Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου: Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα - Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου

Ένα δομικό σχέδιο για την πόλη της Ρόδου (*). Η ανάδειξη νέου ρόλου για τη Ροδιακή πρωτεύουσα. Δρ. Σταύρου Χρ. Τσέτση, Πολεοδόμου Ο ρόλος της πόλεως της Ρόδου μεσοχρόνια εστιάζεται, ως:  Ισχυρός, οικουμενικής εμβέλειας, πόλος/ υποδοχέας διεθνών ροών τουρισμού.  Σημαντικό Μεσογειακό Κέντρο θαλάσσιου τουρισμού: κρουαζιέρες, γιώτιγκ.  Αναδυόμενο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στη Ν.Α. Λεκάνη της Μεσογείου.  Κέντρο πολιτισμού στην Ν.Α. Μεσόγειο.  Διεθνής κόμβος μεταφορών στην Ν.Α. Μεσόγειο.  Κύριος κόμβος του αστικού/ (ημι)αστικού συστήματος Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακό Διοικητικό κέντρο.  Περιβαλλοντικό πρότυπο. Παράλληλα, αναπτυξιακός στόχος είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας του Δήμου, βάσει ενίσχυσής των αποφασιστικών παραγόντων που τη στοιχειοθετούν, στη διασφάλιση προϋποθέσεων εδαφικής και κοινωνικοοικονομικής συνοχής και στην προστασία / ανάδειξη / αειφόρο διαχείριση του ενδοαστικού και περιαστικού φυσικού περιβάλλοντος / οικοσυστήματος. Για την επίτευξη των στόχων, που συντείνουν στην ανάληψη του νέου ρόλου που καλείται να επωμιστεί η Ροδιακή Πρωτεύουσα, καθορίζεται η αστική της στρατηγική, ως εξής:  Σχεδιασμός της ιστορικής εξέλιξης του αστικού κέντρου της Ρόδου, στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, μέσω: - αναδιάρθρωσης επιτελικών δραστηριοτήτων, - λειτουργικής προσαρμογής ήδη υπαρχουσών αστικών περιοχών, - διευθέτηση της ανάπτυξης της με: o προγραμματισμό νέων συνόλων, o μεταρρύθμισης και (επαν)οργάνωσης συστημάτων σύνδεσης των συναθροίσεων μεταξύ τους και με το φυσικό περιβάλλον. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της στρατηγικής των επεμβάσεων εστιάζονται στην:  Αντιστροφή τάσεων πτωτικής πορείας τριτογενή τομέα (πρωτίστως της μεταποίησης) και ενδυνάμωση ανταγωνιστικότητάς του.  Ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στον τουρισμό - μέσω παρεμβάσεων σε ζωτικές συνιστώσες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του.  Ολοκλήρωση / δημιουργία τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στο Δήμο: ύδρευση/ αποχέτευση, υγεία, ελεύθερο χρόνο, εκπαίδευση, πολιτισμός.  Δημιουργία/ ενίσχυση ενός τοπικού εργατικού και στελεχιακού δυναμικού προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές του Δήμου Ρόδου και της ευρύτερης περιοχής.  Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  Ενοποίηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Χώρων.  Ανάδειξη/ δημιουργία Ιστορικών Οδών/ Διαύλων ενοποίησης Ιστορικών και Αρχαιολογικών Χώρων. Οι προσόψεις των παραπάνω τμημάτων της πόλης –νέων, αναμόρφωση υφισταμένων- υπόκεινται σε εναρμόνιση με τον ιστορικό τους περίγυρο, μέσω της πρόκλησης μιας «αρχιτεκτονικής διαλεκτικής/ συνομιλίας» διαφόρων εποχών.  Χαρακτηρισμός περιοχών στη περίμετρο των ιστορικών χώρων, τόπων και αυτών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ως «αστικές περιοχές μορφολογικής εναρμόνισης». (ΕΠΑΝ)ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  Καθορισμός ως Διοικητικού Κέντρου, της περιοχής/ ζώνης περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης. Η περιοχή προσδιορίζεται από το Στάδιο «Διαγόρας», έως Βορείου Ηπείρου και εκατέρωθεν της οδού Διαγοριδών.  Δημιουργία νέου Διοικητικού Κέντρου.  Χωροθέτηση, στην περιοχή Φυτώριο, των Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων/ Δομών σε άμεση γειτνίαση με το Τεχνολογικό Πάρκο και το Πάρκο Ερεύνης. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ.  Καθορισμός περιοχών «Νέας Οικονομίας/ Στήριξης Λιμενικών Υποδομών», κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ανατολικά, από τη Μεσαιωνική Πόλη έως (και) το κτίριο της Δ.Ο.Υ. Ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός είναι αυτός του πολεοδομικού κέντρου. Η Ζώνη του παραλιακού μετώπου, χαρακτηρίζεται (και) ως περιοχή μορφολογικής εναρμόνισης.  Δημιουργία χώρων ελευθέρου χρόνου και αναψυχής Παραλιακής Ζώνης μεταξύ Ζώνης Ανεφοδιασμού και Τουριστικής περιοχής.  Δημιουργία Πάρκου Υγείας πέριξ του Νοσοκομείου.  Δημιουργία νέου Κοιμητηρίου.  Δημιουργία Ζώνης Τουρισμού και Αναψυχής.  Δημιουργία/ αναβάθμιση πλέγματος Μητροπολιτικών χώρων πρασίνου. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ Ε&Τ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΙΣΤΟ  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων.  Δημιουργία ΒΙΠΕ/ ΒΙΟΠΑ.  Δημιουργία Ζωνών Χοντρεμπορίου και Αποθηκευτικών Χώρων και Χώρων Μεταφόρτωσης (Logistics).  Δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου/ Θερμοκοιτίδας νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων.  Δημιουργία Πάρκου Ερεύνης. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ)  Βελτίωση κύριων παραμέτρων, που συγκροτούν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον της α΄ κατοικίας: οικιστικός ιστός, οδικό περιβάλλον, δημόσιος χώρος, μορφολογία.  Σχέδια Ανάπλασης/ Αναβάθμισης ανά συνοικία.  Ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών κύριας και παραθεριστικής (β΄) κατοικίας, με νέες οικιστικές επεκτάσεις.  Αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας: - Άγιοι Απόστολοι, - Περιοχή που περικλείεται μεταξύ οδών Καποδιστρίου – Καναδά, - Περιοχή νότια της οδού Διαγοριδών γειτνιάζουσα με τον Αρχαιολογικό χώρο Μόντε Σμίθ.  Ενσωμάτωση Οικοδομικών Συνεταιρισμών στο κύριο σώμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  Ροδίνι: ανάπλαση κοίτης. ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  Δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου.  Δημιουργία εμπορικού/ εκθεσιακού χώρου, διεθνούς διαμετρήματος.  Δημιουργία Μουσείου Αστικής Ιστορίας. Πιθανή χωροθέτηση, περιμετρικά Αρχαιολογικού Χώρου Ροδινίου.  Δημιουργία εκθεσιακών χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.  Αναμόρφωση περιοχών Δ.Ο.Υ./ Αξιωματικών. (*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία» Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

(*) Από το, υπό έκδοση, βιβλίο «Αναπτυξιακά Αρχέτυπα και Γεωχωροταξία» Αφορά πρόταση ΓΠΣ Δήμου Ροδίων (2009-2010) Β2 Φάση.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Ημεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στο Νότιο Αιγαίο και από την μια μεριά του ως την άλλη ένας άλλος αέρας...
Δελτίο Τύπου Συμμαχίας Νοτίου Αιγαίου Μήνυμα νίκης της Συμμαχίας από την μεγαλειώδη, πολυπληθή...
«Αγαπημένη Συνεργάτιδα, που μετουσίωσε την επιστημονική της κατάρτιση και αγάπη για τον συμπολίτη...
«Η σημαντική επιτυχία της προώθησης υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης για τη Μεσαιωνική Πόλη,...