Ανοιχτές παραλίες προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες!

Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απέστειλαν οι Οικολόγοι Πράσινοι, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Τουρισμού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία στις παραλίες, κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1052758/ 1451/Β0010/10.04.2012 (Β΄ 1411) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής: Θέμα: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία» Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις παραλίες από τα Άτομα με Αναπηρία, θα έπρεπε να αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την Πολιτεία, δεδομένου ότι κάθε αποκλεισμός της εν λόγω ευάλωτης κοινωνικής ομάδας από την απόλαυση αγαθών, συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση. Αντιθέτως όμως, στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανεφάρμοστο. Η υπ’ αριθμ. 1052758/ 1451/Β0010/10.04.2012 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 1411/30-4-2012/Τεύχος Β΄), που συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 1038460/ 2439/ Β0010/15.04.2009 (ΦΕΚ 792/ 29-4-2009 Τεύχος Β΄) παλαιότερη Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών, δίνει ευρείες αρμοδιότητες στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«(…) σε (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της προηγουμένης παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), ο οποίος θα φέρει τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές : α) Να αποτελεί προσωρινή κατασκευή β) Να κατασκευάζεται ισόπεδα με το πέριξ έδαφος της ακτής γ) Να κατασκευάζεται από μη τοξικά υλικά , φιλικά προς το περιβάλλον , κατάλληλα για εξωτερική χρήση, ανθεκτικά σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες , υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία κ.λπ. δ) Να διαθέτει ομαλή, αντιολισθηρή και συνεχή επιφάνεια ε) Να έχει πλάτος τουλάχιστον 1,5 μ. και τα όρια του να επισημαίνονται (επ΄ αυτού) με συνεχή κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκ. στ) Να κατασκευάζεται σε τέτοια θέση ώστε η μέγιστη κατά μήκος κλίση τους να μην είναι μεγαλύτερη από 8% ζ) Να φέρει σε επιλεγμένα σημεία και ιδιαίτερα στην αρχή και το τέλος αυτού, με επιδαπέδια σήμανση, το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης και η) Να τοποθετηθεί σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να συνδέεται με τους εκτός αιγιαλού χώρους εξυπηρέτησης των Α.με.Α. (στάθμευσης, τουαλέτες κ.λπ.). Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται επιπλέον να εξασφαλίσουν την ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (WC) και ενός (1) αποδυτηρίου, μη μόνιμης κατασκευής, με διαστάσεις και εξοπλισμό που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.με.Α., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι χώροι αυτοί πρέπει να βρίσκονται στα όρια του κοινόχρηστου χώρου του αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. και να είναι προσβάσιμοι από τους διαδρόμους πρόσβασης και τους υπάρχοντες χώρους στάθμευσης Επίσης οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να εξασφαλίσουν, εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, ένα (1) τουλάχιστον χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για Α.με.Α., ο οποίος να έχει τις απαραίτητες διαστάσεις, καθώς και ειδική επιδαπέδια και επιστήλια σήμανση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι είχαμε εγκαίρως αποστείλει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), ζητώντας ενημέρωση από τις Δημοτικές αρχές τις χώρας σχετικά με την υλοποίηση της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις παραλίες. Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση και πολύ περισσότερο καμία ουσιαστική προσπάθεια από πλευράς Ο.Τ.Α. προς την υλοποίηση των προβλεπόμενων από τις ανωτέρω διατάξεις ενεργειών.

Για το λόγο αυτό, επανερχόμαστε με νέα επιστολή που απευθύνεται στο Υπουργείο Τουρισμού, αν και γνωρίζουμε ότι δεν προκύπτει η δέσμια αρμοδιότητά του από την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση. Εντούτοις, η σύσταση αυτοτελούς Υπουργείου Τουρισμού υποδηλώνει την βαρύνουσα σημασία που έχει ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες καθιστά τη χώρα μας φιλικό προορισμό για τουρισμό από τα Άτομα με Αναπηρία, είτε είναι Έλληνες, είτε αλλοδαποί. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακαλούσαμε να εξετασθεί το ενδεχόμενο θέσπισης σχετικής διάταξης νόμου με αρμοδιότητα όχι μόνο των Ο.Τ.Α., αλλά και του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα έχει την οριζόντια εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής της.

Η Θεματική Ομάδα για τα Άτομα με Αναπηρία

Για περισσότερες πληροφορίες:

Φώτης Μπίμπασης:6974530195 Συντονιστής της ΘΟ ΑΜΕΑ

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε σήμερα ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης,...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...