Συλλυπητήριο ψήφισμα της Ομοσπονδίας Δωδεκανησίων Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς για τον Μιχάλη Ζαίρη

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
-Υψηλάντου 143-145, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – τηλ 69781156333
-Email: yianfrag@otenet.gr

-Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, συνήλθε εκτάκτως, επειδή πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του αγαπητού συμπατριώτη μας,

ΜΙΧΑΛΗ ΖΑΪΡΗ

τέως Δημάρχου της Καλύμνου, χειρουργού ιατρού
με πολυετή και πολυεπίπεδη προσφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
2. Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στα Παροικιακά Έντυπα

Πειραιάς, 9 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share