Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Καρπάθου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
-Ο Δήμος Καρπάθου προσωρά στην πρόσληψη υδρονομέων(3 άτομα).. Η υποβολή κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινάει από σήμερα 12-06-2018 έως και την
18-06-2018 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, τις εργάσιμες ημέρες και Τηλέφωνο: 2245360127.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Share