Προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας για το δήμο Καρπάθου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: " Προκήρυξη θέσεων στον Δήμο Καρπάθου"
-ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ (8.166) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ).

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 3Κ/2018, ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 4/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ/2-2-2018.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1) ΜΙΑ (1) ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

2) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

4) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ & ΦΟΡΤΩΤΗ

5) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)

6) ΜΙΑ (1) ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

7) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕ ΑΠΌ 26/02/2018 ΈΩΣ 13/03/2018.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΠΌ 20/02/2018 ΄ΕΩΣ 07/03/2018.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΕ ΑΠΟ 08/03/2018 ΄ΕΩΣ 23/03/2018.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου στην ηλεκτρονική δ/νση( www.asep.gr ). Στην συνέχεια υπογεγραμμένη η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Από το Γαρφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου
t�:� �

Share