Δημήτρης Γάκης: Ειρηνική, ελπιδοφόρα και δημιουργική χρονιά!

ΕΙΡΗΝΙΚΗ, ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΥΡΙΖΑ *** --

TopStoryImage: 

TopStoryGallery: 

Share