Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου
-Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 30/05 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου στις 18.30 για τησυζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου» με προϋπολογισμό 140.000,00 €
2. Αποδοχή ένταξης του Δήμου Καρπάθου στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο Πράσινο ηλεκτρονικό τουριστικό περίπτερο πόλης Καρπάθου.
3. Υποβολή τεχνικού δελτίου για το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, Πρόσκληση Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
4. Πρόσληψη τεσσάρων ναυαγοσωστών με τρίμηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2018.
5. Ορθή επανάληψη της αριθ. 62/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης 24ώρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2018.
6. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές – ψήφιση πίστωσης.
7. Μεταφορά χρηματικού ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς.
8. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση παροχής Δημοτικού Φωτισμού στην ΔΕ Πυλών.
9. Επέκταση δικτύου ΜΤ και χορήγηση μιας νέας παροχής δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Κάτω Λάκκος Κυρά Παναγιάς Δήμου Καρπάθου.
10.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Οργάνωση Δημοσιογραφικού ταξιδιού και φιλοξενία δημοσιογράφου από 27/4 – 2/5/2018.
11.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Εργαστηριακοί έλεγχοι Πόσιμου Νερού του Δήμου Καρπάθου
12.Έγκριση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παροχή των υπηρεσιών: α)Παρακολούθηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και β) Παρακολούθηση του κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης
13.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας απόφραξη και καθαρισμό φρεατίων και αποχετευτικών δικτύων.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share