Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου στις 26/06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: "Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου στις 26/06". -Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ» την 26 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση 3η Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Καρπάθου. 2. Καθορισμός τελών θέσεων υπαίθριου στάσιμου Εμπορίου. 3. Νέοι κοινόχρηστοι χώροι προς εκμίσθωση 4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Καρπάθου. 5. Επιλογή υδρονομέων για το έτος 2018. 6. Παροχή υπηρεσίας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Δήμου Καρπάθου έτους 2018. 7. Διευθέτηση ρέματος κατάντι έργου: Κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Σχοινά Ν. Καρπάθου, προς αποφυγή μελλοντικού κινδύνου. 8. Λήψη απόφασης α)για την έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής σε βάρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Διαφανίου για την κατασκευή βρύσης στο Διαφάνι ή β) έγκρισης των αποφάσεων της ΤΚ Ολύμπου περί κατασκευής της βρύσης αυτής στην συγκεκριμένη θέση. 9. Διάλυση Σύμβασης του έργου «Επεμβάσεις ανακατασκευές 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου». 10.Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Επεμβάσεις ανακατασκευές 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Καρπάθου». 11.Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή των υπηρεσιών: Παρακολούθηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και β. Παρακολούθηση του κυκλώματος ΦΠΑ στην υπηρεσία ύδρευσης. 12.Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Ολύμπου (Χρηματοδότηση από Πυροπροστασία)». 13.Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Καρπάθου (Χρηματοδότηση από Πυροπροστασία)». 14.Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Ανέλκυσης και τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος με γερανό». 15.Ορισμός μέλους - εκπροσώπου Δήμου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Καρπάθου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ -...
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ-Μια καλή πρόθεση δεν αρκεί να υπηρετεί το σκοπό της ύπαρξής της, να...
Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης και σε συνέχεια της εφαρμογής των...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-28 Ιανουαρίου 2019 -Αντώνης Καμπουράκης: Με Δύναμη για τη Ρόδο! -Την...