Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 15/11/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Θέμα: « Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου στις 15/11»
-Στις 15 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιεί δύο συνεδριάσεις. Η πρώτη είναι Ειδική και θα διεξαχθεί στις 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ” του Δήμου Καρπάθου, με θέμα:
1. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ Δήμου Καρπάθου έτους 2018.

Στην συνέχεια, στις 18:30 το Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου: Αποπεράτωση αγροτικού δρόμου Αυλώνα – Κοίλιους Κοινότητας Ολύμπου Νήσου Καρπάθου (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
3. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στην θέση ΛΗΜΙΑΤΗΣ (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Σπανός).
4. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της “Μονομετοχικής Αιολικής Επιχείρησης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Καρπάθου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” (εισηγητής ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Βασιλαράκης).
5. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 155-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Ουρανία Κουσουρελάκη – Σεβαστοπούλου.” (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ου παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας για την Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Καρπάθου στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων” (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής 2ου παραδοτέου της Υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας για τη συγγραφή προτάσεων Erasmus+, Europe for Citizens και Creative Europe” (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή της Υπηρεσίας Υδραυλικών εργασιών για την αποκατάσταση (διαρροές) του δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Ολύμπου (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την παροχή της Υπηρεσίας απόφραξης και καθαρισμού φρεατίων και αποχετευτικών δικτύων έτους 2017 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιος Τούμα).
10. Συνέχιση μισθωτικής σχέσης Δήμου Καρπάθου με την εταιρία Κάσος ΑΕ, ως ειδικού διαδόχου της από 1/7/2017 μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Χριστίνας Τσέκου, όπως παρατάθηκε με την από 1/7/2013 πρόσθετη πράξη (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
11. Συνέχιση μίσθωσης χώρου στάθμευσης από το Δήμο Καρπάθου στην Τοπική Κοινότητα Όθους του Δήμου Καρπάθου (εισηγητής ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Λάμπρος).
12. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή - αίτηση αρίθμ. Πρωτ. 8910/15-9-2017 Γεωργίου Βεργετάκη (εισηγητής ο Προϊστάμενος Εσόδων και Ταμίας του Δήμου κ. Γεώργιος Ασλανίδης).

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου.

Share