Καθυστέρηση στην πληρωμή υπερωριών στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου της Λέρου

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΡΟΣ 25\05\2018
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – Αριθ. Πρωτ. :2378
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
ΛΑΚΚΙ – ΛΕΡΟΣ
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ
κ.κΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ
-ΚύριεΥπουργέ,
- Παρά τις απελπισμένες προσπάθειες και ενοχλήσειςμας προς την διοίκηση του Κ.Θ-Γ.Ν-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ σχετικά με την αποπληρωμή των υπερωριών του προσωπικούμας αυτόμέχρισήμερα δεν κατέστηδυνατό.
Οι συνάδελφοι μας έχουν να πληρωθούνδεδουλευμένεςυπερωρίες τους μήνες:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΟΥ 2018.
Το υπουργείουγείας στο οποίοανήκουμε έβαλε στο Κ.Θ.Λ-Γ.Ν-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ τις ανάλογεςπιστώσειςλόγω του ότι πλέονεπισήμως δεν έχουμεενημέρωσηπότε και ποιους μήνες θα αποπληρωθούν . Σας ενημερώνουμε ότι από 29\5/2018 θα προχωρήσει όλο το προσωπικό σε δίωρηεπίσχεσηεργασίας από 10πμ μέχρι 12μμ, μέχρι και την τελικήαποπληρωμή.
Επίσης ζητούμε από την πλευρά σας την αναζήτηση αν υπάρχουν και όπου υπάρχουν ευθύνες και να αποδοθούν.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΔΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κοινοποίηση:
1. κα Διοικήτρια Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ
2. Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
3. ΜΜΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΥΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Share