«Έπεα πτερόεντα», τα περί «νησιωτικότητας» - Γράφει ο Ιωάννης Σ. Κουμπιάδης ,Δικηγόρος

 «Έπεα πτερόεντα», τα περί «νησιωτικότητας»,

 -  Γράφει ο Ιωάννης Σ. Κουμπιάδης ,Δικηγόρος

 ΛΟΓΙΑ…ΛΟΓΙΑ…. ΛΟΓΙΑ, όσα αναμασημένα ακούμε κατά καιρούς από τη Πολιτεία, τους πολιτικούς,  τους κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς ταγούς, από τότε που –εννοείται-κατοχυρώθηκε και συνταγματικά η έννοια της νησιωτικότητας, η οποία μάλιστα τελευταία εμπλουτίστηκε και με νέες έννοιες «Θαλάσσια οικονομία,», «Γαλάζια Ανάπτυξη». Και  τι δεν ακούσαμε! Ιδού μερικά αποσπάσματα: 

- «…Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τους νησιωτικούς μας δήμους, για μία ακόμα φορά δεν έχει ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, εφαρμογή της νησιωτικότητας. Αναγνωρίστε επιτέλους τη νησιωτικότητα...»,                                                                                                                                              

- «…Η νησιωτικότητα λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γαλάζια οικονομία. Για το λόγο αυτό, η χάραξη στοχευμένων πολιτικών για τα νησιά κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη…»,                                                       

- «…Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις Το τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί το δομικό στοιχείο της Νησιωτικής Πολιτικής που για πρώτη φορά εισάγεται σε θεσμικό κείμενο, κατά τρόπο ολοκληρωμένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά Πολιτική για τα Νησιά. θεσμοθέτηση της Νησιωτικής Πολιτικής...».                                                                                                                                                  Ας ευχηθούμε ότι και η νέα προσπάθεια εν έτει 2020 με το εν λόγω τρίπτυχο θα ευοδώσει!            Δοθείσης όμως της ευκαιρίας, ας δούμε το θεσμικό πλαίσιο για τη νησιωτικότητα:                            Σύνταγμα της Ελλάδας: Το Σύνταγμα της Ελλάδας υποχρεώνει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάπτυξη των  νησιωτικών περιοχών της χώρας (άρθρο 101Σ, στο οποίο ορίζεται ότι: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους»).  Πλέον των ανωτέρω, με το νόμο 4150/2013 θεσπίστηκε και επίσημα η «ρήτρα νησιωτικότητας», με την οποία αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση του άρθρου 101. Με τη ρήτρα αυτή, αναγνωρίζονται έμπρακτα οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και ενεργοποιείται, ένα πλαίσιο ιδιαίτερης αντιμετώπισης των νησιών.

Τελευταία, εκφράστηκε και  για τη «νησιωτικότητα»  και ο αγαπητός Πρόεδρος του ΔΣΡΟΔΟΥ, από τον οποίο  ακούσαμε  τα εξής:  «Μεταξύ άλλων έγιναν δεκτές και οι προτάσεις μας να ληφθεί υπόψη  η νησιωτικότητα στις νέες διατάξεις, όπως και έγινε!!!». Φυσικά ο  Πρόεδρος του ΔΣΡΟΔΟΥ  με τα όσα είπε παραπάνω δεν αναφέρεται  στην κατά το Σύνταγμα νησιωτικότητα (άρθρο 101Σ),, ούτε στη «ρήτρα νησιωτικότητας του νόμου 4150/2013, αλλά σε κάποιες αλλαγές, οι οποίες επίκεινται να γίνουν με το  προς ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης, με το οποίο  θα τροποποιηθούν κάποια άρθρα του Κώδικα περί Δικηγόρων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

- Τροποποιείται το  άρθρο 98 του ν. 4194/2013. Η προτεινόμενη ρύθμιση σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των οργάνων των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών λόγω των αποστάσεων και των δυσχερειών μετάβασης στην έδρα του Συλλόγου και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η συμμετοχή και ψηφοφορία στις γενικές συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

- Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4194/2013. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των οργάνων των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών, μέσω της ρύθμισης του συνυπολογισμού της τηλεπαρουσίας των μελών στην απαρτία της γενικής συνέλευσης.

-Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης - Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4194/2013. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των οργάνων των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών, μέσω του καθορισμού του τρόπου συμμετοχής στη γενική συνεύλευση μέλους που μετέχει με τηλεδιάσκεψη.

- Αποφάσεις - Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013. Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται κατά τη λειτουργία των οργάνων των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών, μέσω της λήψης υπόψη της ψήφου όσων μετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Παρατήρηση του γράφοντος:  Τελικά μετά  τη ψήφιση των ως άνω τροποποιήσεων, θα συμμετέχουν τα μέλη-δικηγόροι  στις  Γενικές Συνελεύσεις των δικηγορικών συλλόγων νησιωτικών περιοχών, λόγω των αποστάσεων και των δυσχερειών μετάβασης στην έδρα του Συλλόγου  (προφανώς στο δικό μας δικηγορικό Σύλλογο με έδρα τη Ρόδο αφορά ιδιαίτερα τους λίγους δικηγόρους που λειτουργούν τα γραφεία  τους στη Κάρπαθο),  με τηλεπαρουσία και  με τηλεδιάσκεψη. Αρκεί να γίνονται όμως και Γενικές Συνελεύσεις!!! 

 Κατακλείδα:  Ισως  αδόκιμη θα μπορούσε να θεωρηθεί η φράση του Προέδρου του ΔΣΡ περί «νησιωτικότητας», την οποία βέβαια για άλλο  λόγο την ανέφερε, στη πράξη όμως και κατά το ΣΎΝΤΑΓΜΑ, η «νησιωτικότητα» έως τώρα είναι  «ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ», αλλά και με τις παραπάνω  αλλαγές στο Κώδικά μας που τόσο προσπάθησε και ο Πρόεδρός μας, όπως ο ίδιος ομολογεί!, μάλλον θα είναι ένα «γράμμα κενό» τουλάχιστον για το Σύλλογό μας, αφού προαπαιτούμενο είναι να γίνονται και Γενικές Συνελεύσεις!!!

Ειδικότερα, κατά τη θητεία του σημερινού ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, δεν υπήρξε  απαρτία σε καμιά ΤΑΚΤΙΚΉ  Γ.Σ., που αποτελεί τη κορυφαία εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου - ούτε στην αρχική- ούτε στην επαναληπτική της, αν και προσκαλούνται τα μέλη από το Δ.Σ.  ( η φετεινή ορίστηκε  βέβαια  για τη Δευτέρα  02-11-2020, πολύ οψίμως, ίσως! λόγω της πανδημίας, όποτε μάλλον θα έπρεπε πρώτιστα  να οργανωθεί ο Σύλλογος για Γ.Σ. με τηλεπαρουσίες γενικά.  Σ’ ό,τι αφορά δε τις Εκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις  ούτε λόγος να γίνεται, αφού  τέτοια δεν συνεκλήθη ποτέ κατά την επί τρία σχεδόν έτη θητεία του  σημερινού Δ.Σ. του Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ, ενώ πρόεκυψαν και συνεχίζουν να απασχολούν το κλάδο και την τοπική  κοινωνία οξύτατα θέματα, για τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί προ καιρού  αποφάσεις από το ανώτατο όργανο του Συλλόγου μας και αναφέρομαι  ιδιαίτερα:

α. Στο Κτηματολόγιο Ρόδου, για την επικείμενη ένταξη του οποίου στο Εθνικό Κτηματολόγιο -παρά τη δοθείσα  πέρυσι διετή παράταση-  από πλευράς ενεργειών  Συλλόγου έγινε «μηδέν εις το πηλίκο», ενώ στη Κω πέτυχαν από το 2019  με απόφαση του ίδιου του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποσπάσεις να γίνουν από το Δήμο Κω περί τα 15 άτομα, αλλά και μέλη του δικηγορικού Συλλόγου Κω να συνεισφέρουν  αμειβόμενοι για τη ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ στο Κτηματολόγιο Κω. (Εμείς εδώ αρμοδίως καθεύδομεν!!!) και  

β. Για το συρόμενο επί δεκαετίες  οξύτατο θέμα  της μεταφοράς των υπηρεσιών των δικαστηρίων σε νέο δικαστικό μέγαρο, αφού το υφιστάμενο κτηριακό συγκρότημα αφέθηκε στη φθορά του χρόνου και  επικειμένης και της  συμπλήρωσης  του ιωβηλαίου του, είναι  εδώ και χρόνια  ανεπαρκές, ανθυγιεινό και ακατάλληλο !!! Οι δε  προγραμματισμένες μέσω της Περιφέρειας επισκευαστικές εργασίες, δεν το «σώνουν», για τη χρήση  που έχει σήμερα, αλλά μάλλον δεν θα πάνε χαμένες για την επόμενη μουσειακή ή άλλη πολιτιστική χρήση. Η Ρόδος και η Δωδεκάνησος αξίζουν ένα νέο υπερσύχρονο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΈΓΑΡΟ και πρέπει  καθημερινά να αγωνιζόμαστε ενάντια στα «ώτα των μη ακουόντων» του «κράτους των Αθηνών»!!!  

Υστερόγραφο, μετά το θλιβερό γεγονός!

 Τα νησιά μας και ιδιαίτερα αυτά από τα οποία διέρχεται το «ρήγμα της Ανατολίας», μετά  και το χθεσινό  φονικό σεισμό των σχεδόν 7 ΡΙΧΤΕΡ,  που έπληξε ιδιαίτερα τμήμα της Σάμου μας και τη Σμύρνη-Τουρκίας, όπου δυστυχώς, εκτός από καταρρεύσεις  κτιρίων θρηνούνται  και ανθρώπινα θύματα, στη Σάμο δε  με την ανείπωτη τραγωδία  νέων παιδιών, στα οποία η μοίρα τους επεφύλασσε να βρίσκονται  τη μοιραία στιγμή κάτω από  μοιραίο  κτήριο (λάθος στιγμή, σε λάθος θέση) και να χάσουν άδικα τη ζωή τους. ΟΔΥΝΗΡΟ και  ΦΤΩΧΗ ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ!!!

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφικό υλικό

Προτάσεις Verena

Ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε σήμερα ο τέως υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης,...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΡΟΔΟΥ Όχι στην διάλυση του Γενικού Νοσοκομείου...
Ανακοινώσεις Τύπου Γιώργος Αμυράς: «Δε θα επιτραπεί το κυνήγι ελαφιών στη Ρόδο»   3...
Και εκεί που συζητούσαν για το ελάφι και την εισήγηση του Σάββα Καραταπάνη για σύναψη μνημονίου με...