Προς εξέταση η αναφορά για το φπα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ-ΛΕΡΟΣ, 30-01-20-ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Ο Δήμαρχος Λέρου ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι έγινε παραδεκτή προς εξέταση η αναφορά προς την αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, με την οποία στοιχειοθετείται η άνιση μεταχείριση των νησιών, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Την αναφορά κατέθεσαν, ο Δήμαρχος Λέρου και οι Δήμαρχοι Λέσβου, Σάμου, Χίου Κω, μαζί με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων.
Η Επιτροπή Αναφορών, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες για το πρόβλημα που περιέχεται στην αναφορά των δημάρχων.
Επίσης η εν λόγω αναφορά προωθήθηκε προς άλλες συναρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων καθώς και στη Διακομματική Ομάδα «Θάλασσες, Ποταμοί, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές».

Share