"Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: "Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου" -Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίουθα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ» την 9η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης ΔΗΚΕΚΑΡ. 2. Επιλογή για μία (1) θέση υδρονομέων μετά από επαναπροκήρυξη για το 2018. 3. Καθορισμός νέων κοινόχρηστων χώρων προς εκμίσθωση. 4. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Νομικές Υπηρεσίες (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4918/4-7-2018). 5. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Δημοσιέυση Δημοσίου (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4919/4-7-2018). 6. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Παροχή Κωδικών Πρόσβασης (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4920/4-7-2018). 7. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Παράθεση Γεύματος (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4921/4-7-2018). 8. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Δημοσίευση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4922/4-7-2018). 9. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Ταχυδρομικές Μεταφορές (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4923/4-7-2018). 10.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Δημοσίευσης Απόφασης Δημάρχου(αριθ. πρωτ. εισήγησης 4924-7-2018). 11.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4925/4-7-2018). 12.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4926/4-7-2018). 13.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Διαμονή, Διατροφή, Μεταφορά, Ξενάγηση (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4927/4-7-2018). 14.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Υπηρεσία Υποστήριξης (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4928/4-7-2018). 15.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Εκπόνηση Πραγματογνωμοσύνης (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4942/4-7-2018). 16.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Ταχυδρομικές Μεταφορές (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4943/4-7-2018). 17.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Νομικές Υπηρεσίες (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4944/4-7-2018). 18.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Υδραυλικές Εργασίες (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4945/4-7-2018). 19. Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Υδραυλικές Εργασίες (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4946/4-7-2018). 20.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Ηλεκτρολογικές Εργασίες (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4947/4-7-2018). 21.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Διαμονή, Διατροφή, Μεταφορά (αριθ. πρωτ. εισήγησης 4948/4-7-2018). 22.Έγκριση μελέτης εκτέλεσης του έργου: «Αντικαταστάσεις – Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ -...
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ-Μια καλή πρόθεση δεν αρκεί να υπηρετεί το σκοπό της ύπαρξής της, να...
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης και σε συνέχεια της εφαρμογής των...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-28 Ιανουαρίου 2019 -Αντώνης Καμπουράκης: Με Δύναμη για τη Ρόδο! -Την...