έχει συμπληρώσει δύο μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της. Διερωτάται κανείς πώς είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ανεπάρκεια κάποιου σε ένα πόστο, ώστε να απομακρυνθεί από αυτό. Και πώς είναι δυνατό να κριθεί η επάρκεια κάποιου, ώστε να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο. Τέλος, η μετακίνηση Μηχανικού από μια υπηρεσία σε μια άλλη, ιδιαίτερα σε επίπεδο θέσης ευθύνης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα. Απαιτείται παράδοση - παραλαβή υποθέσεων και κατατόπιση του αντικαταστάτη, για την ομαλή μετάβαση. Δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προαναφέρθηκε, ο αντικαταστάτης ορίστηκε μετά από αρκετές ημέρες ή δεν έχει οριστεί ακόμα.

Η  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου αναγνωρίζει το δικαίωμα της κάθε Δημοτικής Αρχής, να προβαίνει στις αλλαγές ή μετακινήσεις προσωπικού, που θεωρεί απαραίτητες για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της. Αυτές όμως θα πρέπει να γίνονται μεθοδευμένα, κατόπιν διαβούλευσης, με ορθό τρόπο και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία του κάθε Μηχανικού.

Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου επεδίωξε, επιδιώκει και θα επιδιώκει συνεχώς συνεργασία με όλους τους φορείς του Δημοσίου που απασχολούν Διπλωματούχους Μηχανικούς, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών της. Από τις πρώτες μέρες ανάληψης καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής επεδίωξε συνάντηση με τον κο Δήμαρχο. Συνάντηση έγινε εν τέλει με την κα Γεν. Γραμματέα, όπου κατατέθηκαν οι απόψεις της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου μεταξύ άλλων και για τις μετακινήσεις προσωπικού. Το παρόν Δελτίο Τύπου συντάχθηκε προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου για τις μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ρόδου, αλλά και σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία στη Δωδεκάνησο. Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου είναι στη διάθεση όποιας αρχής ή διοίκησης επιθυμεί γόνιμο διάλογο και συνεργασία για καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της.

 

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

 

 

 

Μίκα Μιχαλάκη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

Η Γενική Γραμματέας

 

 

 

Αναστασία Παπαδοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

 

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποίησε την Πέμπτη 21 Μαΐου ο πρόεδρος της DodekanisosSeaways,...
Διαβάζοντας τα ρεπορτάζ για τις Γαλάζιες Σημαίες, στις οποίες εμφανίζεται η Ρόδος, αντιλαμβάνεται...
Ενα είναι το συμπέρασμα απο αυτά που έγραψαν, που είπαν χθες στους επικήδειους, οτι η προσφορά του...
Η Δωδεκάνησος, η Ρόδος, η Χάλκη, ο Αρχάγγελος, όλα τα νησιά μας αποχαιρετούν αυτή την ώρα τον...