Συνεδριάζει στις 14/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου

Θέμα: " Συνεδριάζει στις 14/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου"
-Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” του Δήμου Καρπάθου, συγκαλείται σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
2. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας κα Σοφία Σακέλλη).
3. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για την λήψη απόφασης για την Έγκριση ή μη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Καρπάθου στα πλαίσια της ένταξης του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για την εφαρμογή βιώσιμων τοπικών ενεργειακών πολιτικών (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
4. Δωρεά εξοπλισμού στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
5. Εξέταση αίτησης περί παραχώρησης Δημοτικού κτιρίου (Διαφάνι) στον Αθλητικό Σύλλογο Άγκυρα Ολύμπου Διαφανίου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας Υδραυλικές εργασίες για την Δ.Ε. Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
7. Έγκριση των Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Ταχυμεταφορών Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
8. Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
9. Έγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης για την παροχή της υπηρεσίας Εργαστηριακοί Έλεγχοι Πόσιμου Νερού του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).

10. Διαγραφές ποσών από καρτέλες δημοτών (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ. Έλληνας Μηνάς).
Άπό το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share