Διαμαρτυρία Κουσουρνά προς Μητσοτάκη για τον αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου - Δεν είναι 1.700 αλλά 1.307

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2. Υπουργό Εσωτερικών KOIN: 1. Ενημερωτική Εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» 2. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης Κύριοι Υπουργοί, Με έκπληξη πληροφορήθηκα από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Δήμος Ρό-δου συμπεριλαμβάνεται στους 30 δήμους που έχουν επιλεγεί για την επόμενη φουρνιά των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων του δημοσίου, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και δια στόματος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-νησης κ. Κ. Μητσοτάκη ο οποίος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA Channel «Κοινωνία ώρα MEGA» στις 09/07/2013 μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, στο δήμο Ρόδου απασχολούνται σήμερα «πάνω από 1.700 υπάλληλοι» κάτι που είναι απολύ-τως ανακριβές! Ο Δήμος πρόσφατα έχει πληγεί από το πρώτο κύμα της διαθεσιμότητας -κινητικότητας «δίνοντας» πενήντα δύο (52) εργαζόμενους διοικητικών κλάδων, οι οποίοι ήταν απολύ-τως απαραίτητοι και για το λόγο αυτό τα τμήματα που υπηρετούσαν τώρα λειτουργούν με πολλά προβλήματα. Ο Δήμος δεν διαθέτει πλεονάζον προσωπικό. Παραθέτουμε τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν τον Δήμο μας, ο οποίος ως νησιωτικός δήμος καμία σχέση δεν έχει με ο-ποιονδήποτε άλλο ηπειρωτικό δήμο της χώρας με τα ίδια πληθυσμιακά κριτήρια.  Ο ενιαίος δήμος Ρόδου προήλθε από την συνένωση 10 Δήμων και πολλών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ενσωματώθηκαν στον οργανισμό του. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πλ. Ελευθερίας 1 Ρόδος 85100 Πληροφορίες: Ατσά Μαρία Τηλέφωνο: 22413-61385 Φαξ: 22413-61333 Ηλ.Ταχ: gengram@rhodes.gr Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr  Είναι ολόκληρο το νησί ένας δήμος, 9ος σε πληθυσμό στην χώρα με 120.000 μόνιμους κατοίκους και ισοδύναμο πληθυσμό για την καλοκαιρινή περίοδο τους 230.000 κατοί-κους.  Είναι ο πρώτος τουριστικός δήμος της χώρας και ο 4ος σε έκταση.  Σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 3852/2010 έχει και τις νησιωτικές αρμοδιότητες με τις οποίες εξυπηρετεί και τους δήμους του πρώην «Επαρχείου Ρόδου» (Ρόδος, Σύμη, Τή-λος, Χάλκη και Καστελόριζο) μερικοί εκ των οποίων απέχουν 6 ώρες με καράβι και 30 λεπτά με αεροπλάνο από την Ρόδο.  Την 1-7-2011 παραλάβαμε και απασχολούσαμε 1578 Μόνιμους και Αορίστου υπαλλή-λους σε οργανικές θέσεις μετά από την συνένωση – απορρόφηση των Νομικών Προσώ-πων των Καποδιστριακών Δήμων.  Από 1-1-2011 έως 30-6-2011 υπήρξαν 60 αποχωρήσεις λόγω κυρίως συνταξιοδότησης από τις κεντρικές υπηρεσίες του δήμου και τα νομικά πρόσωπα που μετέπειτα συγχωνε-ύτηκαν.  Την 1/7/2013 ο δήμος έχει 1307 υπαλλήλους από τους οποίους μισθοδοτεί τους 1275.  Ο δήμος παρέχει ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς λειτουργεί και δομές αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών όπως παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, «Βοήθεια στο σπί-τι», ΚΔΑΠ ΜΕΑ, δημοτικό συσσίτιο, τεχνικά έργα ενώ λειτουργεί και 14 ΚΕΠ στο νησί.  Η διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής και υγείας του δήμου μας μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων σε ολόκληρο τον νομό Δωδεκανή-σου.  Ιδιαίτερης αξίας είναι η λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης για την συντήρη-ση και αξιοποίηση του Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Παλι-άς Πόλης της Ρόδου.  Επίσης, ιδιαίτερης αξίας είναι, η λειτουργία της Κοιλάδας των Πεταλούδων ενός μνημείου NATURA, η οποία για την εύρυθμη λειτουργία της απαιτεί 30 υπαλλήλους για φύλαξη, πυροπροστασία, συντήρηση, καθαρισμό και λειτουργία πέραν του ωραρίου δημόσιας υ-πηρεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.  Στον πλέον τουριστικό δήμο της χώρας λειτουργεί Διεύθυνση Τουρισμού, η οποία εξυ-πηρετεί με γραφεία πληροφοριών και ενημερώνει τα εκατομμύρια των επισκεπτών του νησιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάργηση αυτών των δομών, θα μειώσει την εξυπηρέ-τηση των τουριστών με άμεση συνέπεια την απώλεια εσόδων.  Από την 1-1-2011 έως σήμερα έχουν αποχωρήσει από τον Δήμο μας 330 υπάλληλοι ποσοστό 20,21% σε μείωση προσωπικού που είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα.  Η πρόθεση σας να προχωρήσετε στην κατάργηση της δομής της δημοτικής αστυνομίας - πέραν της έκπληξης που μας προκάλεσε – θεωρούμε ότι είναι μια απολύτως πρόχειρη απόφαση, χωρίς πραγματικά να αναλογιστείτε το απόλυτο χάος που θα επικρατήσει σε ένα τουριστικό δήμο όπως ο δικός μας. Θα παρουσιάζεται η εικόνα να είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς και ταυτόχρονα ο μοναδικός που δεν θα μπορεί ουσιαστικά να αστυνομεύεται από δημοτική αστυνομία! Μετά τα παραπάνω με τα οποία αποκαθιστούμε την πραγματικότητα πιστεύω ακ-ράδαντα ότι είναι αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση του προσωπικού του δήμου μας, διότι αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την ραγδαία υποβάθμιση των παρεχόμενων υ-πηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και τους εκατομμύρια επισκέπτες καθώς και την μεί-ωση των εσόδων του Δήμου μας. Ο Δήμαρχος Στάθης ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ Ρόδος20-11-2023 Με βαθύτατη ευγνωμοσύνη...
Επικήδειος ΣτέργουΦ. Χατζηδιάκου   Πολυαγαπημένε μου πατέρα, Καλούμαι σήμερα από αυτό...
Δημήτρης Γάκης: Αποχαιρετούμε σήμερα τον άοκνο και χαλκέντερο Δήμαρχο της Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκο...
Ο Βασίλης Παπανικόλας σχολιάζοντας την ανάρτηση του τεως δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου για το...