Το Ν.Π.Δ.Δ "Ελληνικό Κτηματολόγιο" καταργεί τα ιστορικά Κτηματολόγια Ρόδου και Κω-Λέρου λόγω μνημονιακών επιταγών - γράφει ο Ιωάννης Κουμπιάδης , δικηγόρος

Γράφει ο Ιωάννης Κουμπιάδης , δικηγόρος - Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ –ΛΕΡΟΥ , ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ. Στο Πολυνομοσχέδιο που έχει τον τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ το οποίο κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή, θα ψηφιστεί δε στην Ολομέλεια τη Δευτέρα 15-01-2018, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού , ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΜΕΡΟΣ Α΄ «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»-ΣΚΟΠΟΣ- ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΡΟΙ μεταφέρονται ουσιαστικά όλα τα άρθρα της διαβούλευσης, προκαλεί δε θλίψη η προβλεπομένη κατάργηση των ιστορικών Κτηματολογίων της Ρόδου και Κω – Λέρου. Τουλάχιστον οι αρμόδιοι του Υπουργείου εδέησαν και έκαμαν μία διαφοροποίηση- προσθήκη , αφού οι μεμονωμένες ατομικές αναρτήσεις σχολίων στη σχετική διαβούλευση, αναφορικά με τα Κτηματολόγια της Ρόδου και Κω–Λέρου , δύο μόνο μελών του Συλλόγου μας, αλλά και των εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων–σχολίων- προτάσεων του Κτηματολογικού Δικαστού, απουσιάζοντος δε παντελώς του Συλλογικού μας Οργάνου, είχαν ως κοινό τόπο την ηχηρή επισήμανση της παντελούς αγνόησης-παράλειψης από το Σχέδιο Νόμου του ισχύοντος εν Δωδεκανήσω (στα κτηματολόγια της Ρόδου και Κω –Λέρου) Κτηματολογικού Κανονισμού (Κυβερνητικό Διάταγμα 132 της 1ης Σεπτεμβρίου 1929 του Ιταλού Κυβερνήτη της Δωδεκανήσου), οι διατάξεις του οποίου διατηρήθηκαν ως τοπικό και ειδικό δίκαιο και ως ισχύουσες δημοσίας τάξεως διατάξεις περί Κτηματολογίου κατά την δημοσίευση του Νόμου Ν. 510/1947, άρθρο 8, παρ.2 «περί της εν Δωδεκανήσω εφαρμοστέας Δικαστικής Νομοθεσίας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 298». Ειδικότερα, ενώ το Άρθρο 1 με τίτλο «Σύσταση– Σκοπός – Κατάργηση της ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποθηκοφυλακείων— Αρμοδιότητες » προβλέπει : &1…… &2……&3….&.4…. &5. Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγρ 7.… &6.α) Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, περιέρχονται από την κατάργηση τους στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου…………(…). &7. Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή.. (..). ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘHKE ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ μόνο στο άρθρο 1 , παράγραφος 8, με τη προσθήκη της φράσης «….καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κ.Δ132 της 1ης Σεπτεμβρίου 1929, όπως ισχύει, και στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 510/1974 (Α’298… » (σημειώνεται ότι υπάρχει ένα αριθμητικό λάθος το οποίο πρέπει να διορθωθεί, δηλ. αντί του «..ν.510/1974..» να τεθεί το ορθόν «..ν.510/1947»), αλλά δεν αρκεί μόνο η συμπλήρωση αυτή, αφού θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες τροποποιήσεις –προσθήκες , ιδιαίτερα δε στα άρθρα 15, 20 και 41 στην ψήφιση του νόμου του μνημονιακού αυτού πολυνομοσχεδίου κατ’ άρθρο και στο σύνολο του στις 15-01-2018, με βάση τουλάχιστον τα όσα διαλαμβάνονται στα σχετικά σχόλια όσων συμμετείχαμε στη διαβούλευση, στην οποία είναι αναρτημένα και δημοσιοποιημένα , επιβάλλεται δε να ενεργοποιηθεί στον ελάχιστο χρόνο που απομένει και το ΔΣ του Δ.Σ.ΡΟΔΟΥ. Τέλος είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον να διαφοροποιηθούν ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΩ ΛΕΡΟΥ εκ των υπολοίπων με σχετική τροποποίηση , σε ξεχωριστό άρθρο του νόμου, ώστε αυτά να λειτουργούν ως ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ, επιβάλλεται δε αυτό για λόγους σωστής λειτουργίας, αλλά και για λόγους σεβασμού στην ιστορία αυτών και της συμβολής τους ως προτύπων στη δομή και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Ο Νίκος Γερονικόλας στο πλευρό του Μανώλη Γλυνού. -Ηχηρή συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων του...
Η Νατάσα Βενετοκλή υποψήφια με την Παράταξη του Μανώλη Γλυνού -"Νίκη με άρωμα γυναίκας...
«Οι συνομιλίες με τις αεροπορικές εταιρείες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και στόχος της κυβέρνησης...
ΙΣΧΥΡΗ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 50 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ -Η...