Παράταξη Μαχαιρίδη: Μην καταστρέφετε τη γέφυρα της Κρεμαστής!

ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ !
Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017 η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλιου Νοτίου Αιγαίου ψήφισε και ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ‘’Εγνατία Οδό ΑΕ’’ για την εκπόνηση μελέτης ‘ενίσχυσης‘ των βάθρων της υφιστάμενης από Ιταλοκρατίας Γέφυρας της Κρεμαστής και διαπλάτυνσης του καταστρώματος της από πέντε (5,0) μέτρα περίπου, σε δέκα και σαράντα (10,40), που αν τελικώς ‘αντέξει’ στις επιχειρούμενες επεμβάσεις και δεν καταρρεύσει, το λιγότερο θα αλλοιωθεί δραματικά η σημερινή εικόνα της γέφυρας, η οποία αποτελεί το τοπόσημο της δυτικής εισόδου στην πόλη.
Η γέφυρα ως έχει, αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Κρεμαστής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της.
Ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής, η Βιβλιοθήκη, το Παλιό Δημοτικό Σχολείο και η Γέφυρα της, αποτελούν κύρια σημεία αναφοράς και καθορίζουν την νεότερη ιστορική ταυτότητα του τότε χωριού και τώρα πλέον της ραγδαία αναπτυσσόμενης πόλης της Κρεμαστής,
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και η ολοκλήρωση της 2ης ανάρτησης του Σχεδίου Πόλεως Κρεμαστής και επίκειται η έκδοση του ΦΕΚ για την έγκριση του.
Το σχέδιο πόλεως διατρέχουν δύο σημαντικότατοι κύριοι οδικοί άξονες που θα παραλαμβάνουν την εγκάρσια κυκλοφορία προς αυτούς και ακολούθως προς και από την πόλη.
Ο βόρειος άξονας παράλληλος με την ακτογραμμή περίπου διακόσια (200) μέτρα νοτιότερα καταλήγει σε μικρό κυκλικό κόμβο ενενήντα (90) μέτρα από την σημερινή γέφυρα και ο νοτιοδυτικός άξονας που οδεύει παράλληλα με τον Κρεμαστενό ποταμό καταλήγει στην σημερινή επαρχιακή οδό Κρεμαστή - Μαριτσά, συνδεόμενος με αυτήν με επίσης μικρό κυκλικό κόμβο.
Η σημερινή κεντρική οδός γίνεται Πεζόδρομος.
Η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή εκπόνησε την μελέτη κατασκευής νέας δίδυμης γέφυρας τριάντα (30) περίπου μέτρα νοτιότερα της σημερινής με τρία ανοίγματα είκοσι (20) μέτρων το καθένα,ώστε να παροχετεύονται ευχερώς και οι πλημμυρικές παροχές του ποταμού προς την θάλασσα, συνδυαστικά με τα (10) δέκα ανοίγματα της υφιστάμενης γέφυρας.
Ο δε δημιουργούμενος κόμβος (παλιά και νέα γέφυρα) στην δυτική πλευρά του σχεδίου πόλεως Κρεμαστής (Roundabout), διοχετεύει την κυκλοφορία παρόχθια του ποταμού προς τους προαναφερθέντες οδικούς άξονες, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κυκλικό κόμβο κατ’ επαφή με τα οικοδομικά τετράγωνα και ενισχύει την λειτουργία του προβλεπόμενου μικρού κυκλικού κόμβου της δυτικής εισόδου.
Ως προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή το 2014 μετά το πέρας των προβλεπομένων διαδικασιών του διαγωνισμού εγκατεστάθη ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου της νέας γέφυρας Κρεμαστής, πλην όμως η παρούσα αρχή σταμάτησε το έργο και προχωρά σε νέα μελέτη ως ανελύθη προηγουμένως.
Τέλος ως Περιφερειακή Παράταξη εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο εν λόγω ζήτημα και δημοσιοποιούμε την θέση μας.
Όμως επαφίεται πλέον στην κοινωνία του νησιού και ειδικότερα των Κρεμαστενών συμπατριωτών μας, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, στον Δήμου της Ρόδου, στο ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου και όποιων ενδιαφέρονται, να κινηθούν αναλόγως αν ενδιαφέρονται για την διάσωση του γεφυριού της Κρεμαστής ως εμβληματικού τοπόσημου της πόλης.-
ΠΑΡΑΤΑΞΗ: Ν.ΑΙΓΑΙΟ-ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ρόδος, 07 ΝΟΕ 2017

Share