Ποιοι και με πόσους ψήφους εξελέγησαν στη νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
-Στη Ρόδο σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ., η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ. 372/1992 (ΦΕΚ Α/187) όπως αυτό ισχύει, και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47876/08.08.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/396/16.08.2017), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Ν. Θεοδωρίδη, αποτελούμενη από τους:
1)Τεχνίτη Μιχαήλ, Δικηγόρο Ρόδου, ως Πρόεδρο,
2)Φλίντρη Μαρία, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
3)Γκούνη Ασπασία, υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
4)Ιωαννίδη Παναγιώτη, μέλος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που αναπληρώνει τον κ. Τσοπανάκη Δημήτριο.
5)Παπαδημήτρη Ιωάννη, Διευθυντή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και
6)Κωνσταντίνου Ιωάννη, υπάλληλο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ως Γραμματέα,
Συνήλθε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και ύστερα από επισταμένο έλεγχο, προβαίνει στην ανακήρυξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των επιτυχόντων και επιλαχόντων μελών του Δ.Σ. κατά σειρά επιτυχίας των εκλογών της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.4497/2017, ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
ανακηρύσσεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επικεφαλής του συνδυασμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΡΑ» που συγκεντρώνει το σύνολο των εδρών του Επιμελητηρίου.

Επίσης μετά από δήλωση του επικεφαλής του συνδυασμού ότι θα καταλάβει την πρώτη έδρα του Εμπορικού Τμήματος,μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ανακηρύσσονται οι κατωτέρω κατά Τμήμα:

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΕΔΡΕΣ 14)

Ως τακτικά μέλη:

1.ΠΑΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
2. ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου 189
3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη 178
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου 144
5. ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ-ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΑΣΩ) του Κωνσταντίνου 138
6. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Στυλιανού 83
7. ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου 70
8. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου 56
9. ΝΟΜΙΚΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 53
10. ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ηρακλή 51
11. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ του Αλεξάνδρου 50 (με κλήρωση)
12. ΣΙΦΟΥΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου 50
13. ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου 42
14. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 31

Ως αναπληρωματικά μέλη:

1. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού 26
2. ΣΥΡΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Μιχαήλ 23
3. ΤΑΤΑΛΙΑ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 10
4. ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μάριου 9
5. ΦΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του Ιωάννη 3

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΔΡΕΣ 18)

Ως τακτικά μέλη:

1. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λεντή 82
2. ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου 69
3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 61
4. ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ του Ανδρέα 59
5. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου 52
6. ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ του Ιμπραήμ 48
7. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ του Βασιλείου 47
8. ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα 45
9. ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου 44
10. ΚΑΡΑΧΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ 42
11. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου 38
12. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Θωμά 29
13. ΚΑΝΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 25
14. ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου 24 (με κλήρωση)
15. ΜΑΙΡΗ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ 24
16. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου 21
17. ΚΟΥΡΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μικέ 16
18. ΒΑΣΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Βασιλείου 15

Ως αναπληρωματικά μέλη:

1. ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του Νικολάου 7
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ του Νικολάου 6
3. ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου 1

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (ΕΔΡΕΣ 7)

Τακτικά μέλη:

1. ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου 115
2. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιακώβου 102
3. ΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ 63
4. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σαράντη 45
5. ΣΑΡΑΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπου 27
6. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη 25
7. ΣΑΧΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Μιχαήλ 11

Ως αναπληρωματικά μέλη:

1. ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Εμμανουήλ 9
2. ΤΣΑΤΑΡΟΥ-ΜΙΧΑ ΣΕΒΑΣΤΗ του Εμμανουήλ 4
3. ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΑΡΙΑ του Ανάργυρου 1

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΔΡΕΣ 12)

Τακτικά μέλη:

1. ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ του Σταματίου 123
2. ΔΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 107
3. ΑΛΑΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΤΑΝΑ) του Χρήστου 95
4. ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου 68
5. ΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου 65
6. ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου 57
7. ΒΡΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 56
8. ΒΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Ησαΐα 48
9. ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ελευθερίου 40
10. ΧΟΥΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αντωνίου 35
11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ 33
12. ΧΙΟΥ ΜΟΣΧΑ του Ηλία 26

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κυριάκου 11
2. ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Αποστόλου 8 (με κλήρωση)
3. ΜΑΜΑΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του Γεωργίου 8

Η προθεσμία για την υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της Πράξης Ανακήρυξης είναι τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την τοιχοκόλληση της.

Η Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ______________________________

ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΛΙΝΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ________________________________

ΓΚΟΥΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ_______________________________
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ________________________

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ______________________

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share