Επι τον τύπον των ήλων: Κτηματολόγιο Ρόδου, δεύτερο μέρος - Γράφει ο Ιωάννης Κουμπιάδης, δικηγόρος

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ , ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Επί τον τύπον των ήλων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Όπως ανέπτυξα στο πρώτο μέρος τελευταία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα το θέμα αναφορικά με τη κατάργηση των Κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω και Λέρου και ορισμένα μέλη επιστημονικών κοινοτήτων (δικηγόροι, μηχανικοί), αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκφράσουν και δημόσια τις απόψεις τους. Θεωρώ ότι η χρονική συγκυρία δίδει την ευκαιρία να υπάρξει γόνιμος διάλογος και εποικοδομητικός αντίλογος. Οι τοποθετήσεις και προτάσεις καθενός δημοσιολογούντος εξ ημών επί του κρισίμου αυτού θέματος μπορεί προς το παρόν να εξαντλούνται, εφόσον το θέμα ξανανοίγεται από την αρχή μετά το 1998-1999, σε εύλογους προβληματισμούς, δικαιολογούνται δε σε κάποιο βαθμό και οι ακαδημαϊκοί μονόλογοι. Για το εν λόγω θέμα όμως, ενώ «σύρεται» για μια σχεδόν εικοσαετία, οι συνάδελφοι μου κυρίως μετά το 2002, οι οποίοι σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του ΔΣΡοδου , είναι ανενημέρωτοι και αισθάνομαι την ανάγκη , ως διατελέσας τότε (1999-2005) ενεργό μέλος του ΔΣ και έχοντας και ενεργό συμμετοχή στις τότε συσταθείσες επιστημονικές επιτροπές, πέραν της όσο το δυνατό τεκμηριωμένης ιστορικής αναδρομής, να ενημερωθούν με τα σχετικά έγγραφα , τα οποία και θα λάβουν στο e-mail τους, ξεχωρίζω δε εξ αυτών το κείμενο κατ’ άρθρο του τότε κατατεθέντος στη βουλή σχεδίου Π.Δ , του οποίου εγώ προσωπικά έτυχε να λάβω γνώση πρώτος, από τους αντιδράσαντες τότε, όταν όλως τυχαίως παρευρέθηκα σε συνάντηση μελών Επιστημονικού Συλλόγου που το ανέλυαν κατ΄άρθρο , παρουσία επιτελών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και συναδέλφου, ενώ η πλειοψηφία των δικηγόρων Ρόδου αγνοούσαμε τότε το εν λόγω Σχέδιο ΠΔ. Στη τελευταία Γενική μας Συνέλευση του Μαίου 2017 διεφάνη κάποια προσπάθεια καθησύχασης και τρόπο τινά ωραιοποίησης της τότε ανησυχητικής κατάστασης. Γι’ αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση και δυνατότητα μέσω αυτής να δοθεί βήμα λόγου , διαλόγου και αντιλόγου , σε όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους. Το επίμαχο τότε σχέδιο ΠΔ μπορεί τελικά να αποσύρθηκε, συνεχίζει όμως να επικρέμαται ως δαμόκλεια σπάθη, αφού υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος επαναφοράς νέου σχεδίου ΠΔ ανά πάσα στιγμή. Μόνο με συλλογική προσπάθεια και δράση θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε σωστά και να επιβάλουμε τη προσφορότερη εφικτή λύση, αφού σήμερα νομίζω ότι τη «καυτή πατάτα» θα μπορούμε να τη πάρουμε στα χέρια μας, εάν και όποτε χρειαστεί. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι ετοιμάζεται να εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση νέα διάταξη απ’ ευθείας σε νέο μνημονιακό νόμο, για φερομένη κατάργηση των εν λόγω 3 κτηματολογικών γραφείων στη Δωδεκάνησο, η οποία όμως μπορεί να γίνει απλά μέσα από μια προβλεπόμενη σε τέτοιο νόμο διαδικασία διοικητικής και μόνο ένταξης, συνοδευομένης στον ίδιο νόμο ή μεταγενέστερα κατά νομοθετική εξουσιοδότηση και με τη ρύθμιση λεπτομερώς των διοικητικής και τεχνικής φύσεως θεμάτων, ώστε να μην «σκοντάψουμε» σε μνημονιακές αξιώσεις, αφού η υποχρέωση αυτή έχει αναληφθεί και συμπεριλαμβάνεται σε μνημονιακό νόμο. Θα μπορούσε δηλαδή ως έσχατη λόγω μνημονίου περίπτωση να εξαντληθεί όλη η νέα φερομένη εσπευσμένα διάταξη, εφόσον κριθεί αναπόφευκτη , μόνο σ΄ένα άρθρο, το οποίο θα αναφέρεται , όπως η παρακάτω πρόταση, μόνο στα των διοικητικών αρμοδιοτήτων και λειτουργικών θεμάτων των εν λόγω 3 κτηματολογικών γραφείων της Δωδεκανήσου και ας ακολουθήσει σοβαρός διάλογος για τα άλλα ουσιαστικά και ακανθώδη θέματα. Την εν λόγω πρόταση επί του σχεδίου Π.Δ κρίνω σκόπιμο, καταλήγοντας προς το παρόν, να επαναφέρω στη μνήμη μεμονωμένη από τα άλλα άρθρα , για τα οποία και δημιουργήθηκε τότε μείζον θέμα και να παραθέσω αυτούσιο το περιεχόμενο της, όπως δημοσιοποιήθηκε τότε με τον τίτλο «Πρόταση επί του Σχεδίου ΠΔ για την ένταξη του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο», με ημερομηνία 02-02-1999, υπογραφομένη από κ. Π. Ματθαίου και εν ευθέτω χρόνω θα επανέλθω, θέτοντας «τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων». Ακολουθεί το εν λόγω κείμενο: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Άρθρο • Τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου, Κω και Λέρου, από την δημοσίευση του παρόντος, μετατρέπονται με τον εξοπλισμό τους και το προσωπικό τους σε Κτηματολογικά Γραφεία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος. • Με την ένταξη των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω και Λέρου στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος εντάσσεται αυτοδικαίως με μετάταξη το προσωπικό τους στον Οργανισμό αυτό. Προς τον σκοπό αυτό συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις: Για το Κτηματολογικό Γραφείο Ρόδου συνιστώνται σαράντα έξι (46) οργανικές θέσεις ως εξής: μια (1) θέση Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κατηγορίας ΠΕ Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, οκτώ (8) θέσεις ΠΕ πτυχιούχων Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις ΤΕ Υπομηχανικών, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, μια (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής Η/Υ, δέκα επτά (17) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μια (1) θέση ΠΕ μεταφραστού, πτυχιούχου Ιταλικής Φιλολογίας, μια (1) θέση ΔΕ σχεδιαστού, τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ αρχειοθετών, μία (1) θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού, μια (1) θέση ΥΕ βιβλιοδέτου και μια (1) θέση ΥΕ προσωπικού καθαριότητας. Για το Κτηματολογικό γραφείο Κω και Λέρου συνιστώνται είκοσι δύο (22) οργανικές θέσεις ως εξής: μια (I) θέση Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κατηγορίας ΠΕ Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ πτυχιούχων Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής, δύο (2) θέσεις ΠΕ Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) θέσεις ΤΕ Υπομηχανικών, μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μια (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής Η/Υ, πέντε (5) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μια (1) θέση ΠΕ μεταφραστού, πτυχιούχου Ιταλικής Φιλολογίας, μια (1) θέση ΔΕ σχεδιαστού, μια (1) θέση ΥΕ αρχειοθέτου, μία (1) θέση ΥΕ βοηθητικού προσωπικού, μια (1) θέση ΥΕ βιβλιοδέτου και μια (1) θέση ΥΕ προσωπικού καθαριότητας. [Όσοι εκ του υπηρετούντος προσωπικού δεν εντάσσονται στις παραπάνω θέσεις εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις που κατέχουν, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται ως προσωποπαγείς.]* Για τα μέλη του κατά το προηγούμενο εδάφιο εντασσόμενου προσωπικού, που πληρούν τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α'), ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σχέσεως. Οι κατά το πρώτο εδάφιο μετατάξεις  διενεργούνται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση υπηρεσιακών συμβουλίων σε κλάδο ή ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ανήκει ο μετατασσόμενος. Οι μετατασσόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας. Η μισθολογική κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Εφόσον, από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι μετατασσόμενοι τον προηγούμενο μήνα της μετάταξης τους, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 29 του ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40 Α'). Οι μετατασσόμενοι συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς στους οποίους υπήγοντο και πριν από τη μετάταξη τους. Οι κάθε φύσεως αποδοχές τους και ασφαλιστικές παροχές βαρύνουν από τη μετάταξη τους την υπηρεσία στην οποία μετατάσσονται. Με την προτεινόμενη σύσταση των θέσεων, το υφιστάμενο προσωπικό μπορεί να ενταχθεί στις συσταθεισόμενες θέσεις χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία προσωποπαγώσεων. Π. Ματθαίου Αθήνα 2-7-99

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Στην Κάρπαθο βρίσκεται απο το πρωί ο αναπληρωτής ΥπουργόςΥγείας Πάυλος Πολάκης μαζί με τον...
Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα ο τ. Υφυπουργός Πολιτισμού – Τουρισμού Γιώργος...
«Αγαπημένη Συνεργάτιδα, που μετουσίωσε την επιστημονική της κατάρτιση και αγάπη για τον συμπολίτη...