Γιατί κ. Υπουργέ, «δύο μέτρα- δύο σταθμά»;

Γιατί κ. Υπουργέ, «δύο μέτρα- δύο σταθμά»; Αναρωτιέται ο Γλαρός Ιωάννης, Μέλος του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α υπ' αρ. 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/τ. Β'/24-8-2016) του κ. Υπουργού Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά «Εγγραφές-Μεταγγραφές-Φοίτηση μαθητών/τριών στα ΕΠΑΛ», συμπεριλαμβάνει την υπ' αρ. 141641/Γ2/08-09-2014 (ΦΕΚ 2470/τ. Β'/16-9-2014) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αρ. 60687/Δ4/17-04-2015 (ΦΕΚ 723/τ. Β ́/17-4-2015) Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια» και όπως συμπληρώθηκε από την υπ' αρ. 103539/Δ4/ 24-06-2016 (ΦΕΚ 2081/τ'. Β'/6-7-2016) Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη : «Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α" τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.» Με τις διατάξεις αυτές, εισάγεται στην Εκπαιδευτική διαδικασία, για πρώτη φορά, επίσημα και μόνο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ο όρος «μη παρακολουθών/ούσα». Σε αντίθεση με αυτή την ενέργεια, η «ορολογία» αυτή δεν καταγράφεται στο σχετικό Π.Δ 46/2016 (ΦΕΚ 74/τ' Α/22-4-2016), αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρ. 29 του ανωτέρω Π.Δ.: «Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα».

Για λόγους χρηστής Διοίκησης και έχοντας υπόψη την αρχή της Ισότητας-Ισονομίας-Ισοπολιτείας, που πρέπει να διέπουν μια ευνομούμενη Πολιτεία, αναρωτιόμαστε : Γιατί κ. Υπουργέ, «δύο μέτρα - δύο σταθμά»;

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στη Δωδεκάνησο και...
Περί της 12:50 την προηγούμενη Τρίτη, ένα αεροσκάφος τύπου Ε-3 Sentry AWACS του ΝΑΤΟ έκανε δύο...
Την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, εξέφρασε σήμερα, μιλώντας...
Ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δωδεκάνησο, Μάνος Κόνσολας παραχωρεί συνέντευξη στο...