Υδρογεωλογική–Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ-Γυμνάσιο Πηγαδίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: «Υδρογεωλογική–Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ-Γυμνάσιο Πηγαδίων»
-Σας ενημερώνουμε ότι οι Κτιριακές Υποδομές Α. Ε. – Γενική Δ//νση Μελετών αποφάσισε την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τον Έλεγχο υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογικής – Γεωτεχνικής έρευνας στο ΕΠΑΛ – Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου», προεκτιμώμενης αμοιβής υπηρεσιών 31.500 πλέον ΦΠΑ .

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share