Πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας ζητούν οι παραγωγικές τάξεις της Ρόδου μετά την νέα 48ωρη απεργία της ΠΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
-Ρόδος, 8 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ..Πρωτ.:2861/ Α1/ 2

Προς :Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής,
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Νεκτάριο Σαντορινιό
Θέμα: «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4256/2014 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Ο»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Σας μεταφέρουμε τις έντονες διαμαρτυρίες, την αγανάκτηση και την αγωνία των επιχειρηματιών και κατοίκων της Δωδεκανήσου για την νέα 48ωρη παράταση της απεργίας που αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και όπου συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Γιάννης Πάππου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου, κος Νίκος Τσούλλος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, κος Νίκος Μπόνης, συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα τροφοδοσίας και κάλυψης καθημερινών αναγκών που αντιμετωπίζει η νησιωτική μας περιοχή.
Οι κινητοποιήσεις των ναυτικών που διαμαρτύρονται κυρίως για φορολογικά ζητήματα, ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 και έκτοτε τα νησιά μας παραμένουν αποκλεισμένα για 7η συνεχή ημέρα.
Τα προβλήματα που κάτοικοι και επιχειρηματίες έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφορούν θέματα τροφοδοσίας σε βασικά αγαθά και προϊόντα, οι ποσότητες των οποίων έχουν εξαντληθεί ή είναι σε οριακό επίπεδο. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται και αγαθά όπως φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Ταυτόχρονα κάτοικοι που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επίσκεψης σε μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα (είτε της Ρόδου είτε των Αθηνών) αναγκάζονται να μεταβούν αεροπορικώς με το οικονομικό κόστος για αυτούς να ξεπερνά τα 400 ευρώ (λόγω κράτησης τελευταίας στιγμής).

Κύριοι Υπουργοί,
Ζητούμε να τηρηθεί η νομιμότητα και να ενεργοποιηθεί άμεσα το άρθρο 25 του νόμου 4256/2014 ώστε να εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Το πρόγραμμα των δρομολογίων, η συχνότητα αυτών και ο αριθμός τους γίνεται με δική σας και μόνο απόφαση.

Σας παραθέτουμε το σχετικό Άρθρο 25 του Νόμου 4256/2014
Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

1. Για τη διασφάλιση της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας, όταν διακόπτεται η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των ηπειρωτικών λιμένων και των νησιών, για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή απαγόρευση απόπλου, εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
2. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας εκτελείται από πλοία τα οποία είναι ήδη δρομολογημένα και περιλαμβάνει συνδέσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται από δρομολογημένα, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, πλοία.
3. Τα πλοία και τα πληρώματά τους υποχρεούνται στην εκτέλεση του προγράμματος δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας.
4.α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο συγκαλείται εκτάκτως, μετά από την παρέλευση τριών (3) ημερών από τη διακοπή της τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης, όταν προκύπτει επείγουσα κοινωνική ανάγκη ή ανάγκη η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθορίζονται τα εξής:
αα. το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας,
ββ. τα πλοία τα οποία θα εξυπηρετούν τα δρομολόγια, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του πλοιοκτήτη για αντικατάσταση πλοίου,
γγ. ο αριθμός και η συχνότητά των δρομολογίων ανά κατεύθυνση, που δεν υπερβαίνει το 1/3 των τακτικών δρομολογίων, καθώς και το χρονικό σημείο από το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα, το οποίο προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της χειμερινής και της θερινής περιόδου.
β. Το πρόγραμμα δρομολογίων έκτακτης ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθιστά τις συνθήκες τακτικής και ομαλής ακτοπλοϊκής σύνδεσης ούτε να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα.
5. α. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).
β. Η άρνηση συμμόρφωσης του πλοιάρχου ή του πληρώματος με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 245 και επόμενα του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973, Α΄ 261).

Παρακαλούμε θερμά έστω και την τελευταία στιγμή να αντιληφθείτε την καθοριστικής σημασίας και ανάγκης εφαρμογή του συγκεκριμένου Άρθρου, για την επιβίωση των κατοίκων και των επιχειρήσεων των νησιών μας.

Οι Συνυπογράφοντες:

Γιάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Νίκος Τσούλλος, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Δωδεκανήσου

Νίκος Μπόνης, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου

Share