Δήμαρχοι και Επιμελητήρια καταγγέλλουν την κυβέρνηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση του κοινοτικού δικαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Καταγγελία στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση του Κοινοτικού Δικαίου κατέθεσε ο Δήμαρχος Λέρου καθώς και οι Δήμαρχοι του Β. και Ν. Αιγαίου και τα Επιμελητήρια των νησιών για την επικείμενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και για το υψηλότατο ποσοστό 24% ΦΠΑ που εφαρμόζεται στον μείζονα νησιωτικό χώρο.

Οι καταγγέλοντες επικαλούνται την παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου της νησιωτικότητας, την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς και την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (παραβίαση του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άρθρων 3, 5 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ακολουθεί το κείμενο της καταγγελίας:

1. Ιστορι κή βάση της καταγγελίας

Τα νησιά χαρακτηρίζονται από ενδογενείς μειονεξίες, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της περιφερειακότητας και της μεγάλης απόστασής τους από τους ηπειρωτικούς πόλους ανάπτυξης, του μικρού φυσικού και παραγωγικού μεγέθους τους, των περιορισμένων πόρων και της φυσικής νησιωτικότητας (εδαφική ασυνέχεια). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσματα των νησιών έχουν, παγίως, αρνητικές συνέπειες, οι οποίες εκδηλώνονται, ιδίως, στις μεταφορές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, στην απουσία κυκλικής οικονομίας, στην εποχικότητα της ζήτησης και της απασχόλησης, στους δυσμενείς δημογραφικούς παράγοντες, στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στους περιορισμένους φυσικούς πόρους και τα ειδικά εξωτερικά προβλήματα του Αιγαίου. Ειδικότερα όσον αφορά στη νησιωτική οικονομία, αυτή διακρίνεται από την ασυνέχεια του χώρου, τον κατακερματισμό των αγορών προϊόντων και εργασίας, τις αναλογικά αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές και εξοπλισμούς, το αυξημένο κόστος μεταφορών και την αδυναμία προσέγγισης στο απαιτούμενο επίπεδο αναπτυξιακής βάσης (συγκεντρώσεις πληθυσμού, ύπαρξη φυσικών πόρων κλπ.). Από την ως άνω παράθεση των ιδιαίτερων χαρακτηρολογικών στοιχείων των νησιών προκύπτει, ότι αυτά χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσοχής και μέριμνας προς διασφάλιση της ανάπτυξής τους και, δη, της βιώσιμης ανάπτυξής τους χάριν και των επόμενων γενεών.

Φωτογραφικό υλικό

Μανώλης Δημελλάς

γράφει ο Μανώλης Δημελλάς

Προτάσεις Verena

Δελτίο Τύπου - ΘΕΜΑ: Με το λιοντάρι του Ολυμπιακού Παναγιώτη Κελεσίδη ο Δήμαρχος Ρόδου -Την...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους και εργαζομένους...
«Ο κ. Τσίπρας πήγε πρόσφατα στην Τουρκία. Εύχομαι να μη συζήτησε μια λύση τύπου Μακεδονίας για το...
Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ -...